PROFİL

Aslı Yağmurlu Dara

Doç. Dr.

Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı: Halkla İlişkiler
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Oda no: 115 | 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat 210
Email:yagmurlu@ankara.edu.tr

Eğitim:

Doktora:

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Doktora Programı 2004

Tezin adı: Türk Kamu Yönetiminde Astlardan Üstlere Doğru Biçimsel İletişim Davranışı

Tez danışmanı: Prof. Dr. Turgay Ergun

Yüksek Lisans:

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı 1997

Tezin adı: Culture in Organizations: The Case for a Multi National Company

Tez danışmanı: Yrd. Doç Dr Yılmaz Üstüner

Lisans:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1992

 

İş Deneyimi:

1992-1998 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Araştırma Görevlisi

1998-2004 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Asistan

2004-2011 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Dr. Asistan

2011- 2014 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yrd. Doç. Dr.

2014- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.

  • Yağmurlu, Aslı (2013) “Diyalojik İletişim Çerçevesinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Uygulamaları” Selçuk İletişim, 8(1): 95-115.

   Yağmurlu, Aslı (2011) “Siyasal Katılım ve Halkla İlişkiler: Ankara Merkez İlçe Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme” Türk İdare Dergisi, 471-472: 185-204.

   Yağmurlu, Aslı (2011) “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya” Selçuk İletişim, 7(1): 5-15.

   Yağmurlu, Aslı (2010) “E-Halkla İlişkiler ve Bakanlık Uygulamaları” Selçuk İletişim, 6(2): 62-80.

   Yağmurlu, Aslı (2007) “Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi” İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1): 9-38.

   Yağmurlu, Aslı (2004) “Örgüt Kuramları ve İletişim” Amme İdaresi Dergisi, 37(4): 31-56.

   Yağmurlu, Aslı (1997) “Örgüt Kültürü: Tanımlar ve Yaklaşımlar” Siyasal Bilgiler Dergisi, 52(1-4): 717-724.

   Yağmurlu, Aslı (1995-96) “Theories of Organizational Culture” AÜ İLEF Yıllık: 135-148.

  • Yağmurlu, Aslı (2009) “Halkla İlişkiler Mekanizması olarak Kamu Denetçiliği” Amme İdaresi Dergisi, 42(1): 87-104.

   Yağmurlu, Aslı (2007) “Bilgi Edinme Kanunu ve Halkla İlişkiler” Amme İdaresi Dergisi, 40(4): 63-80.

  • Yağmurlu, Aslı (2013) “İdari Danışma Merkezinden Başbakanlık İletişim Merkezine Devlet-Vatandaş İletişimi”, Melike Aktaş Yamanoğlu, Pınar Özdemir (Ed.), Halkla İlişkilerin Kazancı, DEKİ: Ankara, 223-243.

   Yağmurlu, Aslı (2011) “Kamu Yönetiminde Stratejik Halkla İlişkiler”, Filiz Kartal (Ed.), Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, TODAİE: Ankara, 241-270.

  • Yağmurlu, Aslı (2011) “Siyasal Katılım ve Halkla İlişkiler: Ankara Merkez İlçe Belediyeleri İnternet Siteleri Üzerinden Bir İnceleme” KAYSEM VI: Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi, 26-27 Mayıs 2011, Adıyaman.

   Yağmurlu, Aslı (2010) “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya” VIII. Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetimi ve Teknoloji, 20-22 Ekim 2010, Ankara.

  • Yağmurlu, Aslı (2013) “Social Media in Politics: The Case of Turkish President Abdullah Gül” EUPRERA, 3-5 Ekim 2013, Barselona.

   Yağmurlu, Aslı (2012) “Twiplomacy: The Role of Social Media in the EU Public Diplomacy” 4th European Communication Conference-Social Media Global Voices, 24-27 Ekim 2012, İstanbul.

  • Filby, Ivan ve Willmott, Hugh (1997-98) “Bir Halkla İlişkiler Bölümündeki İdeoloji ve Çelişkiler: Yaşayan Mitin Baştan Çıkarılması ve Güçsüzlüğü” (Çev. Aslı Yağmurlu) AÜ İLEF Yıllık, 125-143.

   Lesly, Philip (1997) “Halkla İlişkilerin Doğası ve Görevi” (Çev. Nuran Yıldız ve Aslı Yağmurlu), AÜ İLEF Yılık, 7: 289-306.

  • Yıldırım-Becerikli, Sema (2007) “Örgüt Kültürü, Halkla İlişkiler ve Liderlik” Yıldız Dilek Ertürk (Ed.) Halkla İlişkiler Alanına Örgütsel Davranış Yansımaları, Nobel Yayın: Ankara, 87-106.

   Erdemoğlu, Özcan (2007) Jandarmanın Halkla İlişkileri ve Etkileşimli Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

   F. Canöz, Kadir (2008) “Kamuda Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü: Bilgi Edinme Yasası” Selçuk İletişim, 5(3): 141-152.

   Acılar, Ali (2009) “İşletmelerde Bilgi Güvenliği ve Örgüt Kültürü” Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1): 25-33. ISSN: 1309 -8039 (Online)