Tanıtım

Gazetecilik Bölümü, çağın en önemli iletişim ortamları olan radyo, televizyon ve gazetelerin yanı sıra, yeni medya ortamlarında da özellikle haberciliği ve gazeteciliği hedefleyen gençler için son derece güçlü ve önemli bir seçenektir.

Bölümümüzde eğitim alacak olanlar, birkaç açıdan şanslıdır:

  • Öncelikle bölümün lisans programında bir habercinin/gazetecinin sahip olması gereken ülkesine ve dünyaya dair güncel genel kültürün bütün donanımını kazandıracak dersler vardır.
  • İkincisi, bu kuramsal derslerin yanı sıra gazetecilik uygulamalarına yönelik çok sayıda ve çeşitli mesleki dersler de önemli bir ağırlığa sahiptir.
  • Üçüncüsü, programda yer alan parlamento muhabirliği, eğitim- kültür muhabirliği, ekonomi muhabirliği gibi çok sayıda branş gazeteciliği dersleri, basın sektöründe bugün artık isim haline gelmiş ve Türkiye’de en önemli gazetecilik figürlerinden olan gazeteciler tarafından verilmektedir.
  • Dördüncüsü,  bölüm mezunlarımıza medya ve iletişim sektöründe hem nitelikli habercilik gerçekleştirebilecekleri, hem de sektörün bazı sorunlu dinamikleriyle eleştirel bir mesafeyi koruyabilecekleri kapsamlı bir kavrayış tarzı sunulmaktadır.
  • Bu kavrayış tarzını sunan öğretim elemanları kadromuz, Türkiye’deki iletişim ve medya çalışmaları yazınına en temel kitapları ve araştırmaları kazandırmış son derece dinamik ve genç bir kadrodur.
  • Ve elbette Ankara’nın iç politikanın merkezi olması, önemli basın kuruluşları içerisinde staj yaparak mesleğe girişte ciddi bir adım atabilmeyi olanaklı kılmaktadır.

Güncel tarihsel toplumsal bağlamı anlamaya katkı veren kuramsal derslerimizin yanı sıra, uygulamalı derslerimiz, hemen ikinci sınıftan itibaren başlamaktadır. Sekiz yarı yılda tamamlanan programımızda zorunlu dersler sayıca azdır ve seçmeli dersler ağırlıklıdır. Böylelikle öğrencilerimize, uzmanı olmak istedikleri gazetecilik alanlarına doğru kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratılmaktadır. Üstelik Fakültemizin diğer bölümlerinden de seçmeli derslerin alınabilmesi olanaklıdır.

Gazetecilik bölümü lisans derslerinde ortaya çıkan uygulamalar, Görünüm adlı gazetemizde yayınlanmaktadır. Görünüm, hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanarak, fakültemizin, üniversitemizin, Ankara’nın ve Türkiye’nin güncel bağlamını öğrencilerin yazdıkları haberlerle izlemeye olanak sağlamaktadır.

Türkiye’nin gazetecilik ve habercilik eğitimini keyifli derslerle, eleştirel içeriklerle, güçlü teknik alt yapı olanaklarıyla, seçkin öğretim elemanları kadrosuyla dinamik bir çalışma ortamında genç kuşaklara sunmak, bizim iddiamızdır. Bu iddiamızın geçerliliğini ve doğruluğunu sınamak için bölümümüz programını öncelikle seçmek ise, siz genç kuşakların payına düşmektedir.

Yeni dönemde ülke gerçekliğini aktaracak yetkinliğe sahip gazeteciler olma yolunda sizleri aramızda göreceğimize inanıyoruz.

Akademik Kadro

Bulunamadı.

Bölüm Sekreteri

Adile Şahin

T: (+90312) 319 77 14 ‘ 255

F: 0312 362 27 17

Cemal Gürsel Cad. İletişim Fakültesi

Cebeci Kampüsü 06590

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi