05 Aralık 2014

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Bedriye Poyraz tarafından organize edilen “İnançta ve Toplumsal Yaşamda Alevilikte Kadın” başlıklı konferans 11 -12 Aralık tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ATAUM Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Türkiye’den ve yurtdışından alanında önde gelen çok sayıda akademisyenin katılacağı konferansta hem inançta hem de toplumsal yaşamda Alevi kadının konumu ve sorunları tartışılacak. Alevi kadınların Sünni inancıyla karşılaştırıldığında, eşitlik vurgusunun peşinen veri olarak kabul edilmesi, Alevi kadınların eşitsiz konumunu gölgelediği düşüncesiyle akademik düzeyde tartışılması öngörülmektedir. Bu amaçla, konferansta Alevi inancında kadın, Alevi kadınların iktidarla mücadelesi, Alevilikte kadın erkek eşitliği, Alevilikte kadın inanç önderleri ve Alevi örgütlenmelerinde kadının konumu gibi konular tartışılacak. Konferansın programı şöyle:

İnançta ve Toplumsal Yaşamda
ALEVİLİKTE KADIN

11-12 Aralık 2014- Ankara
Konferans Programı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
ATAUM KONFERANS SALONU

1. Gün 11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
9.00 Kayıt

9.30- 10.30 Açılış Konuşmaları

Doç. Dr. Abdülrezzak Altun
İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Bedriye Poyraz
Konferans Düzenleme Komitesi Adına
Veli Ağababa
CHP Genel Başkan Yardımcısı

10.30- 12.00 1.Oturum: Eksik Merak Uzun Yol: Alevilikte Kadının İzini Sürmek
Oturum Başkanı: Dr. Fevziye Saylan

Araştırmacı-Yazar İbrahim Bahadır
İslam İktidar Mücadelesi ve Kadının Değişen Konumu

Yrd. Doç. Dr. Ayfer Karakaya Stump
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Perspektifinden Alevi-Bektaşi Tarihi ve Tarih Yazıcılığı: Bazı Ön Değerlendirmeler

Doç. Dr. Ali Yaman
Geleneksel Alevi Kaynaklarında ve Yaşamında Alevi Kadını

Prof. Dr. Fatmagül Berktay
Kimlik Politikası Çıkar Yol mudur?

12.00- 13.00 Öğle Yemeği

13.30-15.15 2. Oturum: “Sabrı dem ile sükut ettik, yürüdük aşk ile niyaz ettik”: Alevi İnancında Kadınların İktidar ile İmtihanı

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayfer Karakaya Stump

Ali Murat İrat Birgün Gazetesi Yazarı
Yeni Alevilik ve Alevilikte Kadın

Dr. Nimet Okan
‘Can’ların Cinsiyeti: Babalar ve Bacılar

Doç. Dr. Caner Işık
Alevi İnancında Kadın: Ruhsal Kabullerden Gündelik Yaşama

Prof. Dr. Ahmet Tasgin
Hacı Bektaş’ı Rum’da Karşılayan Fatma Bacı Alevi Bektaşilikte Kadıncık Ana’nın Rehberliği

15.15- 15.30 Çay/Kahve arası

15.30- 17.00 3. Oturum: Söylem ve Pratikte, Alevilikte Kadın ve Erkek Eşitliği

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli,
Gülfer Akkaya Araştırmacı-Yazar
Sır İçinde Sır Olanlar…

Senem Börekçi Öğretmen-Araştırmacı
Alevi Kadın ve Erkeklerin Gelenek ve İnançta ‘Kadınlık’ Algısı: Çorum Yenihayat Köyü Alevileri

Yrd. Doç. Dr. Halise Karaaslan Şanlı
Samanlıkta Bulunan İğneye Karanlıkta İplik Geçirmek: ‘Turnadan Uyduya’ Alevi Medyasında Kadın

Doç. Dr. Şehriban Kaya
Bir Söylemde Görünür Pratikte Görünmez Olma Deneyimi

19.00- 23.00 Konferans Yemeği

2. Gün 12 ARALIK 2014 CUMA

9.00- 10.30 1. Oturum Gündelik Hayat Pratikleri Üzerinden Alevi Kadını Anlamak

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatmagül Berktay

Doktora Öğrencisi Berna Ekal
‘Alevi Olduğumuzu İstanbul’a Gelince Öğrendik’: Alevilik, Kadınlar ve
Gündelik Hayat

Nazlı Gümüş Araştırmacı
Alevilikte Kadın: Şahkulu Sultan Dergâh’ındaki Kadınların ‘Alevi Kadın’ Algılayışı

Arş. Gör. Zeynep Ceren Eren, Süha Ünsal
Testere ve Oklava: Tahtacıların Kadın Emeği

Doç. Dr. Tahire Erman
Ankara’da Bir Alevi Mahallesi Üzerinden Alevi Ailelerde Kadının Konumunu Anlamak

10.30- 10.45 Çay/Kahve arası

10.45- 12.15 2. Oturum: Alevilikte Analar, Bacılar, Sultanlar, Ermişler, Ozanlar

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aksu Bora

Araştırmacı Aylin Demir
Ve Fakat Alevi Olmak: Alevi Kadınlık Halleri Üzerine Düşünmek

Arş. Gör. İlkay Kara
Türkiye’de Politik Müzik ve Alevi Kadın Ozanlar: Bir Politik Figür Olarak Aşık Şah Turna

Dr. Dilek Kızıldağ Soileau
Anadolu Alevi Ziyaretlerinden Bir Örnek: Elif Ana

Prof. Dr. Eser Köker
Analar, Bacılar, Sultanlar, Kızlar, Hatunlar. Anadolu’da Kadın Şifacıların
Halkaları

12.30- 13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.00 3. Oturum: “Hiç, yok’tan iyi mi? “Toplumsal Örgütlerde Alevi Kadınlar

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tahire Erman

Araştırmacı- Yazar Kelime Ata
Alevi Örgütlerinde Kadın: Can Olamamak

Yazar- Sendikacı Yaşar Seyman
Türkiye ve Avrupa’da Alevi Örgütlerinde Kadınların Konumu

Yrd. Doç. Dr. Fazilet Ahu Özmen
Alevi Kadının Siyasal Kimliği

Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli
Köprüde Durmak: Alevilik, Kimlik, Kadınlık

15.00- 15.15 Çay/Kahve arası

15.15- 16.45 4. Oturum: “Ax de vaji vaji, cigera xora vaji”: Dersim Alevi Tertelesinde Kadın Olmak

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Mertcan

Doç. Dr. Aksu Bora, Sema Aslan
Çok Uzun Bir Yas Hikâyesi “Alevilik”

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Aslan
Dersim Olaylarında Askeri Şiddetin Nesnesi Alevi Kadını

Doç. Dr. Sema Buz
Dersim/Tunceli’de Alevi Kadınların Gündelik Yaşam Pratikleri

Prof. Dr. Özlem Şahin Güngör
Dersim Alevileri, Sürgün ve Kadınlar

Prof. Dr. Bedriye Poyraz
Ayrıntıda Ayrımcılığın İzini Sürmek: Dersim Raporu Satırlarında Kadın

16.45-17.00 Çay/Kahve arası

17.00- 18.30 Kapanış: Genel Değerlendirme

Prof. Dr. Fatmagül Berktay
Prof. Dr. Eser Köker
Doç. Dr. Ali Yaman
Yrd. Doç. Dr. Ayfer Karakaya Stump

 

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi