« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • COM303 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 1 AKTS KREDİSİ
 • İngilizce DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, alıştırma, uygulama, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Ders kitabındaki ilgili alıştırmaların yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, ödev olarak verilen uygulamaları derste sunulmasını sağlamak, birlikte alıştırmalar çözmek, uygulamalar yapmak, ilgili konu çerçevesinde tartışmalar yürütmek.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Öğrencilere iş yaşamlarında kullanabilecekleri temel İngilizce kavramları tanıtmak ve iş yaşamında İngilizce  iletişim kurabilmelerini sağlamak

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • İş yaşamında farklı kültürden bireylerle birlikte uyum içinde çalışır.
 • iş yaşamı için gerekli olan teknolojileri kullanır ve etkili sunumlar yapar.
 • iş yaşamında motivasyonu arttırıcı önlemleri bilir.
 • İnsan kaynaklarına ilişkin terminolojiyi ve insan kaynakları departmanının görevlerini bilir.
 • Farklı örgüt yapılarını analiz eder, bunlara uygun davranış biçimleri geliştirir.
 • İş toplantılarını yönetir ve iş görüşmeleri gerçekleştirir.
 • İş yaşamında rekabet avantajı yaratacak yaratıcı stratejileri geliştirir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-12: İçerik üreteceği konu ya da sorunla ilgili kişiler, referans kitaplar, veri tabanları, haber ajansları ve internet gibi farklı bilgi kaynaklarına ulaşma becerisine sahip olur ve bunları etkin biçimde kullanabilir
 • PY-17: Görsel-işitsel üretim sürecinde kendisinin ve diğerlerinin gerçekleştirdiği işlere ilişkin değerlendirme yaparak, kendi gelişimine ilişkin sağlam tercihlerde bulunabilir.
 • PY-18: Sosyal bilimler, iletişim ve film çalışmaları alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşım, araştırma ve bilgileri takip eder ve eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin tanıtımı
 • 2.hafta Kültürün boyutlarını anlamak ve farklı kültürlerde iş yaşamı
 • 3.hafta İş yaşamında teknolojinin kullanımı
 • 4.hafta İş yaşamında motivasyon
 • 5.hafta İnsan kaynakları departmanının görevleri ve personel seçim süreci
 • 6.hafta Vize Sınavları
 • 7.hafta Vize Sınavları
 • 8.hafta Örgüt yapılarını anlamak
 • 9.hafta Toplantı yapma ve gündem oluşturma
 • 10.hafta İş görüşmeleri gerçekleştirme
 • 11.hafta İş yaşamında yaratıcı strateji geliştirme
 • 12.hafta İş yaşamında kültürel farkındalık
 • 13.hafta Etkili sunum becerileri I
 • 14.hafta Etkili sunum becerileri II
 • 15.hafta Final Sınavları

KAYNAKLAR

 • Michael Handford, Martin Lisboa, Almut Koester and Angela Pitt, Business Advantage B1, Cambridge University Press
 • Michael Handford, Martin Lisboa, Almut Koester and Angela Pitt, Business Advantage B2, Cambridge University Press

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi