Tanıtım

Radyo Televizyon Sinema Bölümü 1965 yılından bu yana görsel işitsel medyaya nitelikli mezunlar kazandırmanın ötesinde, Türkiye’deki medya çalışmaları alanına öncülük etmektedir.

Lisans programında, iletişim ve sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanı sıra, radyo, televizyon ve sinema alanlarının her birine yönelik dersler yer almaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, ilgili derslerin yürütüldüğü fotoğraf atölyesi, radyo stüdyosu, kısa film ve belgesel atölyesi gibi uygulama birimleri de bulunmaktadır.

Radyo Televizyon Sinema Bölümü, dört yıllık lisans eğitimine ek olarak, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalı aracılığıyla yüksek lisans ve doktora programlarını da yürütmektedir.

Bölümdeki öğretim elemanlarının akademik ilgilerini, medya politikası, medyanın ekonomi politiği, göstergebilim, kültürel çalışmalar, film çalışmaları, sinema tarihi, feminist medya çalışmaları, kitle iletişim kuramları gibi geniş bir çalışma yelpazesi oluşturmaktadır.

Akademik Kadro

Fotoğraf İsim / Soyisim Anabilim Dalı
Abdurrahim Yalçın
Arş. Gör.
Radyo ve Televizyon
Ali Karadoğan
Doç. Dr.
Sinema
Arezou Dılmanghanı
Okutman
Radyo ve Televizyon
Bülent Özkam
Öğr. Gör.
Radyo ve Televizyon
Burcu Sümer
Doç. Dr.
Radyo ve Televizyon
Cem Evrim Aslan
Arş. Gör.
Radyo ve Televizyon
E Sermin Türetgen
Arş. Gör.
Radyo ve Televizyon
Emre İzgi
Arş. Gör.
Radyo ve Televizyon
Engin Sarı
Yrd. Doç. Dr.
İletişim Bilimleri
Enver Özüstün
Öğr. Gör.
Radyo ve Televizyon
Eren Yüksel
Yrd. Doç. Dr.
Sinema
Ergin Şafak Dikmen, Dr.
Uzman
Radyo ve Televizyon
Evrim Yörük
Arş. Gör.
Radyo ve Televizyon
Gönül Akpınar
Uzman
Radyo ve Televizyon
Halil R. Güven
Öğr. Gör.
Radyo ve Televizyon
Hatice Kurt
Uzman
Radyo ve Televizyon
İbrahim Önder
Uzman
Radyo ve Televizyon
Itır Gökgücü Demiray
Öğr. Gör.
Radyo ve Televizyon
Kemal Güleç
Arş. Gör.
Radyo ve Televizyon
Kübra Özdemir
Arş. Gör.
Radyo ve Televizyon
Oğuzhan Burak
Arş. Gör.
Fotoğrafçılık ve Grafik
Oğuzhan Taş
Doç. Dr.
Radyo ve Televizyon
Önder Çağlar
Uzman
Radyo ve Televizyon
Özgür Yaren
Doç. Dr.
Fotoğrafçılık ve Grafik
R. Özgün Kehya
Arş. Gör.
Radyo ve Televizyon
S. Ruken Öztürk
Prof. Dr.
Sinema
Selin Çelik
Arş. Gör.
Sinema
Selma Toktaş
Arş. Gör.
Radyo ve Televizyon
Sevgi Can Yağcı Aksel
Doç. Dr.
Fotoğrafçılık ve Grafik
Sezer Akarcalı
Prof. Dr.
Radyo ve Televizyon
Sinem Akyön
Arş. Gör.
Radyo ve Televizyon
Tuğba Taş
Yrd. Doç. Dr.
Fotoğrafçılık ve Grafik
Uğur Yağan
Arş. Gör.
İletişim Bilimleri

Bölüm Sekreteri

Birsen Atik
T: (+90312) 319 77 14 – 215
F: (+90312) 362 27 17
batik@ankara.edu.tr
Cemal Gürsel Cad. İletişim Fakültesi Cebeci Kampüsü 06590

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi