« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • GZ308 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, konuklarla söyleşi
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin derste yürütülen tartışmalara katılımı ve hazırladıkları uygulama ödevleri.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Bu derste öğrencilere haber, köşe yazısı, röportaj, söyleşi, gezi yazısı, deneme ve eleştiri gibi başlıca gazete yazı türleri tanıtılır. Öğrencilere bu türlerin farkları ve benzerlikleri anlatılarak uygulamalı örneklerle farklı yazı türleri yazma becerisi kazandırılır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Gazetelerdeki farklı yazı türlerini ayırt eder.
 • Gazeteler için farklı yazı türleri hazırlar.
 • Köşe yazısını yapılandırır.
 • Bir röportaj gerçekleştirir.
 • Dizi yazı geliştirir.
 • Gazeteler için yeni yazı türleri geliştirir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY6: İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur.
 • PY8: Haber toplama tekniklerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ve habere erişebilir.
 • PY9: Asıl öneme sahip bilgiyi seçerek gazeteciliğin gerektirdiği farklı tarzlarda, uygun bir dille ve etkili bir gazetecilik biçimi içinde sözcük, ses, görsel imge gibi farklı bileşimler içinde yapılandırabilir.
 • PY18: Yeni medya teknolojilerinin olanaklarını kullanarak, yeni gazetecilik türlerinde ve alanlarında bu olanaklarla habercilik etkinliğini gerçekleştirir.
 • PY19: Gazetecilik ürünleri ile ilgili niteliğe ilişkin standartlar temelinde kapsamlı ve eleştirel bir değerlendirme yapma ve başkalarının eleştirilerine açık olur.
 • PY20: Yaratıcı ve yenilikçi biçimde kendisini ifade eder.
 • PY22: Asıl öneme sahip bilgiyi belirli ilkeler temelinde ve aracın gereklerine uygun doğrultuda seçerek yorumlar, çözümler ve kamusal tartışmaya dahil eder.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersinin tanıtımı ve gazete yazı türleri hakkında genel bilgilendirme
 • 2.hafta Haber türünün temel özellikleri, işlevi ve önemi
 • 3.hafta Köşe yazılarının temel özellikleri, işlevi ve önemi
 • 4.hafta Köşe yazısı örnek incelemeleri
 • 5.hafta Makale yazılarının temel özellikleri, gazetelerdeki önemi
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Röportaj türü yazıların temel özellikleri
 • 9.hafta Röportaj örnekleri ve değerlendirmeleri
 • 10.hafta Söyleşi türünün temel özellikleri, soru sorma teknikleri
 • 11.hafta Söyleşi örnek incelemeleri
 • 12.hafta Gezi yazıları ve Deneme yazılarının temel özellikleri ve örnek incelemeleri
 • 13.hafta Eleştiri yazılarının temel özellikleri ve örnek incelemeleri
 • 14.hafta Öğrenci uygulamalarının değerlendirilmesi
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Özdemir, E. (2007) Yazınsal Türler, İstanbul: Bilgi.
 • Özdemir, E. (1990) Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Özdemir, E. (1986) Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı-Kompozisyon, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kemal, Y. (2011) Röportaj Yazarlığında 60 Yıl, İstanbul: YKY.
 • Otyam, F. (2007) Can Pazarı, İstanbul: Günizi Yayıncılık
 • Özdemir, E. (1990) Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tokgöz, O. (2010) Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi.
 • MEGEP Raporu (2007) Gazetecilik Haber Röportaj, Ankara: MEGEP.
 • Poul, S. W., Raue, J. (2002) Gazetecinin El Kitabı, İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı.
 • Schlapp, H. (2002) Gazeteciliğe Giriş, İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi