04 Mart 2016

Ders kayıt formlarının bundan sonra öğrenciler tarafından saklanması hakkındaki
Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınan yazı ektedir.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi