« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • GZT410 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 5 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma ve konuk sunumları
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin derste yürütülen tartışmalara katılımı ve hazırladıkları sunuşlar.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Bu dersin amacı,haber merkezlerinin işleyişi; haber sürecinde yer alan çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları ile habere etkileri konuları anlatılacaktır. Dersler, profesyonel gazetecilerin konuk olarak çağırıldığı anlatımların yanı sıra yerinde ziyaretler yapılarak yürütülecektir.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur.
 • Mesleki gelişimine yönelik gerçekçi tercihler yapabilir.
 • Bir gazeteci olarak kendi gelişimine ilişkin sağlam tercihler yapar.
 • Ekip kurma becerisine sahip olur ve ilgili teknik personelle uyumlu çalışma alışkanlığı edinir.
 • Zaman baskısı altında çalışabilir ve zamanı gerçekçi biçimde planlayabilir.
 • Gazetecilik faaliyetini örgütleyebilir ve planlayabilir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 5: İletişim yapı ve süreçlerini bilir; ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY 6: İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur.
 • PY 10: Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • PY 11: Ekip kurma becerisine sahip olur ve ilgili teknik personelle uyumlu çalışır.
 • PY 12: Zaman baskısı altında çalışabilir ve zamanı gerçekçi biçimde planlayabilir.
 • PY 13: Gazetecilik faaliyetini örgütleyebilir ve planlayabilir.
 • PY 16: Medya kuruluşunun yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, onun strateji tercihlerini ve yayın politikasını değerlendirir.
 • PY 17: Bir gazeteci olarak kendi gelişimine ilişkin sağlam tercihler yapar.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin tanıtımı ve ders planının anlatılması
 • 2.hafta Muhabirin görev, yetki ve sorumlulukları
 • 3.hafta Muhabirin gazete örgütlenmesi ve iş pratiklerindeki yeri
 • 4.hafta Dersin tanıtımı ve ders planının anlatılması.
 • 5.hafta İstihbarat şefi ve haber müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları.
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Gazete bürosu ziyaretleri.
 • 9.hafta Temsilcilerin görev, yetki ve sorumlulukları.
 • 10.hafta Sayfa sekreterinin gazete örgütlenmesi ve iş pratiklerindeki yeri.
 • 11.hafta Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmenin görev ve sorumlulukları
 • 12.hafta Gazete bürosu ziyaretleri.
 • 13.hafta Öğrenci uygulama ve sunuşları
 • 14.hafta Öğrenci uygulama ve sunuşları
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Yılmaz, H. (?) Her Yönüyle Gazetecilik, Konya: Literatürk.
 • Demirkent, N. (1982) Sayfa Sayfa Gazetecilik, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi
 • Tokgöz, O. (2008) Temel Gazetecilik, Ankara: İmge.
 • Özbay, C. (2007) Haberden Yayına Gazetecilik, İstanbul: Der Yayınları.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi