01 Aralık 2015

Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin haber yapma ve yayma özgürlüğü demek değildir; aynı zamanda halkın doğru haber alma hakkına sahip olma özgürlüğüdür. Diğer bir deyişle, gazetecilerin tutuklanması yurttaşların dillerinin bağlanması, gözlerinin kör, kulaklarının ise sağır edilmesi anlamına gelmektedir.

Modern demokrasinin yerleşmesini mümkün kılan öğeler arasında yer alan basın özgürlüğü mücadelesi hem din ve vicdan özgürlüğü mücadelesi hem de düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesi ile iç içe geçmiştir. İletişim alanında yapılan çok sayıda çalışmada da ortaya konulduğu gibi basın tarihi bir anlamda basına yönelik müdahalelere ve sansürlere karşı verilen mücadelelerin tarihidir.

Günümüzde basın özgürlüğü alanında yaşanılan olumsuzluklar İLEF öğretim elemanları tarafından yakından takip edilmektedir.
Okulumuz mezunları arasında yer alan ve lisans programımızda da ders vermiş olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın ve Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün yaptıkları bir haber nedeniyle yargılanmalarını ve tutuklanmalarını kaygıyla izlemekteyiz.
Tutuklu gazetecilerin bir an önce serbest bırakılarak ifade ve basın özgürlüğünün güvence altına alınmasının demokratik toplumun gereği olduğu kanaatimizi kamuoyu ile paylaşmayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz.
ilef Öğretim Elemanları
Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi