04 Nisan 2018

Ders programlarının yapılandırılması çalışmalarına yön vermek amacıyla planlanan “Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans ve Lisansüstü Ders Programları Değerlendirme Çalıştayı” 2 Nisan 2018 tarihinde Latanya Otelde gerçekleştirildi.

Akademik takvimde bahar yarıyılı için öngörülen bir günlük tatilden de yararlanarak gerçekleştirilen Çalıştaya İLEF öğretim elemanlarının yanı sıra, İLEF’te dışarıdan ders veren öğretim elemanları, lisans ve lisansüstü öğrenci temsilcileri, Gazi, Başkent ve Hacettepe üniversitelerinin iletişim fakültelerinden öğretim elemanları, Cebeci Yerleşkesindeki Eğitim Bilimleri, Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakültelerinden öğretim elemanları, Sosyal Bilimler Enstitüsü yöneticileri ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV) yönetim kurulu üyeleri ile farklı sektörlerde çalışan İLEF’li mezunlar katıldı.

Toplam 96 kişinin katılımıyla gerçekleşen Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İLEF Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, etkinlikle gelecekte yapılacak program çalışmaları için temel verilerin elde edilmesinin amaçlandığını belirtti. Altun, etkinliğin ayrıca İLEF’in paydaşlarının biraraya gelmesi ve tanışması açısından da önemli bir işlev yerine getireceğini söyledi. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Keskin ve Öğr. Gör. İbrahim Önder lisansüstü ve lisans programlarının mevcut durumu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Başkent Üniversitesi’nden Dr. Mustafa Erman Demir ve İnsan Kaynakları Uzmanı Pınar Vural’ın ana moderatörlüğünde gerçekleşen Çalıştayda, 9 ayrı masada, önce lisansüstü programlar açısından sorunlar ve çözüm önerileri ile araştırma yönelimleri açısından öneriler ele alındı. Masalarda her bir katılımcı fikirlerini kağıtlara not etti ve masa moderatörleri bu fikirleri bir araya getirerek, ortak noktaları oluşturmaya çalıştılar. Aynı yöntem öğleden sonra lisans programları ve öğrenci nitelikleri açısından ortaya konulan sorunlar çerçevesinde tekrarlandı. Öğleden sonra 15.30’da başlayan kapanış oturumunda ise bütün masalarda ele alınan görüşler masa moderatörleri tarafından bütün katılımcılara sunuldu. Masa moderatörlüklerini İLEF öğretim elemanları, Prof. Dr. Sema Becerikli, Doç. Dr. Melike Aktaş, Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Dara, Dr. Öğr. Üyesi Engin Sarı, Öğretim Görevlisi Dr. Şafak Dikmen, Arş. Gör. Dr. Zafer Kıyan, Arş. Gör. Mehtap Çağlar, Arş Gör. Emine Gülal ve Arş. Gör. Dr. Özgün Dinçer yaptı.

Toplantının kapanışında, İLEF Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV) Başkanı Ali İnandım’ı sahneye davet ederek, Çalıştayın gerçekleşmesi için sağladıkları destekten dolayı özel olarak teşekkür etti.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi