PROFİL

Evrim Yörük

Arş. Gör.

Bölüm: Radyo, Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalı: Radyo ve Televizyon
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi| 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat 266
Email:eyoruk@media.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalındaki eğitimini “Televizyon Anlatısı, Tür ve Temsil Açısından Asmalı Konak” adlı yüksek lisans teziyle 2005 yılında tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitisü Radyo Televizyon Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirdi. Halen, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir. Temel çalışma konuları arasında televizyon çalışmaları, medya endüstrileri,  yaratıcı endüstriler, kültürel/yaratıcı emek yer almaktadır.

    • Yörük, Evrim (2012). “Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç. Örneği.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 67(3): 219-263.

    • Yörük, Evrim (2010). “Bir Televizyon Anlatısı: ‘Asmalı Konak’.” Medyadan Söylemler. Tezcan Durna (der.) içinde. İstanbul: Libra. 313-348.

    • Yörük, Evrim (2011). “Eleştirel Teori’de Psikanaliz: Türkçe Yazına İlişkin Bir Değerlendirme.” Zamanın Tozu: Frankfurt Okulu’nun Türkiye’deki İzleri. D. Beybin Kejanlıoğlu (der.) içinde. 157-207.