PROFİL

S. Ruken Öztürk

Prof. Dr.

Bölüm: Radyo, Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalı: Sinema
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi| 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat 259
Email:rozturk@ankara.edu.tr

1998’de doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 1992-98 arası Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde çalıştı. 1999’dan bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışıyor; 2001 yılından bu yana da ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim üyesidir. 2004’de doçent, 2010’da profesör oldu. Bölüm Başkanlığı (2010-2012) ve Senatörlük (2010-2012) yaptı. İletişim Fakültesi Dekanı (2012-2015)  olarak çalıştı, aynı dönemde Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesiydi.Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı (2015-) olan Öztürk, üç dönemdir İLDEK (İletişim Fakülteleri Dekanları) Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Sinema alanında çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek hakemli sinema dergisi sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nin kurucularındandır ve editörlüğünü yapmıştır, halen derginin yayın kurulundadır.

 

 • Öztürk, S. R. & Büyükdüvenci, S. (1997, der&çev.). Postmodernizm ve Sinema. Ankara: Bilim ve Sanat.

 • Öztürk, S. R. (2000). Sinemada Kadın Olmak: Sanat Filmlerinde Kadın İmgeleri. İstanbul: Alan.

   

   

   

   

 • Öztürk, S. R. (2004). Sinemanın Dişil Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler. İstanbul: Om.

   

   

   

 • Öztürk, S. R., Abisel, N., vd. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim Üzerine, İstanbul: Metis.

 • Öztürk, S. R. (2006, der.). Kader: Zeki Demirkubuz. Dost: Ankara.

 • Öztürk, S. R. & Büker, S. (2012). Oğuz Onaran İçin: Sinemada Hayat Var. Ankara: De Ki.

   

   

 • Öztürk, S. R. & Büyükdüvenci, S. (2014, der&çev.). Postmodernizm ve Sinema. Ankara: Dipnot (Genişletilmiş Baskı).

 • Öztürk, S. R. & Büyükdüvenci, S. (2007). Yeni Türk Sinemasında Estetik Arayışı. Felsefe Dünyası, 46(2), 45-49.

 • Öztürk, S. R. (2003). Besieged and Liberated Women in Art Films. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(2),153-176.

 • Öztürk, S. R. & Tutal, N. (2002). Rosetta: Birinci Dünyada İşsizlik ya da Küreselleşmenin Tahripkâr Egemenliği? Kültür ve İletişim, 5(1): 65-87.

 • Öztürk, S. R. & Tutal, N. (2001). Sinemada Kadın Karakterlerin Sessizliği: Sessizlik Bir Direnme Pratiği Olabilir mi? İletişim, 10: 101-126.

 • Öztürk, S. R. (2001). Bir Aşk Anlatısı: Teslimiyet. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllık 1999, 95-110.

 • Öztürk, S. R. (2000). Feminist Film Politikası: Mürebbiye Örneği. Kültür ve İletişim, 3(1), 51-70.

 • Öztürk, S. R. (2000). Türkiye’de Film Eleştirmenleri: Bir Örnek Olay. İletişim, 6, 122-126.

 • Öztürk, S. R. (1999). İnce Kırmızı Hat. İletişim, Güz-Kış 4: 77-90.

 • Öztürk, S. R. (1995). Sinemada Akımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26(1), 227-235.

 • Öztürk, S. R.  & Büker, S. (2016). Mutlu Son’dan Abluka’ya Türk Sineması. L. Özgenel (Der), Sanat Üzerine Okumalar: 60 Yıla Bakış (s. 197-240). Ankara: ODTÜ Yayıncılık.

   

  Öztürk, S. R. (2012). Şifreleri Çözmek: Masum Değiliz Hiçbirimiz. S. Büker & S. R. Öztürk (Der.),Oğuz Onaran İçin: Sinemada Hayat Var (s. 273-289). Ankara: De Ki.

 • Öztürk, S. R. (2012). Türkiye’de Sinema. F. Alpkaya & B. Duru (Der.), 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim (s. 403-424). Ankara: Phoenix.

 • Öztürk, S. R. (2011). Türkiye Sinema Literatüründen Kadınlara Bakmak. S. Sancar (Der.), Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar (Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan, s. 679-699). İstanbul: Koç Üniversitesi Yay.

 • Öztürk, S. R. (2006). Zeki Demirkubuz Sineması. Biyografya 6 (s.75-100). İstanbul: Bağlam.

 • Öztürk, S. R. (2005). Akad’ın Etkileri ve Öğrettikleri. A. Kanbur (Der.), Sadeliğin Derinliğinde Bir Usta: Lütfi Akad (s. 53-73). Ankara: Dost.

 • Öztürk, S. R. (2004). Kadın Filmlerinde Hülya Koçyiğit’in Personası. A. Güneş & İ.D. Aytaç (Der.), Yıldız: Hülya Koçyiğit (s. 30-48). Ankara: Dost.

 • Öztürk, S. R. (1997). Yeraltı Platon’un Mağarası mı? Yoksa Tito’nun Yugoslavyası mı? S. Büker(Der.), Onat Kutlar’a Armağan Sinema Yazıları (s. 145-151). Ankara: Doruk.

 • Öztürk, S. R. (1997). Bir Mit, Bir Arketip ve Bir Film: Odyssea’nın Bakışı. S. Büker (Der.), Onat Kutlar’a Armağan Sinema Yazıları (s.153-159). Ankara: Doruk.

 • Öztürk, S. R. (1997). Gerçeküstücülüğün O Belirsiz Çekiciliği. D. Derman, S. Günaydın, A. İnam &O. Onaran, Sinema Akımları (s.67-79). Ankara: Med-Campus #A126.

 • Öztürk, S. R. (1996). Sinemanın Resimle Buluştuğu Yer. 25. Kare, 16, 57-67.

 • Öztürk, S. R. (1996). Rossellini’den Loach’a Gerçekçi Sinema. 25. Kare, 15, 10-20.

 • Öztürk, S. R. (1995). Tarkovski ve Felsefe: Solaris. 25. Kare, 13, 9-18.

 • Öztürk, S. R. (1995). Caligari’den Kafka’ya Dışavurumcu Sinema. 25. Kare, 11, 31-35 (1. Bölüm) ve 12, 36-40 (2.Bölüm).

 • Öztürk, S. R. (2013). Directors: Yeşim Ustaoğlu. E. Atakav (Ed.), Directory of World Cinema: Turkey(31-32). Bristol: Intellect.

 • Öztürk, S. R. (2013). Stars: Hülya Koçyiğit. E. Atakav (Ed.), Directory of World Cinema: Turkey (41- 42). Bristol: Intellect.

 • Öztürk, S. R. (2013). Journey to the Sun. E. Atakav (Ed.), Directory of World Cinema: Turkey (105-106). Bristol: Intellect.

 • Öztürk, S. R. (2013). Life on Their Shoulders. E. Atakav (Ed.), Directory of World Cinema: Turkey(109). Bristol: Intellect.

 • Öztürk, S. R. (2013). Pandora’s Box. E. Atakav (Ed.), Directory of World Cinema: Turkey (114-115). Bristol: Intellect

 • Öztürk, S. R. (2010). Hard to Bear: Women’s Burdens in the Cinema of Yesim Ustaoğlu. F. Laviosa (Ed.), Visions of Struggle in Women’s Filmmaking in the Mediterranean (149-164). New York: Palgrave MacMillan.

 • Öztürk, S. R. (2007). Uzak / Distant. G.D. Colin (Ed.), The Cinema of North Africa and the Middle East (s. 247-255). London: Wallflower Press.

 • Öztürk, S. R. (2016). Sinemamızda Yeni Kadın Yönetmenlerin Dili /Biçemi. Dil-Toplum-Kadın Çalıştayı, 6 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 • Öztürk, S. R. & Büyükdüvenci, S. (2007). Yeni Türk Sinemasında Estetik Arayışı. Estetik Açıdan Türk Kültürüne Bakış Semineri, 22 Mayıs, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

 • Öztürk, S. R. & Erdur-Baker, Ö. (2006). Kadına Yönelik Şiddetin 1990 Sonrası Türk Sinemasında Temsili. 28 Nisan 2006, Eastern Mediterranean University, Center for Women’s Studies, Second International Conference on Women’s Studies, Breaking the Glass Ceiling, April 26-28, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus.

 • Öztürk, S. R. (1999). The Governess ve Baba’nın Yasası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nün 12-13 Kasım 1999 tarihleri arasında düzenlediği Bir Aşk ve Nefret İlişkisi: Sinema ve Psikanaliz konulu konferansta sunulan bildiri, İstanbul, 12 Kasım 1999, İstanbul.

 • Öztürk, S. R. (2015). RATEM- Aklıma Bir Fikir Geldi VII Seçici Kurul üyesi, İstanbul.

  Öztürk, S. R. (2015). AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması jürisi, Ankara.

  Öztürk, S. R. (2014). 14. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali. Kurmaca dalında jüri üyesi, Konya.

  Öztürk, S. R. (2012). 23. Ankara Uluslararası Film Festivali. Ulusal yarışmada ön jüri, Ankara.

  Öztürk, S. R. (2011). 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali. Ulusal yarışmada ön jüri, Antalya.

  Öztürk, S. R. (2011). 2. Malatya Film Festivali. Kısa film yarışmasında ön jüri, Malatya.

  Öztürk, S. R. (2010). 13. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Program Danışmanı, 6-13 Mayıs, Ankara.

  Öztürk, S. R. (2008). 11. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 8-15 Mayıs, Ankara.

  Öztürk, S. R. (2004). 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali. Ulusal yarışmada jüri üyesi, İstanbul.

  Öztürk, S. R. (2002). 14. Ankara Uluslararası Film Festivali. Ulusal yarışmada jüri üyesi, Ankara.

  Öztürk, S. R. & Büyükdüvenci, S. (2002). Dönüşen Bilinç. (Yön. D. Kayıran, TRT, 45.dak.) KSSGM için hazırlanan, Türkiye’deki kadın sorunlarına ve çözümlerine yönelik kurumsallaşmayı anlatan bir belgesel, araştırma & metin yazımı; TRT’de gösterildi.

  Öztürk, S. R. & Büyükdüvenci, S. (2000). Ötekinin Sesi, (Yön.N.Bayer, TRT, 30 dak.) Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için KSSGM’nin katkılarıyla “Ötekinin Sesi: Yeşilçamın Görünmeyen Kadınları” adlı belgesel, araştırma & metin yazımı; TRT’de gösterildi.

 • Öztürk, S. R. (2001). Feminist Film Estetiği: Bağlamsal Bir Yaklaşım. Yıllık 2001, 183-195, (Laurie Shrage’den çeviri; Hilde Hein ve Carolyn Korsmeyer editörlüğünde çıkan “Aesthetics in Feminist Perspective” kitabından).

 • Öztürk, S. R. Sinemanın Dişil Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler (İstanbul: Om, 2004) adlı kitabıyla Türk Sosyal Bilimler Derneği, 2004-2005 Genç Sosyal Bilimciler Ödülü.

 • Konuşmacı ya da Moderatör Olarak Katıldığı Bazı Toplantılar:

   

  Öztürk, S.R. (2016). 18. Uluslararası Eskişehir Film Festivali’nde “Farklı Bakış Açılarıyla Bir Film Çözümlemek: Sarmaşık”, 11 Mayıs, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Eskişehir.

   

  Öztürk, S. R. (2016). Sanata Bakış 1: Sanatın 60 Yılı panelinde,  “Türkiye Sinemasının son 60 Yılı”, 4 Nisan, ODTÜ, Ankara.

 • Öztürk, S. R. (2011). 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “80’lerden Günümüze Kadın Temsilleri” konulu panelin moderatörü, 11 Ekim, Antalya.

 • Öztürk, S. R. (2011). Lost Highway Üzerine. 9 Haziran, ODTÜ Mezunları Derneği Sinema Kulübü, Ankara.

 • Öztürk, S. R. (2011). Rosetta. 25 Mayıs, Cumhuriyet Kültür Merkezi, Ankara.

 • Öztürk, S. R. (2008). Sinemada Kadın Temsilleri ve Kadın Yönetmenler. 17 Mayıs, AFSAD, Ankara.

 • Öztürk, S. R. (2007). Diyarbakır Sanat Merkezi’nde 2 günlük Film Okuma Atölyesi’nin yürütücüsü (4 film eleştirisi), 20-21 Ocak, Diyarbakır.

 • Öztürk, S. R. (2006). Türk Sineması. 20 Haziran, konuşma, Kanaltürk.

 • Öztürk, S. R. (2005). Kadın yönetmenler ve kadın temsilleri. Bochum Melez Festivali’nde konuşmacı, 29-30 Ekim, Bochum, Almanya.

 • Öztürk, S. R. (2005). Ötekinin Sesi: Türkiye’de Kadın Yönetmenler. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezinde, 10 Mart, İstanbul.

 • Öztürk, S. R. (2003). Sinemada Kadınlar. Gazi Üniversitesi, 2 Mayıs, Ankara.

 • Öztürk, S. R. (2003). Türk Sinemasında Kadın Yönetmenler. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Fransız Kültür Merkezi, 7 Şubat, İstanbul.

 • Öztürk, S. R. (2002). Zeki Demirkubuz Sineması. Nazım Kültürevi, 14 Nisan, Ankara.

 • Öztürk, S. R. (2001). Sinema Sanatı. Eğitim-Sen, 26 Aralık, Ankara.

 • Öztürk, S. R. (2000). Filmlerde Kadın İmgesi: Çığlıklar ve Fısıltılar. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf, 29 Ekim, Ankara.

 • Öztürk, S. R. (1996). Sinema Kuramları ve Sinemada Akımlar. Film Radyo Televizyon Daire Başkanlığı (FRTEB), 4 Haziran, Ankara.

 • Öztürk, S. R. (1995). Feminist Eleştiri: Kadın ve Sanat. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf’taki feminist eğitim programı, 24 Haziran, Ankara.

 • Öztürk, S. R. (1995). Türk Sineması Üzerine. 7-12 Nisan 1995 tarihlerinde I. Muğla Sinema Günlerinde, 8 Nisan, Muğla.

 • Öztürk, S. R. (1994). Yükseköğrenimde Sanata Duyulan İlgi Düzeyi ile Demokratik Tutum Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma. 20-22 Ekim 1994 tarihinde Eğitsel Etken Olarak Güzel Sanatlar, Sanat Eğitiminin Geleceği konulu seminerde panelist, Alman Kültür Merkezi, 20 Ekim, Ankara.

 • 1990 ve 2000’li yıllarda Cumhuriyet, Siyah Beyaz, Radikal, Milliyet Sanat gibi gazete ve dergilerde çıkmış çeşitli yazılar.

 • Çağla Karabağ (2012). 12 Eylül Filmlerinin Üniversiteli Gençler Tarafından Alımlanması.

  Eren Yüksel (2013). 2000’ler Türkiye Sinemasında Erkeklik Krizi ve Erkek Kimliğinin İnşası.

  Ali Karadoğan (2014). Modernizmin İzini Sürmek: Türkiye’de Sanat Sinemasının Gelişimi (1896-2000)

  Aslı Ekici (2014). 2000 Sonrası Popüler Türk Filmlerinde Kadınlığın İnşası.

 • Moldiyar Yergebekov (2003). Tarkovski Sineması.

  İlknur Demirtepe (2003). Türk Komedi Filmlerinde Zengin ve Yoksul Stereotip Temsilleri.

  Sinem Evren Yüksel (2003). Yavuz Turgul Sineması.

  Ayşegül Er (2004). 1965-75 Yılları Arasındaki Yerli Melodramlarda Annelik Figürleri.

  Süreyya Çelmen (2004). 1980 Sonrası Türk Sinemasında Fahişelik Olgusu.

  Mehtap Özcan (2004). Bilişsel Bilim Çerçevesinde Filmsel Anlatı ve Görsel Algılama.

  Çağla Karabağ (2005). 1990 Sonrası Türk Sinemasında Sanat Filmleri.

  Eren Yüksel (2006). Yılmaz Güney Sinemasında Kadın İmgesi.

  Deniz Tansel (2007). Varoluşçuluk ve Yeni Kara Film: David Lynch Örneği.

  Galip Deniz Altınay (2007). 12 Eylül Filmlerinde Şiddetin Sunumu.

  Aslı Ekici (2007). 1980-1990 Arasında Türk Sinemasında Kentsel Ailede Kadının Konumu.

  Aslı Soyumert (2008). Türk Sinemasının Susturulmuş Kadın Karakterleri.

  Özge Çelikaslan (2008). Türk Sinemasında Taşra ve Çocuğun Temsili: Kasaba (1997),

            Masumiyet (1997) ve Beş Vakit (2005).

  Bilge Taş (2008). Catherine Breillat Sinemasında Kadın Cinselliği ve Beden Algısı.

  Pınar Yıldız (2008). Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Kimlik.

  Nursel Güler (2008). Zeki Demirkubuz Sinemasında Kadın Temsilleri.

  Seda Tüzün (2008). Türk Sinemasında Mekan: Tek Mekanda Geçen Filmler.

  Özlem Özdemir (2010). Yeni ‘Türk’ Sinemasında Milliyetçiliğin ve Cinsiyetçiliğin Yeniden-

  Üretimi.

  Yıldız Derya Birincioğlu (2010). Darbenin Sinemadaki İzdüşümleri: Hatırlama Kültüründen

  Unutma Kültürüne 12 Eylül Filmleri.

  Leyla Uslu (2010), Tomris Giritlioğlu Sinemasında Gayrimüslüm Azınlıklar.

  Ece Özdemir (2011). Türkiye Sinemasında Dostoyevski Yorumu.

  Bahar Şimşek (2011). Kurucu İdeolojinin Kimlik Politikaları Bağlamında Sinemada Etnik

  Karşılaşmalar.

  N. Göksun Özhan (2011). Zeki Demirkubuz Sinemasında Melodramatik İmgelem.

  Sermin Çakmak (2013). Türkiye Sinemasında Namus ve Beden Denetimi.

  Aslı Gön (2015). Performatif Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik: Küf, Yozgat Blues ve Ben O Değilim.

  Bahar Altay Erişen (2015). Nuri Bilge Ceylan Filmlerinin Bahtin’in Kronotop Kavrami ile İncelenmesi