03 Temmuz 2015

İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

29.06.2015

9 Ekim 2014 tarihinde polis Cebeci Kampüsü’ne girmiş ve öğrencilerimizi İletişim Fakültesi önünde darp etmiştir. Bu sırada öğrencilerimizi korumaya çalışan fakültemiz öğretim elemanı İlkay Kara ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim elemanları Nail Dertli, Onur Can Taştan, Aysun Gezen ve Celil Kaya polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştır. 4 Haziran 2015 tarihinde kendilerine tebliğ edilen evraktan anlaşıldığı üzere, arkadaşlarımız Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün “yolu kapatma ve polise saldıran grup içinde yer alma” biçimindeki gerçek dışı iddiasıyla karşı karşıyadır.

 

Bunun yanı sıra yukarıda adı geçen arkadaşlarımıza ve SBF Öğretim Elemanı Ozan Değer’e Ankara Valiliği’nin talebiyle ayrı bir soruşturma daha açılmıştır. Rektörlük, öğretim elemanlarının sosyal medya hesaplarını takibe alan Valiliğin soruşturma açılması talebini ivedilikle işleme koymuş ve şu iddiaları ileri sürmüştür: “Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret, devletin düzenini, siyasi, hukuki düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak […] amacıyla hareket eden yasadışı terör örgütlerinin eylemlerini meşru göstermek, teşvik etmek ve övmek”… Buradaki iddialar ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemleri suç olarak işaretlemektedir.  

 

Hiçbir geçerli dayanağı bulunmayan bu soruşturmalarla ilgili olarak Akademik Genel Kurulumuz, şu hususları belirtmeyi gerekli görmüştür:

  • Cebeci Kampüsüne polis müdahalesi ile başlayan ve Valilik isteğiyle açılan soruşturmalarla devam eden süreç, üniversitelere yönelik baskının açık örneğidir. Üniversitelere dönük bu baskıcı tutum, akademik özgürlükleri tahrif etmekte ve kampüsleri demokratik teamüllerin geliştiği çoğulcu fikir ortamları olmaktan uzaklaştırmaktadır.
  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19. maddesi açıktır: “Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.” İfade özgürlüğü ve iletişim hakkını öğretim programının temel dayanağı sayan ve toplumsal iletişimin sağlıklı biçimde kurulmasını engelleyen tüm baskılara karşı durmayı ilke olarak benimseyen Fakültemiz, yurttaşların bilgiye erişme ve görüş yayma hakkına yönelik her türlü müdahalenin karşısındadır.

 

Kurulumuz oybirliğiyle, açılan soruşturmaların geri çekilmesini, benzeri durumların insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde değerlendirilerek, soruşturmaya konu edilmemesini talep etmektedir.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi