« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • HİL403 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 6 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, örnek olay inceleme.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin derslere katılımı ve ödevlere gösterdikleri özen değerlendirilecektir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Halkla ilişkiler, pazarlama ve reklam ve kampanyalarını tanıtmak ve aradaki farkları açıklamak, bir halkla ilişkiler kampanyasının aşamalarını öğretmek ve bu bağlamda medya ile ilişkilerde kullanılan yöntemleri uygulamak bu dersin amaçlarıdır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Halkla ilişkilerin temelinin planlamaya ve araştırmaya dayalı olduğunu hatırlar.
 • Halkla ilişkilerde grup çalışmalarının önemi bağlamında kişisel çalışma yöntemlerini yeniden düzenler.
 • Halkla ilişkilerde herhangi bir etkinliği planlayabilir.
 • Bir etkinlik ya da kampanyanın seslendiği hedef kitleyi analiz edebilir.
 • Kamular, hedef gruplar ve hedef kitle arasındaki farkları tanımlar.
 • Bir etkinliğin ya da kampanyanın başarı ve sonuç ölçütlerini hazırlar.
 • Bir etkinliğin ya da kampanyanın mali boyutunu, bütçe kalemlerini hazırlar.
 • Basının halkla ilişkilerdeki rolünü tanır.
 • Basınla ilişkilerdeki yöntemleri kullanır.
 • Basınının çalışma prensiplerini çözümler.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY3-Halkla ilişkiler ve reklamcılık uygulamalarında teori-pratik bütünlüğüne ilişkin genel bir nosyon taşır.
 • PY5-Halkla ilişkiler ve reklamcılığın pazarlama, tasarım, kamusal ilişkiler, kriz ve sorun yönetimi, kampanya yönetimi, siyasal ve örgütsel iletişim gibi alanlarla ilişkisini değerlendirir.
 • PY8-Hedef kitlesini tanır ve bir konu ya da görüş açısının yararlı olup olmadığını belirler.
 • PY10-Örgütlerin (kamu/özel/STK/medya) stratejik seçeneklerini ve işleyiş politikalarını değerlendirerek halkla ilişkiler ve reklamcılık etkinliklerini planlar ve örgütler.
 • PY11-Zaman baskısı altında çalışabilir ve zamanı gerçekçi biçimde planlayabilir.
 • PY12-Kaynaklarına, yaklaşımına ilişkin yaptığı tercihleri açıklar ve sorumluluğunu alır.
 • PY13-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve kriz durumlarını yönetebilir.
 • PY17-Hedef kitleler, kaynak sahipleri, denetleyiciler ve karar alıcılarla karşılıklı iletişim kurar ve sürdürür.
 • PY18-Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta toplumsal sorumluluğu sergileyecek mesleki pratikler geliştirir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Tanışma, ders akışı ve beklentiler konusunda öğrencileri bilgilendirmek
 • 2.hafta Halkla ilişkiler, pazarlama ve reklam kampanyaları
 • 3.hafta Halkla ilişkiler kampanya aşamaları ve araştırma, stratejik planlama
 • 4.hafta PR- konsepti, kampanya uygulaması
 • 5.hafta Başarı- sonuç denetimi ve denetim teknikleri
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Kampanya bütçesini hazırlama ve bir bütçeyi okuyabilme
 • 9.hafta Gazeteci-halkla ilişkiler uzmanı: iki ayrı dünya?
 • 10.hafta Basın bülteni, basın duyurusu ve basın açıklaması
 • 11.hafta Basına röportaj ve hazırlık aşaması
 • 12.hafta Basın dosyasının hazırlanması
 • 13.hafta Basın toplantısının düzenlenişi
 • 14.hafta Basın toplantısının düzenlenişi
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Ceyda Aydede, Halkla İlişkiler Kampanyaları, 3. Baskı, MediaCat, İstanbul, 2003.
 • Ayla Okay, Aydemir Okay, Halkla İlişkiler, DR Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Aydemir Okay, Ayla Okay, Halkla İlişkiler ve Medya, 5. Basım, MediaCat, İstanbul, 2010.
 • Fatih Keskin, Pınar Özdemir (Derl.), Halkla İlişkiler Üzerine, Dipnot, Ankara, 2009.
 • Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, 6. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta, İstanbul, 1998.
 • Y. Ece Çöklü, Halkla İlişkilerde Medya Yönetimi, Set Yayınları, 2004.
 • Ahmet Yatkın, Ü. Nazan Yatkın, Halkla İlişkiler ve İletişim, Nobel Yayınları, Ankara, 2010.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi