PROFİL

Beris Artan

Arş. Gör.

Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı: Halkla İlişkiler
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi| 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat 274
Email:bartan@ankara.edu.tr

Beris Artan graduated from Başkent University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Political Science and International Relations department in 2008. Then, she attended Marketing, Public Relations and Advertising Program in Bournemouth MLS College between 2008 and 2009. She began Ankara University Communication Faculty, Public Relations Master Program in 2012 and completed this program by writing her thesis named “Cinema and Image Manufacturing: A comparison between images of US Army and Turkish Army on the films that featured after 2000”. She started Public Relations Doctoral program in Ankara University 2012.

 

 • Artan Özoran, Beris, (2015), Sinema ve İmaj Üretimi, Alim Kitabevi.

 • Artan Özoran, B., (2014), “Güney Afrika’da Halkla İlişkiler: Farklı Bir Yol Arayışına Vaka Analizi Yoluyla Bakmak”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 38.

 • Artan Özoran, B., (2014), “Okul Öncesi Çocuk, Medya ve Toplumsal Cinsiyet”, Ed. İsmihan Artan, Cinsel Gelişim ve Eğitim, İstanbul: Hedef Yayınları.

 • Artan Özoran, Beris, (2015), “Teens as Consumers: A Product Placement Example from Turkey”, Storying Humanity, ed. Richard Wright, Dario Serrati, London: Interdisciplinary Press.

 • Artan Özoran, Beris, (2015), “Cinema and Image Management”, Political Science, İstanbul: DAKAM.

 • Artan Özoran, Beris,  Teens as Consumers: A Product Placement Example from Turkey, 5th StoryTelling Congerence,  Lizbon.

 • Artan Özoran, Beris, (2015), “Cinema and Image Management: Zero Dark Thirty”, 4th Political Science Conference, İstanbul.

  • Artan Özoran, Beris, (2015), “5th Storytelling Conference”, İletişim Araştırmaları Dergisi.

  • Artan, B. (2012), “Hello Avatar: Dijital Neslin Yükselişi”, Kitap Eleştirisi, İletişim Araştırmaları Dergisi, C.8.