PROFİL

Özgür Yaren

Doç. Dr.

Bölüm: Radyo, Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalı: Fotoğrafçılık ve Grafik
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi| 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat 241
Email:yaren@ankara.edu.tr

1995’de Samsun Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra tüm lisans ve lisans üstü eğitim hayatını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamladı. Bu monoton akademik özgeçmişe egzotik ve şık bir boyut katmak için uzunca bir süre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde çalışıp bir süre University of California, Berkeley’de misafir araştırmacı olarak bulunduktan sonra tekrar Cebeci’ye, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne döndü. Yüksek lisans tezi Devrim sonrası İran sineması üzerineydi. Avrupa Göçmen Sineması başlıklı doktora tezi daha sonra Altyazılı Rüyalar adıyla yayınlandı. Aralarında Öykü ve Söylem (Seymour Chatman), Bir Dünya Sinema (Martha P. Nochimson) gibi kitapların ve makalelerin bulunduğu çevirileri var. Halen İlef’de Fotoğrafçılık ve Grafik ABD’de sinema ve fotoğraf üzerine dersler veriyor.

 

 • Yaren, Ö. (2010), “Marksist Estetik ve Sinema: Erken Tartışmalar”, Alternatif Politika, 2(2):106-125.

 • Yaren, Ö. (2009), “Walter Benjamin’de Bellek, Deneyim, Şok ve Montaj”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007(13):65-84.

 • Yaren, Ö. (2008), “Kitap Eleştirisi: İran Sinemasında Kadın: Kadın Temsili ve Kadın Yönetmenler, Fatin Kanat (2007) Ankara:Dipnot”, Kültür ve İletişim 11(1), 118-120.

 • Yaren, Ö. (2006), “Sinemasal Yüce: Felaket Filmlerinde Yüce Arayışı”, Kültür ve İletişim, 9(2), 64-80.

 • Yaren, Ö. (2012), Book Review, Daniela Berghahn, Claudia Sternberg (eds.), European Cinema in Motion: Migrant and Diasporic Film in Contemporary Europe, New York and London: Palgrave Macmillan, 2010’’, Transit, A Journal of Travel, Migration and Multiculturalism in the German-speaking World Published by the Department of German, University of California, Berkeley, 8(1) http://german.berkeley.edu/transit/2012/ articles/yaren.html

 • Yaren, Ö. (2011), “‘Die Fremde’
Det europæiske rum og indvandrerkvinder som ofre” (Die Fremde: European Space and Women Victims in Migrant Films), Kosmorama – Tidsskrift for filmkunst og filmkultur, 247:55-64. (AHCI)

 • Yaren, Ö. (2010), “Global Fears, Local Dressing: New Turkish Horrors”, Hrvatski Filmski Ljetopis 63:38-45. (AHCI)

 • Yaren, Ö. (2012), “Selin ve Jülidenin Gizemli Serüveni-Céline et Julie vont en bateau”,Sinemada Hayat Var, Seçil Büker ve S. Ruken Öztürk (der.) Ankara:De ki. 161-67.

 • Yaren, Ö. (2011), “Türkiye’de Eleştirel Teori – Nietzsche Bağlantısının Alımlanışı ya da Prologlara Sıkışmış Tatlı Betüş’ün Trajedisi”, Zamanın Tozu:Frankfurt Okulu’nun Türkiye’de Alımlanışı, (ed.) Beybin Kejanlıoğlu, Ankara:De Ki (209-227).

 • Yaren, Ö & Yergebekov, M. (2011), “Besim Dellaloğlu: Görüşme”, Zamanın Tozu:Frankfurt Okulu’nun Türkiye’de Alımlanışı, (ed.) Beybin Kejanlıoğlu, Ankara:De Ki (772-781).

 • Yaren, Ö. (2010), “Kılık Değiştirmenin Üç Hali: Dikenli Yol, Örtüsüz, Ofsayt Filmlerinde Cross-dressing”, Medyadan Söylemler, (Ed.) Tezcan Durna, İstanbul:Libra (351-388).

 • Yaren, Ö. (2009), “Transkimliksel Kesişmeler: Avrupa’daki Eşcinsel ve Göçmen Sinema Pratikleri”, Avrupa’da Medya, Kültür ve Kimlik, (Ed.) Savaş Arslan, Volkan Aytar vd, İstanbul: Bahçeşehir University Press, (292-305).

 • Yaren, Ö. (2013), “Weddings Scenes as Metaphors for Homeland”, Imaginaries Out of Place: Cinema, Transnationalism and Turkey, Gökçen Karanfil, Serkan Savk (ed). Newcastle:Cambridge Scholars Publishing, 154-169.

 • Yaren, Ö. (2009), “Transidentical Intersections: Queer and Migrant Film Practices in Europe”, Beyond Boundaries: Media, Culture and Identity in Europe, (Ed.) Savaş Arslan, Volkan Aytar vd, İstanbul: Bahçeşehir University Press, (300-313).

 • Yaren, Ö. (2011), “Wedding Scenes as Metaphors for Homeland”, Topographies of Turkish Cinema, International Conference Izmir University of Economics, Department of Media and Communication, Izmir / Turkey 21-22 April 2011.

 • Yaren, Ö. (2009), “Transidentical Intersections: Queer and Migrant Film Practices in Europe”, Beyond Boundaries: Media, Culture and Identity in Europe, Uluslararası Konferans, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul 2-3 Ekim 2009

 • Nochimson, M. P. (2013), Bir Dünya Sinema (World on Film: An Introduction), çev. Özgür Yaren, Ankara:De Ki.

 • Kleinhans, C. (2010),  “Marksizm ve Film” (“Marxism and Film”), Sine/Cine 1(2):109-118.

 • Neale, S. (2010), “Kurum Olarak Sanat Sineması” (“Art Cinema as Institution”), Sanat Sineması Üzerine (ed.) Ali Karadoğan. Ankara:De Ki (83-112).

 • Chatman, S. (2009), ÖyküveSöylem: FilmdeveKurmacadaAnlatıYapısı”, (“Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film”), Ankara: De Ki.

 • 2011, TÜBİTAK-ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı teşvik ödülü

 • Ödüle konu olan yayın: “Global Fears, Local Dressing: New Turkish Horrors”, Hrvatski Filmski Ljetopis 63:38-45 (2010).

 • “Ulusaşırı Sinema”, Cava Enstitü, Sinema Okur Yazarlığı, Cer Modern, Ankara (07.04.2013). “Panel: Sinemada Doğu İmgeleri”, Ankara Uluslararası Film Festivali, Ankara (19.03.2013)

 • “Panel: Göç Sineması”, Malatya Uluslararası Film Festivali, Malatya (21.11.2011).

 • “Film Kuramları”, Gezici İletişim Atölyesi, Bahçeşehir Ün. & Yüzüncü Yıl Ün., Van (5-13.02.2011).

 • “Kılık Değiştirmenin Farklı Halleri: Sinemada Cross-Dressing”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Günleri 2009-2010, Van (25.01.10).

 • “A Workshop on Cinema & Migration: Homeland in Paranthesis”, Multicultural Germany Project, Department of German, University of California, Berkeley (21.10.2011).

 • “Anatolian Outlaw: Yılmaz Güney, Introduction: Hope” University of California Berkeley, Art Museum & Pacific Film Archive, Berkeley (9.17.2011).

 • “Anatolian Outlaw: Yılmaz Güney, Introduction: The Herd’ University of California Berkeley, Art Museum & Pacific Film Archive, Berkeley (01.10.2011).

 • Yaren, Ö. (2005), “Çavuşin’i Gören Tepede Ara Güler Neden Huysuzlanıyordu”, Evrensel Kültür: Aylık Kültür sanat, Edebiyat Dergisi, 168, s. 47-49.

 • Yaren, Ö. (2005), “Webb’in Fotoğrafları ve Haiti’nin Yoksulları”, Evrensel Kültür: Aylık Kültür sanat, Edebiyat Dergisi, 167, 47-49.

 • Yaren, Ö. (2005), “Sopa-Havuç Diyalektiği: İran Sinemasında Sansür ve Devlet Desteği”, Sekans Sinema Kültürü Dergisi, 2, 104-110.