« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • COM304 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 1 AKTS KREDİSİ
 • İngilizce DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, alıştırma, uygulama, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Ders kitabındaki ilgili alıştırmaların yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, ödev olarak verilen uygulamaları derste sunulmasını sağlamak, birlikte alıştırmalar çözmek, uygulamalar yapmak, ilgili konu çerçevesinde tartışmalar yürütmek.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Öğrencilere iş yaşamında kullanabilecekleri İngilizce yazışma, sunum ve yöneticilik becerilerini kazandırmak; iş bulma sürecinde yararlanılabilecek teknikleri geliştirmek; öğrencilerin profesyonel iş yaşamında kullanabilecekleri İngilizce iletişim becerini geliştirmek

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • İş yazışmaları yapar ve bunları raporlar.
 • İş planlarını geliştirir, analiz eder ve sunar.
 • Telefon vb. araçlarla aracılandırılmış iletişimi kullanır.
 • Etkili grup içi ve gruplararası iletişim kurar ve yönetir.
 • İş yaşamındaki liderlik becerilerini bilir.
 • Etkili özgeçmiş hazırlama ve sunma tekniklerini bilir.
 • İş yerindeki iletişim becerilerini bilir ve kişilerarası iletişim problemlerini analiz eder.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-12: İçerik üreteceği konu ya da sorunla ilgili kişiler, referans kitaplar, veri tabanları, haber ajansları ve internet gibi farklı bilgi kaynaklarına ulaşma becerisine sahip olur ve bunları etkin biçimde kullanabilir
 • PY-17: Görsel-işitsel üretim sürecinde kendisinin ve diğerlerinin gerçekleştirdiği işlere ilişkin değerlendirme yaparak, kendi gelişimine ilişkin sağlam tercihlerde bulunabilir.
 • PY-18: Sosyal bilimler, iletişim ve film çalışmaları alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşım, araştırma ve bilgileri takip eder ve eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.
 • PY 11: Ekip kurma becerisine sahip olur ve ilgili teknik personelle uyumlu çalışır.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin tanıtımı
 • 2.hafta İş yazışmaları teknikleri ve becerileri I
 • 3.hafta İş yazışmaları teknikleri ve becerileri II
 • 4.hafta İş planı hazırlama
 • 5.hafta İş planı sunumu
 • 6.hafta Vize Sınavları
 • 7.hafta Vize Sınavları
 • 8.hafta Telefon ve video konferans görüşmeleri I
 • 9.hafta Telefon ve video konferans görüşmeleri II
 • 10.hafta İş yerinde iletişim: Sözlü ve sözlü olmayan kişilerarası iletişim becerileri
 • 11.hafta İş yaşamında takım çalışması ve grup iletişimi
 • 12.hafta İş yaşamında liderlik becerileri
 • 13.hafta Özgeçmiş hazırlama
 • 14.hafta Final Sınavları

KAYNAKLAR

 • Michael Handford, Martin Lisboa, Almut Koester and Angela Pitt, Business Advantage C1 -C2, Cambridge University Press
 • B. Jean Naterop and Rod Revell, Telephoning in English, Cambridge University Press
 • Simon Sweeney, English for Business Communication, Cambridge University Press
 • Andrew Littlejohn, Company to Company, Cambridge University Press
 • Mary Ellen Guffey, Kathleen Rhodes, Patricia Rogin (2010), Business Communication, Nelson Education

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi