PROFİL

Çiler Dursun

Prof. Dr.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı: Genel Gazetecilik
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Oda no: 301 | 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat 251
Email:cdursun@ankara.edu.tr

1993 – Lisans- A.Ü.İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü.

1997- Yüksek lisans- “İdeolojik inşa Sürecinin Analizi: Medya ve Özelleştirme” başlıklı yüksek lisans teziyle.

2002- Doktora- “İdeoloji ve Özne: Türk İslam Sentezi” başlıklı doktora teziyle.

2005- İletişim Bilimleri Doçentlik ünvanı

2010 Genel Gazetecilik ABD’nda Profesörlüğe atanma

Evliyim, bir oğlum var.

 • Tv Haberlerinde İdeoloji, 2.baskı,  2014, İmge kitabevi.

 • 2013, İletişim, Kuram, Kritik, İmge kitabevi: Ankara.

 • 2012, İletişim Kuramları, (ekitap, ed.) Atatürk Üniversitesi Yayınları.

 • Aralık 2008 (Sema Becerikli ile ortak), Medya ve Kadın Odaklı STK’lar: Olanaklar, Sorunlar ve Çözümler, KSGM yayını, Ankara.

 • Aralık 2008, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Haber Medyası: Alternatif Bir Dil Oluşturmak, KSGM yayını, Ankara.

 • 2004, Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Elips kitap, Ankara.

 • – Temmuz 2003 (Nilüfer Timisi ile ortak) Medya ve Deprem: 17 Ağustos 1999 Depreminin Medyada Temsili, RTUK yayını, no:4, Ankara.

 • – Mayıs 2001, Tv Haberlerinde İdeoloji, İmge Kitabevi, Ankara.

 • 2013, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Üniversitede Güçlendirilmesi ve GENOVATE: Kurum Kültürü ve İklimine Dair Bir Değini, Mülkiye Dergisi, 37 (4), s.149-170.

 • Mayıs 2010, “Dünyada Bilim İletişiminin Gelişimi ve Farklı Yaklaşımlar: Toplum İçin Bilimden Toplumda Bilime”, Kurgu, Anadolu Üniversitesi yay. s.1-35.

 • Mayıs 2010, “Kadına Yönelik Şiddet Karşısında Haber Etiği”, Fe: Feminist Eleştiri, Ankara Üniversitesi Yay. Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa: 19-32 DOI: 10.1501/Fe0001_0000000020

 • 2007, “Haklar Haberciliğinin Doğası ve Olanağı”, Felsefelogos, sayı 33/34,s. 129-139, Bulut yayınları: İstanbul, (The Philosopher’s Index)

 • Eylül 2004 “Hegel’de Kendilik Bilinci ve Öteki İçindeki Yolculuk”, Doğu Batı, sayı 28, Ankara.

 • Temmuz 2004 “Televizyon Haberlerinde Siyasal İslamcı Parti’nin Temsili”, Selçuk İletişim Dergisi, 3(3).

 • 2004 “İslamcı Basında Kemalizm Karşıtlığı” A.Ü. SBF Dergisi, 58 (4), Ankara., s. 47-82.

 • 2003-2004 “Türk- İslam Sentezi İdeoloji ve Öznesi”, Doğu- Batı, sayı 25, s. 59- 82.

 • Kış 2002 “Türkiye’de Askeri Darbelerin Simgesel Ekonomisi”, Doğu Batı, sayı 21, s.119-140, Doğu Batı yay. Ankara.

 • Bahar 2000 “Zaman: Modern ve Postmodern”, Toplum ve Bilim, sayı 84, Bahar 2000, s. 189- 212. Birikim Yayınları: İstanbul.

 • Kış 1999- 2000 “Depremin Medyada Yarattığı Gerilim”, Nilüfer Timisi ile birlikte, Mürekkep, sayı 13, Kış 1999, s.204-214.

 • Kış 1999 “Behice Boran’ın İletişim Alanına Katkıları”, Kültür ve İletişim Dergisi, sayı 2/1, 1999, sayfa 15- 43, Ankara Üniversitesi İletişim Mezunları Vakfı Yayını.

 • Kış 1999 “Yüzyıl Biterken Yeni Medya Türlerini ve Siyaseti Düşünmek”, İletişim Dergisi, Gazi İletişim Fakültesi yayını, Kış 1999, sayı 1, sayfa 41- 57.

 • Güz 1998 “İdeoloji, Dil, Söylem ve Anlam İlişkisi”, Teori ve Politika, s. 167- 182. Güz 1998

 • Güz 1998 “İşçi Sınıfı Kimliğinin Medyada Temsiliyeti: 1970- 1997”, Toplum ve Bilim, sayı 78, Güz 1998, sayfa 210-143.

 • 1997 “Televizyon Haberlerinde Refah Partisi’nin Kuruluşu ve Söylemde Mücadele Üzerine Dönemler Arası Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Denemesi”, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 1994 Yıllığı.

 • 1994 “Türk Basın Sektöründe Kağıt Sorunu”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Iletişim Dergisi, sayı:3, sayfa 119-124.

 • “Discourse of Islamism on Islamist Terrorism in Turkey?”, Lingua Ac Communitas, vol 18, 2008, s.9-28.

 • “The Struggle Goes On: The Discursive Strategies of Islamist Press in Turkey””, Journal of Contemporary European Studies, 2006, 14 (2),pp.161-182.

 • 2012, “Sözlü Yazılı ve Görsel Kültürde İnsan ve Toplum”, içinde İletişim Sosyolojisi (e_kitap, der. Hayati Tüfekçioğlu), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayını, Eskişehir, s.156-182.

 • 2012, “Kültürel Çalışmaların Bir Parçası Olarak İletişim”, içinde İletişim Kuramları (e_kitap, der.Ç.Dursun) Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayını, Erzurum, ünite 8.

 • 2012, “Söylem ve İletişim” , içinde İletişim Kuramları (e_kitap, der.Ç.Dursun) Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayını, Erzurum, ünite 10.

 • 2011, “Türkiye’de 1975-2010 Arasında Haber, Habercilik ve Gazetecilik Çalışmalarında Kadın Sorunlarına Bakış ve Feminist Yaklaşımlar”, içinde Birkaç Arpa Boyu: 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, derl. Serpil Sancar, Koç Üniv. yay.: İstanbul. S.603-647.

 • 2007, “Eleştirel Söylem Çözümlemesi”, içinde Felsefe Ansiklopedisi cilt 5, hazırlayan Ahmet Cevizci, Nobel yayınevi, s.335-344.

 • 2007, “Hak Haberciliğinin Doğası ve Olanağı” derl. Sevda Alankuş, BİA Yayınları,İstanbul.s.105-127.

 • 2006 “Darbe(coup)”, içinde Felsefe Ansiklopedisi, cilt 4, hazırlayan Ahmet Cevizci, s.13-21, Babil yayınları,Ankara.

 • 2005, “Türk Medyası İslamcı Terörü Nasıl Çerçeveliyor?”, Savaşın Yüzleri, Uzlaşmanın Aşamaları, (der.) Ülkü Doğanay, A.Ü. İLEF yayını, Ankara.s.219-242.

 • Aralık 2004 “Haberde Gerçekliğin İnşa Edilmesi ne Demektir?”, Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, (der.) Çiler Dursun. Elips kitap, Ankara, s.37-66.

 • Aralık 2004, “Türkiye’de Haber ve Habercilik Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi: 1980-2003”, Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, (der.)Çiler Dursun, Elips kitap, Ankara, s.89-150.

 • Türkiye’de Haber ve Habercilik/Gazetecilik Çalışmaları Bibliyografyası”, Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, (der.)Çiler Dursun, Elips kitap, Ankara, s.407-420.

 • 2003 “Haber ve Habercilik/ Gazetecilik Üzerine Düşünmek”, Gazetecilik ve Habercilik: Habercinin El Kitabı, (derl.) Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Bağımsız İletişim Ağı (BİA) Yayınları, İstanbul, s.63-83.

 • Aralık 1999 “İlan ve Reklam Gelirleri”, içinde Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar , (derl.) Korkmaz Alemdar, Afa yayınları, Aralık 1999. s.195- 205.

 • Aralık 2013, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Üniversitede Güçlendirilmesi ve GENOVATE: Kurum Kültürü ve İkliminde Cinsiyet Eşitliğine Dair Bir Değini”, Mülkiye Dergisi, 37 (4), s.139-148.

 • 10 Aralık 2009, “İletişim Eğitimi: Mutsuz Bilinçlilik ve Naif Başkaldırı Dışında Bir Ufuk İcat Etmek”, 11.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

 • 14 Mart 2009, “Medyayla Muhalefetin Olanağı”, Muhalefet Sempozyumu, Felsefeciler Derneği, Petrol İş Sendikası Salonu, 13-14 Mart, Ankara.

 • 22 Aralık 2006, “Küreselleşmenin Kültüründe ya da Kültürün Küreselleşmesinde Şiddet”, Şiddet Sempozyumu, Felsefeciler Derneği, Petrol İş Sendikası konferans salonu, 21- 23 Aralık 2006, Ankara.

 • 14 Aralık 2006, “Türkiyede ve Dünyada İnsan Hakları Haberciliğinin Olanağı”, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı,14-15 Aralık 2006, TODAİE, Ankara.

 • 19 Ekim 2006, “Haberin ve Habercilik Etiğinin Yeni Dayanaklarını Geliştirmek”, II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, ODTU Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

 • 20 Ekim 2005, “Türkiye’de Haber ve Habercilik Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını: Nasıl Bir Gelecek?”, Türkiye’de İletişim Araştırmaları Ulusal Sempozyumu, Ankar Üniversitesi İletişim Fakültesi, ATAUM Salonu, Ankara.

 • 11 Aralık 2003 “Medyanın Depremlere Yaklaşımı: Sorunlar ve Çözümler”, Deprem, Bilimler ve Felsefe Ulusal Sempozyumu, ODTU Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

 • Aralık 2003 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, “Türkiye’de Haber ve Habercilik Çalışmalarına Genel Bir Bakış: 1980- 2003”, ODTU Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

 • Kasım 1999 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, “Kendini Temsiliyet ve Kendisinin Temsiliyeti: 18 Nisan Seçimlerinde Fazilet Partisi” başlıklı bildiri (Arş.Gör.Gülcan Seçkin ile birlikte). ODTU Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

 • Ekim 1999 I. Ulusal Göstergebilim Kongresinde “Zaman: Modern ve Postmodern” başlıklı bildiri. Çankaya Kültür Merkezi, Ankara.

 • 6 Aralık 2013, “Türkiye’de Gazete Okurunun Bilim Teknoloji ve Yenilik Haberlerini Alımlaması”, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 4-6 Aralık 2013, Ankara

 • 2012, Istanbul, “Tracking Feminist Approaches Down on News Studies in Turkey between 1975- 2010”, ECREA International Congress, Istanbul, 24-25 October.

 • 2012, Istanbul, Structural Tendencies of Science News in Turkish Newspapers and Preliminary Remarks for an Audience Research, 10th. Symposium of Communication in the Millenium, May 24th- 26th. 2012.

 • 2003 Ankara, “How Do Turkish Media Frame Islamist Violence”, in International Conference Faces of War, Phases of Reconciliation: Histories, Discourses and Politics Ankara University, ATAUM Hall, Ankara.

 • 2002 Seul, “Impossibility of the Reconciliation Between Islamism and Kemalism on the Islamic News Media”, International Communication Association 52.th Annual Meeting

 • 2013, “How Do Turkish Readers Understands Science Techonolgy and Innovation News in Turkey?”, IAMCR Conference, 27 June 2013, Dublin, Ireland.

 • 15 Kasım 2013, “Akademide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kültürü ve İkliminin Temel Göstergelerini Anlamak: Ankara Üniversitesi Örneği”, 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, A.Ü.ATAUM Salonu. Ankara.

 • 2013- 2016, Bilimsel Koordinatör, GENOVATE: Transforming Organisational Structure for Gender Equality, EU FP7 destekli Proje.

 • 2011-2013, Proje Yürütücüsü, “Türkiye Bilim Teknoloji ve Yenilik Haberlerinin Alımlanması ve Bilim Haberciliğini Geliştirmek”, TÜBİTAK destekli Araştırma Projesi.

 • 2009- 2010, Proje Yürütücüsü, “Türkiye’de Bilim Haberlerinin Görünürlüğü ve Temsili: 1993-2008”, TÜBİTAK destekli Araştırma Projesi.

 • 2008, Modül Yürütücüsü, “Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya: Olanaklar, Sorunlar ve Çözümler” modülü, KSGM, UNFPD, AB ortak projesi.

 • 2008, Modül Yürütücüsü, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Haberlerde Alternatif Bir Dil Oluşturmak” modülü ve Yerel Medya Çalışanları Eğitimi Atölye Çalışmaları, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, AB, KSGM ve UNFPD desteğinde yürütüldü..

 • 2000, Proje yöneticisi, “Medyada Deprem: 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Medyada Temsili” Nilüfer Timisi ile birlikte, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından desteklendi.

 • 1999, Araştırmacı, “18 Nisan Seçimleri ve Medya” Konrad Adenaur Vakfı desteğinde yapılan siyasal iletişim araştırma projesi.

 • 1998 Araştırmacı,”MediaScape Turkey”, Konrad Adenaur Vakfı desteğinde yapılan Medya Dökümantasyon Birimi ve Veri Tabanı Oluşturma Projesi.

 • İdeoloji ve Anlamın Toplumsal İnşası: Bir İletişim Bakış Açısı, Dennis K. Mumby, Doğu Batı, sayı 30, Aralık 2004.

 • 1999, Türk Sosyal Bilimler Derneği, En İyi Genç Akademisyen ödülü: “Susurluk Sonrası İdeolojik İnşa ve Mücadele Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği” başlıklı çalışmayla.

 • Ergül, Hakan & Gökalp E. ve Cangöz, İ. “From the wrath of Allah to divine judgement: natural disasters in the Islamist press in Turkey,”, Journal of Multicultural Discourses, vol.5 (1),2010, s.20.

 • Sevilay Çelenk, Televizyon, Temsil, Kültür, Ütopya yayınevi, 2005, s.19.

 • Metin Işık &Ebru Akbaba, “Medyada Haber Seçimi”,(ed.) Metin Işık, Medyada Yeni Yaklaşımlar, Eğitim Kitabevi yayınları, 2004, s.148.

 • Oya Tokgöz, “Türkiye?de İletişim Araştırması: Nereden Nereye?”, (ed.) S.İrvan, Medya ve Kültür, 2000, s.15.

 • İncilay Cangöz &Emre Gökalp, “İslamcı Medyada Gerçekliğin Kuruluşu: 17 Ağustos Depremi Örnek Olayı”(der) S.İrvan, Siyasal İletişim, 2000, s.165.

 • Mete Çubukçu, Ateş Altında Gazetecilik: Savaş ve Savaş Haberciliği, Siyah Beyaz yayınları, 2005, s.33.

 • Faik Bulut, Türk Basınında Kürtler, Evrensel Basım Yayın, 2005, s.41.

 • Nükhet Elpeze Ergeç, “Kültürel Çalışmalara Türk Basınının Yaklaşımı: Zeugma Antik Kenti Örneği”, Selçuk İletişim, Temmuz 2004, 3(3), s.49.

 • Nükhet Elpeze Ergeç, “Kültürel Çalışmalara Türk Basınının Yaklaşımı: Zeugma Antik Kenti Örneği”, Selçuk İletişim, Temmuz 2004, 3(3), s.49.

 • Şermin Tekinalp, “İletişim Araştırmalarında İdeoloji ve Küreselleşme: Eleştirel Bir Bakış”, Kilad, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, 2002, 1(1), s.11.

 • Eser Köker & Ülkü Doğanay, “Egemen Haber Söylemlerinde Toplumsal Eylemler”, Kültür ve İletişim, 2004, 7(2), s.46.

 • Oya Tokgöz, “Türkiye’de İletişim Fakültelerindeki Eğitim Kadrosunun Konumu”, Kültür ve İletişim, 2006, 9 (1), s.57.

 • Gülgün Erdoğan Tosun, “İnsan Hakları ve Medya”, İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, BİA yayınları, İstanbul, 2007, s. 98.

 • Ömer Özer, “Medyaya Yönelik Kuramsal Tanımlamalarla İlgili Muhabirlerle Yapılan Saha Araştırması”, Selçuk İletişim, 2006, 4 (2), s.43 ve s.44

 • Nükhet Elpeze Ergeç, “Ulusal Televizyonlardaki Dini Sohbet Programlarının Anlam ve Görüntü Açısından İncelenmesi”, Selçuk İletişim, 2006, 4(2), s.188 ve s.195.

 • Hanife Aliefendioğlu, “Kıbrıs Türk Medyasında Kadınların Temsili: Kadın Odaklı Habercilik İçin Öneriler”, içinde Kuzey Kıbrısta Medya ve Temsil, (derl.) H.Aliefendioğlu, N.Kara, 2009, Ankara:Dipnot yayınları.

 • İsmet Parlak, “Türk Yazılı Basınında Batı Kimliğinin İnşası:Karikatür Krizi Örneği”, içinde Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış (derl.) İ. Parlak,2009, Konya: Çizgi Yayınevi, s.180, s.182, s.184, s.188, s.195, s.212, s.213, s.219, s.

 • Soner Yağlı, “Direnemeyen Aktörlerin Galibiyetsiz Savaşımı :Gerçeklik ve Medya İnşası”, içinde Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış (derl.) İ. Parlak,2009, Konya: Çizgi Yayınevi,s. 12, s.14, s.26, s.29, s.31, s.44, s.65, s.66.

 • Çağla Pınar Tunçer, “Yazılı Basında Mitin Tekrarı ve  İçe Sallanan Bayrak”, içinde Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış (derl.) İ. Parlak,2009, Konya: Çizgi Yayınevi, s.243.

 • Ömer Özer, Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları,2009, Eskişehir, s.15, s.16, s.19,s.21, s.29, s.30, s.31, s.41.

 • Bezirgan Arar ve Bilgin, “Gazete Haber Başlıklarında Öteki’nin İnşası”, Kültür ve İletişim, 2009, 12(2), s.141.

 • Hakyemez, Yusuf Şevki, “Demokratik Ülkelerde Milli Güvenlik Politikasının Belirlenmesi ve Türkiye”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, cilt VII, sayı 3-4, s.303.

 • Gökhan Atılgan, Behice Boran: Öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı, 2007, Yordam kitap, İstanbul.s. 23, s.138, s.139,s.473.

 • Göker, Gamze, “Basının Vicdanı Reddi”, içinde Türkiye?de Sivil İtaatsizlik, Toplumsal Hareketler ve Basın, derl. (E.Dağtaş), 2008, Ütopya yayınları, Ankara, s.206, s.207, s.247.

 • Cangöz, İncilay,”İnsanların Savaşı Kelimelerin Barışı”, Gazeteciliğe Başlarken (derl.) S.Alankuş, IPS Vakfı yay. İstanbul ,2009, s.71.

 • 2 Kasım 2010, Hak Haberciliği, Uluslararası Af Örgütü Eğitim Semineri, Ankara.

 • 24 Eylül 2010,Medyada Bilim İletişimi, TÜBİTAK Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, Bilkent GSF,Ankara.

 • 30 Nisan 2010,Türkiye’de Bilim Gazeteciliğinde Temel Eğilimler ve Yapısal Sorunlar”, davetli konuşmacı olarak konferans, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Antalya.

 • 3 Ekim 2009, “Haber Medyasında Kadınlara Yönelik Şiddetin Haberleştirilmesinde Alternatif Bir Dil Yaratmak” semineri, Uçan Süpürge Kadın STK?sının Yerel Kadın Muhabirler Ağı 2009 yılı eğitimi kapsamında, Ankara, Aldino Otel.

 • 27 Mayıs 2009, “Medya ve Bilinç İlişkisi”, Eğitim Sen 1 nolu şube ve Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından davetli konuşmacı olarak Çarşamba Akşamları toplantıları kapsamında, Ankara Eğitim Sen 1 nolu şube.

 • 24 ve 25 Kasım 2008, “Medyayı Okumak: Uygulamalı İçerik Analizi I ve II”, RTÜK uzman ve uzman yardımcılarına yönelik seminer ve atölye çalışması, Ankara.

 • 14 Ekim 2008, “Yazılı, Görsel ve Elektronik Medya ve STK’lar”,STK’lara yönelik Atölye çalışması ve seminer sunuşu, BM- KSGM- AB desteğiyle, Ankara.

 • 14 Haziran 2008, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Haberlerinde Alternatif Bir Dil Yaratmak”, Yerel Medya Atölye çalışması ve seminer sunuşu, BM- KSGM- AB desteğiyle, İstanbul.

 • 16 Mayıs 2008, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Haberlerinde Alternatif Bir Dil Yaratmak”, Yerel Medya Atölye çalışması ve seminer sunuşu, BM- KSGM- AB desteğiyle, İzmir.

 • 12 Mayıs 2005, “Popüler Kültür: Popüler Suç Ortaklığı”, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Topluluğu tarafından davetli konuşmacı olarak, Beytepe, Ankara.

 • 17 Nisan 2005, “News as a Construction of Reality”, FEJS (Forum for the European Journalism Students) 20th Annual Meeting, Antalya.

 • 16 Nisan 2005, “Information Flow and the Future of Journalism”, FEJS (Forum for the European Journalism Students) 20th Annual Meeting, Antalya.

 • 26 Mart 2005, “”Sorumlu Gazetecilik ve Haklar Haberciliği”, BİA Eğitim Semineri, Mersin.

 • 21 Mart 2005, “Popüler Kültür: Popüler Suç Ortaklığı”, davetli panelist konuşmacı, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü, Bursa.

 • 20 Mart 2005, “Sorumlu Gazetecilik ve Haklar Haberciliği” BİA Eğitim Semineri, Bursa.

 • 26 Şubat 2005, “Sorumlu Gazetecilik ve Haklar Haberciliği” BİA Eğitim Semineri, İzmir.

 • 27 Kasım 2004 “Sorumlu Gazetecilik ve Haklar Haberciliği” BİA Eğitim Semineri, Bolu.

 • Kasım 2004, “Sorumlu Gazetecilik ve Haklar Haberciliği”, BİA Eğitim Semineri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

 • Ekim 2004 “Haklar Haberciliği”, BİA Eğitim Semineri, Diyarbakır. Dedeman Oteli.

 • Şubat 2004 “İdeoloji, Sinema ve Psikanaliz”, AFSAD, Ankara.

 • 4 Aralık 2001 Özgür Üniversite Forumu’nda “Haber ve İdeoloji” konulu seminer, Ankara

 • 19-20 Mayıs 2001 Bağımsız İletişim Ağı (BİA), 1. Basamak Eğitim Programı çerçevesinde “Haber ve Habercilik” başlıklı bir sunuş ve gazeteci Faruk Bildirici ile birlikte Haber Değerlendirme ve Yazım Atelye Çalışması, PUİS Hotel, Ankara.

 • Mart 2000 A.Ü.İletişim Mezunları Vakfı tarafından düzenlenen Medya ve Deprem konulu konferansta, “Medyanın 19 Ağustos Depremi Sonrasında Gerçekleştirdiği Haberciliği” başlıklı bildiri sunulmuştur.

 • 26 Haziran 1999 Toplum ve Kültür Araştırmaları Grubu tarafından İstanbul Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ta düzenlenen seminerler kapsamında 2000’lere Doğru Yeniden Medya oturumu içerisinde “Haber, İdeoloji ve Gerçeklik” başlıklı bildiri sunulmuştur.

 • 1998 Türk Maden İş Sendikası tarafından 25- 26- 27 Eylül 1998 tarihlerinde Antalya/ Side’de gazetecilere yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerinde “Türk Haber Medyasının Yapısı ve Haberin Dili” konulu sunuş.

 • Kasım 1998 Özgürlük ve Dayanışma Partisi tarafından Ankara’da düzenlenen panelde “Türk Medyasının Yapısı ve Medyada Temsil Sorunu” konulu sunuş.

 • 9 Ekim 2013, “Medyada Kadının Rolü”, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya Kulübü Medya Günleri, 8-10 Ekim 2013, İzmir.

 • 2012, Vicdan Hepimizi Özne Yapar, http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/136930-vicdan-hepimizi-ozne-yapar

 • 2010, “Avatar’ın Sözde Solculuğu Üzerine”, http://bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine

 • Nisan 2009, “Obama’nın Tarzı Türkiye’de Teveccüh Görmez”, Mediacat, s.56.

   

 • Eylül 2007, “Haberin Gerçekliği İnşa Etmesi Ne Demektir?”, Evrensel Kültür, sayı 189, s.67-71.

   

 • 16 Aralık 2006, “İletişim Eğitimi Quo Vadis?”, www.bianet.org.

   

 • 10 Eylül 2006, “Mahremiyet Neye Yarar ve Kime Gerek?”, Radikal İki, s.7.

   

 • 28 Mayıs 2006, “Türk-İslam Sentezi İdeolojisinin Failini Tanımak”, Radikal İki, s.4.

   

 • 17 Aralık 2005, “Medya ve Yargılı İnfaz”, http://www.bianet.org/index_root.htm (biamag sayı 154)

   

 • 14 Ağustos 2005, “Yiyenlerin Adabı, Seyredenlerin Asabı”, Radikal İki, s.5.

   

 • 29 Mayıs 2005, “Temsil, Acı ve Kadın”, Radikal İki, s.8.

 • Haziran 2004 “Popüler Suç Ortaklığı: Popstar, BBG, Yarışmalar Vs…”, Kitle, TSİP yay.Ankara. 17 Ağustos 2003

 • 17 Ağustos 2003, “Sesimizi Duyan Var Mıydı?”, Radikal İki, s.8.

   

 • 10 Kasım 2002 “Pragmanın Vurduğu Pranga ve Oylarımız” Radikal İki, s.6.

   

 • Eylül 2001 “Milli Yemin” Metni Neyin Belirtisi, Tes- İş Sendika dergisi, s.65-66.

   

 • Haziran 2001 “Özelleştirme Fantazisinin Tükenişi,” Radikal İki, 17.06.2001, s.6.

   

 • Eylül- Ekim 2000 “Otoriter Sistemlerden Katılımcı Sistemlere Siyasal İletişimin Yönelimleri”, RTÜK İletişim Dergisi, Yıl:3, sayı:19, sayfa 15-18.

 • 2012, Tuhaf Alan: Sessizlik ve İletişim Üzerine Bir Sahneleme Denemesi, Burcu Canar.

 • 2013, Türkiye’de 2001 sonrası Medya İktidar İlişkilerinin Gazeteci Pratiklerine Yansıması, Sevtap Demir.

 • 2009, Terör Örgütlerinin Bir Propaganda Aracı Olarak İnterneti Kullanması Örnek Olayı PKK Terör Örgütü, Mehmet Işık.

 • 2009, Basında Türk Ceza Yasasının 301. Maddesi ile İlgili Tartışamlardaki Oryantalist Çerçevenin Çözümlenmesi, Hatice Kırbıyık.

 • 2008, Kürsel Terör Saldırılarına Yönelik Haberlerin Türk Basınında Çerçevelenişi, Fatma Bilge Narin.