Tanıtım

Radyo Televizyon Sinema Bölümü 1965 yılından bu yana görsel işitsel medyaya nitelikli mezunlar kazandırmanın ötesinde, Türkiye’deki medya çalışmaları alanına öncülük etmektedir.

Lisans programında, iletişim ve sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanı sıra, radyo, televizyon ve sinema alanlarının her birine yönelik dersler yer almaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, ilgili derslerin yürütüldüğü fotoğraf atölyesi, radyo stüdyosu, kısa film ve belgesel atölyesi gibi uygulama birimleri de bulunmaktadır.

Radyo Televizyon Sinema Bölümü, dört yıllık lisans eğitimine ek olarak, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalı aracılığıyla yüksek lisans ve doktora programlarını da yürütmektedir.

Bölümdeki öğretim elemanlarının akademik ilgilerini, medya politikası, medyanın ekonomi politiği, göstergebilim, kültürel çalışmalar, film çalışmaları, sinema tarihi, feminist medya çalışmaları, kitle iletişim kuramları gibi geniş bir çalışma yelpazesi oluşturmaktadır.

Akademik Kadro

Bulunamadı.

Bölüm Sekreteri

Birsen Atik
T: (+90312) 319 77 14 – 215
F: (+90312) 362 27 17
batik@ankara.edu.tr
Cemal Gürsel Cad. İletişim Fakültesi Cebeci Kampüsü 06590

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi