PROFİL

Fatih Keskin

Doç. Dr.

Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı: Halkla İlişkiler
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi| 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat
Email:fkeskin@media.ankara.edu.tr

1971 yılında Samsun da doğdu. Lise yıllarına kadar ülke dışında okudu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdi. İletişim Fakültesi lisansından sonra önce ODTÜ’de yüksek lisansa başladı sonra SBF’de Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’nde (Siyaset Bilimi Anabilim Dalı) yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de NSDAP Propagandası üzerine yüksek lisans tezi ve Modern Demokrasilerde Politik Uzmanlar üzerine doktora tezi bulunmakta. Siyasal İletişim, Türk Siyasal Hayatı ve Halkla İlişkiler üzerine dersler vermekte. Halkla İlişkiler ve Politik Profesyoneller ile ilgili iki kitabı bulunmakta.

 • Politik Profesyoneller ve Uzmanlar, De Ki Basım Yayım Ltd. Şti., Ankara, 2010.

 • Halkla İlişkiler Üzerine, Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri, Derl. (Pınar Özdemir ile      birlikte), Dipnot Yayınları, Ankara, 2009.

 •  F. Keskin, “Turgut Özal”, Encyclopedia of Political Communication Volume 2, Sage Publications, s.525.

 • F.Keskin, “Teknokratik Teori: Tarihsel Perspektifte Temel Temalar, Verimlilik Dergisi, 2013/1, s. 107-122. (Cangül Tosun ile birlikte)

 • F.Keskin, “Faşizmin Sosyo-Kültürel Boyutları: Üçüncü Reich’da Şiddet ve Düşsellik, Kültür ve İletişim, 2011, 14/2, s.9-41.

 • F. Keskin, “İletişim Çalışmalarında Kişilerarası İletişimin Yeri: Türkiye’deki Kişilerarası İletişim Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Kültür ve İletişim, 2008 11 (1) Kış, s.9-33. (Ülkü Doğanay ile birlikte).

 • F. Keskin, “Modern Demokrasilerde Yeni Politik Seçkinler, Think Tanklar ve Politikadaki Rolleri”, Sosyo Ekonomi, Yıl 1, Sayı 1, 2005-1, s. 45-61.

 • 2007 Milletvekili Genel Seçimleri’nde Medyada Milliyetçilik Rekabeti”, Medya Milliyetçilik Şiddet (Hazırlayan Barış Çoban), Su Yayınları, İstanbul, 2009, s. 73-101. (Eser Köker, Ülkü Doğanay, İnan Özdemir ile birlikte).

 • “Halkla İlişkiler”, Kavram Sözlüğü 2, Söylem ve Gerçek, Özgür Üniversite Kitaplığı, Ankara, 2006, s. 273-279.

 • F.Keskin, “Antonio Gramsci’nin Siyasal Parti Teorisi”, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 17-19 Kasım 1999.

 • F.Keskin, “Kişilerarası İletişime Eleştirel Bir Bakış: Türkiye’de İletişim Disiplini      İçinde  Kişilerarası İletişimin Yeri”, Türkiye’de İletişim Araştırmaları Sempozyumu, 20- 21 Ekim 2005, Ankara. (Ülkü Doğanay ile birlikte)

 •      F. Keskin, “Privatization of the Political Sphere and the New Dimensions of Symbolic Politics in Turkey”, Public Relations and the Public Sphere. (New) Theoretical Approaches and Empirical Studies, 23-26 September 2004, Leipzig, Almanya.

 •  F. Keskin, “How Do Turkish Political Elites Understand Democracy?”, 20th IPSA&AISP World Congress, , 9-13 July 2006, Fukuoka. (Eser Köker, Ülkü Doğanay ile birlikte)

 • F.Keskin, “”What Do Politics and Democracy Mean For The New Political Elite In Turkey?”, Political Science& Beyond, American Political Science Association 103rd Annuel Meeting and Exhibition, August 30-September 2, 2007, Chicago. (D. Beybin Kejanlıoğlu ile birlikte)

 • 1999- “Türkiye’de Medya ve Seçimler. 17 Mart-18 Nisan 1999”, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya İzleme Grubu, Konrad Adenauer Vakfı. Araştırmacı.

 • 1999- “Kamuoyunda Görme Özürlülerin İmajı”, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (ilev), Medya Araştırmaları Grubu. Araştırmacı.

 • 2005- “Üniversite Gençliğinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) Konusunda Doğru ve Uygun Eğitim Faaliyetleri ile Bilinçlendirilmesi Projesi”, Avrupa Birliği, Sağlık Bakanlığı, Gönül Birliği ve Yardımlaşma Derneği. Fakülte Koordinatörü.

 • 2007- “Seçim Sürecinde Milliyetçi-İslami Tema ve Söylemlerin Yaygınlaştırılması: 2007 Milletvekili Genel Seçimleri Üzerine Bir İnceleme”, TÜBİTAK. Araştırmacı.

 • 2012- “Demokrasinin Yeniden Yapılandırılması Tartışmaları Bağlamında 2011 Milletvekili Genel Seçimleri ve Medya”, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yönetici.

 • 1999: Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Reklam Yarışması’nda danışmanlığını yürüttüğüm ajansla birlikte “Emniyet Kemeri” konulu kampanyada birincilik.

 • 1999-2002: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Sosyal Bilimlerde Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu.

 • 2004: Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Reklam Yarışması’nda danışmanlığını yürüttüğüm ajansla birlikte “Erken Annelikler ve Erken Gebeliklerin Önlenmesi” konulu kampanyada birincilik.

  • 2013 itibariyle; Halkla İlişkiler, Siyasal İletişim, Siyaset Bilimi, Pazarlama konu başlıklarında

   8 Yüksek Lisans

   ve

   5 Doktora Tezi yönetilmekte