« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • GZT207 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, örnekleme, uygulama
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Derse katılım ve katkı.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Haber toplama ve yazma konusunda temel bilgileri aktarmak.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Haber toplama tekniklerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye/habere ulaşır.
 • Haber toplamada kullanılacak soru türlerini tanır.
 • Sorularını kaynağa ulaştırmanın yollarını tanır.
 • Soruları kaynağa ulaştırma yollarını kullanır.
 • Basın toplantılarının özelliklerini ayırt eder.
 • Basın toplantılarına özgü soru tarzlarını kullanır.
 • Basın toplantılarına özgü bedensel postürü tanır.
 • Toplanan bilgiler arasından asıl öneme sahip bilgiyi seçer.
 • Seçtiği bilgiyi gazeteciliğin gerektirdiği biçimde haber olarak yazar.
 • Yazılan haberi eleştirel olarak değerlendirir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 6: İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur.
 • PY 8: Haber toplama tekniklerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ve habere erişebilir.
 • PY 9: Asıl öneme sahip bilgiyi seçerek gazeteciliğin gerektirdiği farklı tarzlarda, uygun bir dille ve etkili bir gazetecilik biçimi içinde sözcük, ses, görsel imge gibi farklı bileşimler içinde yapılandırabilir.
 • PY 10: Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • PY 14: Gazetecilikte haber ve bilgi üretimi sürecinde kamu nezdinde hesap verebilir.
 • PY 22: Asıl öneme sahip bilgiyi belirli ilkeler temelinde ve aracın gereklerine uygun doğrultuda seçerek yorumlar, çözümler ve kamusal tartışmaya dâhil eder.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Haber nedir? Olgu/Fikir Ayrımı, Oluş/Haber Ayrımı, Gerçek/Haber Ayrımı
 • 2.hafta Gazetecinin çalıştığı kurumsal ve farklı medya bağlamlarını değerlendirmesi. Hangi kurum, çalışma türleri, hangi ortam
 • 3.hafta Haber türleri. Olay haberciliği, profesyonalizm ve haber değer.Olay haberciliğinde temel kavramlar
 • 4.hafta Durum Gazeteciliği nedir, nasıl yapılır. Önemi nedir?
 • 5.hafta Haber toplama ve haber kaynakları. Birincil , ikincil kaynaklar. Diğer kaynaklar.
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Haber toplayabilmek için soru sormanın önemini. Soru türleri.
 • 9.hafta Soru cümlesi kurma. Yüzyüze ortamlarda soru sorma bedensel duruş ve sözel iletişim becerileri. Telefonla soru sorma teknikleri
 • 10.hafta Olay gazeteciliğinde temel ilkeler. 5N 1K, ters piramid yapısı
 • 11.hafta Haber bölümleriı. Başlık, giriş, gövde, arkaplan
 • 12.hafta Haberde aktarma türleri. Dolaylı ve doğrudan aktarma. Tırnakların kullanımı.
 • 13.hafta Haber yazım kuralları. Cümle kuruluşu, yüklemler, büyük harf, kısaltmalar, sayılar
 • 14.hafta Yazılan haberin değerlendirilmesi (redaksiyon) ve tutarlılığının sınanması
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Ders Notları
 • Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Yayınları. 2010.
 • Atilla Girgin, Haber Yazmak, Der Yayınları, 2002
 • Kemal Aslan, Haberim Var – Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Yayınları, 2003
 • Özden Çankaya, Aykut Aykanat, Köşesiz Gazeteciler Yazıyor, Bağımsız Yayınlar, 2005

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi