Tanıtım

“İletişim çağı” olarak adlandırılan günümüzde, halkla ilişkiler geleceğin mesleği olarak görülmektedir. Bütün dünyada iletişim becerileri yüksek, iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanan, içinde bulunduğumuz dönemi iyi analiz edebilen ve bu yönde iletişim stratejileri oluşturabilen çalışanlara/insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü, yetişmiş işgücü sağlamak ve halkla ilişkiler alanını geliştirmek üzere araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Bölüm, gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık, kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkıda bulunmaktadır. Lisans programında sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin ardından genel olarak iletişim alanına dair dersler yer almaktadır. Bu dersleri tamamlayan öğrenciler üçüncü yıldan itibaren halkla ilişkiler planlama ve uygulamaları, örgüt kuramları, reklam tasarımı ve uygulamaları ve Türkiye’nin tanıtımı gibi konularda uzmanlaşan, kendi ilgi alanlarına yönelik dersler seçebilmektedir.

Öğrencilerin kendilerini alanlarında geliştirebilmeleri için fakülte bünyesinde radyo, reklam, film ve fotoğraf atölyeleri bulunmaktadır. Öğrenciler bu atölyelerde uyguladıkları projeler ve yaptıkları çalışmalarla hem mesleklerinin uygulama alanına yönelik deneyimler kazanmakta hem de iş hayatına hazırlanmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün dört yıllık lisans eğitimine ek olarak, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı aracılığıyla lisansüstü programları da bulunmaktadır.

Akademik Kadro

Fotoğraf İsim / Soyisim Anabilim Dalı
Aslı Yağmurlu Dara
Doç. Dr.
Halkla İlişkiler
B. Pınar Özdemir
Prof. Dr.
Halkla İlişkiler
Beris Artan Özoran
Dr. Öğr. Üyesi
Halkla İlişkiler
Deniz Sezgin
Doç. Dr.
Reklamcılık ve Tanıtım
Emine Gülal Şahin
Arş. Gör.
Halkla İlişkiler
Fatih Keskin
Prof. Dr.
Kişilerarası İletişim
Feride Aydemir
Arş. Gör.
Halkla İlişkiler
Halise Karaaslan Şanlı
Doç. Dr.
İlkin Esen Yıldırım
Arş. Gör.
Halkla İlişkiler
İsmail Uğur Aksoy
Arş. Gör.
Halkla İlişkiler
Jale Özata Dirlikyapan
Dr. Öğr. Üyesi
Kişilerarası İletişim
Mehmet Sobacı
Öğr. Gör.
Reklamcılık ve Tanıtım
Melike Aktaş
Doç. Dr.
Halkla İlişkiler
Nilüfer Pınar Kılıç
Arş. Gör. Dr.
Halkla İlişkiler
Nuran Yıldız
Prof. Dr.
Halkla İlişkiler
Reyya Advan Koyuncu
Öğr. Gör.
Reklamcılık ve Tanıtım
Şamil Özcan
Arş. Gör.
Halkla İlişkiler
Sema Yıldırım Becerikli
Prof. Dr.
Halkla İlişkiler
Serhat Madsar
Arş. Gör.
Halkla İlişkiler
Türker Şahin
Arş. Gör.
Halkla İlişkiler

Bölüm Başkanı

Bölüm Sekreteri

Süheyla DESTİCİ

T: (+90312) 319 77 14 – 5288

F: (+90312) 362 27 17

destici@ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Cebeci Yerleşkesi 06590 Cebeci / ANKARA

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi