PROFİL

Eren Yüksel

Yrd. Doç. Dr.

Bölüm: Radyo, Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalı: Sinema
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi| 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat 230
Email:eyuksel@media.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Akademik ilgi alanları arasında toplumsal cinsiyet, erkeklik çalışmaları, Türkiye sineması, sinema tarihi ve film kuramları yer almaktadır.

  • Yüksel, Eren (2012). “1990 Sonrası Türkiye Sinemasında Etnik Kimliklerin Temsili.” Sinecine 3(1): 7- 28.

  • Yüksel, Eren (2013). “Bir Savaş Anlatısı Olarak Nefes: Vatan Sağolsun ve Hegemonik Erkekliğin Krizi.”  Fe Dergi 5 (1): 15- 31.

  • Yüksel, Eren (2013). “Babalar ve Oğullar: 2000’ler Türkiye Sinemasında Erkeklik Krizi.”  Sinecine 4(2): 41-67.

  • Yüksel, Eren (2011). “Yılmaz Güney Sinemasında Kadın İmgesi.”Türk ve Dünya Sineması Üzerine Sentezler.  Serpil Kırel (der.) içinde. İstanbul: Parşömen. 225- 250.

  • Yüksel, Eren (2012). “Dikizcinin Egemen Bakışı.”  Oğuz Onaran İçin… Sinemada Hayat Var. Seçil Büker ve S. Ruken Öztürk (der.) içinde. Ankara: de ki. 151- 160.

  • 2007- Bercis Mani Şipal, Özgün Dinçer, A. Nevin Yıldız Tahincioğlu, Çağla Karabağ, Burcu Canar ve Hatice Çoban’la birlikte “Zihinsel Haritaları Okumayı Denemek: Üniversite  Gençliği Güncel Sorunları Nasıl Düşünüyor?”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 28- 30 Kasım 2007, Ankara.

  • 2008- “Yılmaz  Güney Sinemasında Kadın İmgesi”, Sentezler, 24- 25 Nisan 2008, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  • 2009-  “1980’den Sonra Türk Sinemasında Etnik ve Dinsel Kimliklerin Temsili”, Karaburun Bilim Kongresi: 80’den Sonra, 3-6 Eylül 2009, Karaburun/İzmir.

  • 2013- “Zeki Demirkubuz ve Yeraltı”, XVI. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı: Sinema ve Edebiyat, 2-4 Mayıs 2013, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

  • 2014- “2000 Sonrası Türkiye Sinemasında Kadın Yönetmenlerin Filmlerinde Erkek Kimliğinin İnşası”, Emek ve Temsil Ekseninde Günümüz Medyasında Kadınlar Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Kampusu.

  • 2013- “Üç Maymun’da Toplumsal Cinsiyet İlişkileri”, Second International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, 17-19 Haziran 2013, İzmir Üniversitesi, İzmir.

  • Şubat 2009-Ocak 2010

   Proje Adı: Türkiye’de Bilim Haberlerinin Görünürlülüğü ve Temsili

   Proje Kuruluşu: Tübitak

   Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Çiler Dursun.

   Görev: Bursiyer

  • “Karanlık Sular” başlıklı sunum, Japon Güzü: Japon Filmleri Haftası, 11- 15 Ekim 2010, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mahmut Tali Öngören Sinema Salonu.