« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • HİL410 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 6 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, örnek olay inceleme.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencinin derslere katılımları, ödevlere gösterdikleri özen değerlendirilecektir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Halkla ilişkilerde kullanılan temel etkinlikleri ve yöntemleri sınıflandırmak,  bu etkinlikler hakkında öğrencilere bilgi vermek ve örnek olaylar üzerinden ya da konuklar aracılığıyla bu etkinlikleri incelemek.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Özel sektörün işleyiş biçimini ve çalışma prensiplerini tanımlar.
 • Yaratıcı ve yenilikçi araç ve yöntemleri kullanır.
 • Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri halkla ilişkiler etkinliklerinde uygular.
 • Dünya’da ve Türkiye’de halkla ilişkilerdeki en önemli etkinlik ve uygulama türlerini tanır.
 • Etkinlik türleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları yorumlar.
 • Halkla ilişkilerde kullanılan çeşitli yöntem ve teknikleri etkinliklere uygular.
 • Çalışma prensipleri ve etik kuralları hatırlar.
 • Kaynakça oluşturma tekniklerini kullanır.
 • Kütüphanelerde bulunan farklı belge ve bilgi kaynaklarını türlerine ayırır.
 • Halkla ilişkiler pratiği içinde yer alan etkinliklere dair mesleki örgütlenmeleri listeler.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-10: Bilim, bilgi ve dünya görüşüyle ilgili yetkin bir kavrayışa sahip olur.
 • PY18-Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta toplumsal sorumluluğu sergileyecek mesleki pratikler geliştirir.
 • PY22- Halkla ilişkiler uygulamaları içinde yurttaş katılımını artırabilecek politikaları geliştirir.
 • PY24-Irkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikalara karşı duyarlı davranır.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin içeriği ve akışı, beklentiler konusunda öğrencilerinm bilgilendirilmesi
 • 2.hafta Halkla ilişkilerde kullanılan etkinlik ve yöntemlere genel bir bakış
 • 3.hafta Etkinlik yönetimi
 • 4.hafta Etkinlik yönetimi
 • 5.hafta Etkinlik yönetimi
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Etkinlik yönetimi
 • 9.hafta Kamusal ilişkiler ya da lobicilik
 • 10.hafta İtibar yönetimi
 • 11.hafta Zaman Yönetimi
 • 12.hafta Web-PR ya da internetin halkla ilişkilere katkısı
 • 13.hafta Web-PR ya da internetin halkla ilişkilere katkısı
 • 14.hafta Sorun ve kriz yönetimi
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Fatih Keskin, Pınar Özdemir (Derl.) Halkla İlişkiler Üzerine, Dipnot, Ankara, 2009.
 • Y. Ece Çöklü, Halkla İlişkilerde Medya Yönetimi, Set Yayınları, 2004.
 • Gamze Er, Sanal Ortamda İtibar Yönetimi, Cinius Yayınları, 2008.
 • Richard Lücke, Kriz Yönetimi, çev. Önder Sarıkaya, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Müjde Ker Dinçer, Lobicilik, Alfa Basım Yayım, 1999.
 • Hasan Tutar, Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayınları, İstanbul, 2000.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi