« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • GZT206 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Bu derste öğretim elemanının anlatımını desteklemek üzere ders içerikleri powerpoint sunum olarak gösterilecektir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Ders, basın ve basımcılık alanında meslek yaşamına atılacak öğrencilere gazeteden dergiye, basılı malzemeler alanında uygulamada karşılaşacakları örneklerin üretim aşamaları konusunda bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Gazetecilik alanına özgü önemli gelişmeleri açıklar. 
 • Basımcılık alanına özgü temel kavramları tanımlar. 
 • Basımcılık alanındaki gelişmeleri sosyo-ekonomik bağlamına yerleştirerek açıklar. 
 • Basılı bir malzemenin üretim sürecini yönetir. 
 • Kağıt maliyetini hesaplar. 
 • Basılı malzemenin taşıması gereken teknik özelliklerle yönelik olduğu hedef kitlenin özelliklerini ilişkilendirir. 
 • Uygun baskı teknolojisini, kâğıt türünü, formatı seçer. 
 • Kaynakça oluşturma tekniklerini kullanır.
 • Kütüphanelerde bulunan farklı belge ve bilgi kaynaklarını türlerine ayırır.
 • Yeni medya ve yeni basım teknolojilerini tanır.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • İletişim alanına ve gazetecilik pratiğine özgü kuram ve yöntem bilgisine sahip olur ve bunları kullanır.
 • Toplumsal ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü üzerine derinliğine bir kavrayışa sahip olur.
 • İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Ders, uygulanacak sınav yöntemi ve kaynaklara ilişkin olarak bilgi verilmesi
 • 2.hafta İletişim araçları ve toplum: Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş
 • 3.hafta Kil, papirüs ve parşömenden kağıda geçiş
 • 4.hafta El yazmacılığından baskı makinesine-basımcılığa geçiş
 • 5.hafta Sanayi devrimi, basımcılığın sanayi dalı haline gelişi
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Türkiye’de basımcılığın dünü, bugünü
 • 9.hafta Basılı malzeme üretimi: Basım öncesi üretim aşamaları
 • 10.hafta Basılı malzeme üretimi: Baskı aşaması
 • 11.hafta Basılı malzeme üretimi: Baskı sonrası üretim aşamalar
 • 12.hafta Basılı malzeme üretiminde kağıt maliyeti hesapları (Afiş)
 • 13.hafta Basılı malzeme üretiminde kağıt maliyeti hesapları (Dergi)
 • 14.hafta Yeni medya ve yeni basım teknolojileri.
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi