« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLE204 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin dersin okuma listesindeki ilgili haftanın kaynaklarını okuyup okumadıklarını denetlemek üzere öğrencilere yaptırılan 5'er dakikalık sunuşlar, tartışmalara katılım.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Ders, iktisatın temel kavram ve yaklaşımlarının tanıtılması amacını taşımaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • İktisadın temel sorunsalını açıklar.
 • İktisadın temel kavramlarını tanır.
 • Sosyal gerçeklikle iktisat arasındaki ilişkiyi kurar.
 • Mikro ve makro iktisat arasındaki farkı açıklar.
 • İktisadi göstergeleri ayırt eder.
 • Üretici ve tüketici davranışları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Piyasa dengesinin koşullarını açıklar.
 • Fiyat politikasının unsurlarını ayırt eder.
 • Bölüşümü faktör piyasaları bağlamında açıklar.
 • Bölüşümü faktör piyasaları bağlamında açıklar.
 • Makro ekonomik dengesizliklerin kaynaklarını açıklar.
 • İstikrar politikalarının temellerini açıklar.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 1: Yerel, ulusal ve ulus ötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişin kavranmasını sağlayacak disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY 3: Toplumsal ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü üzerine derinliğine bir kavrayışa sahip olur.
 • PY 5: İletişim yapı ve süreçlerini bilir; ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY 16: Medya kuruluşunun yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, onun strateji tercihlerini ve yayın politikasını değerlendirir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Giriş
 • 2.hafta İktisat ve Toplum
 • 3.hafta İktisat ve Toplum
 • 4.hafta İktisada Farklı Yaklaşımlar: Klasik İktisat, Marksist İktisat, Neo-Klasik İktisat
 • 5.hafta Neoklasik İktisadın Temel Tartışmaları : Temel Kavramlar: Üretim,Tüketim, Bölüşüm, Fayda, Fiyat, Değer, Marjinal Fayda
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Neoklasik İktisadın Temel Tartışmaları : Üretici ve Tüketici Davranışları: Arz ve Talep
 • 9.hafta Neoklasik İktisadın Temel Tartışmaları : Piyasa Dengesi ve Fiyat Politikası
 • 10.hafta Neoklasik İktisadın Temel Tartışmaları : Faktör Piyasaları ve Bölüşüm
 • 11.hafta Neoklasik İktisadın Temel Tartışmaları : Milli gelir
 • 12.hafta Neoklasik İktisadın Temel Tartışmaları : İstihdam ve İşsizlik Türleri
 • 13.hafta Neoklasik İktisadın Temel Tartışmaları : Para ve Neoklasik İktisadın Temel Tartışmaları : Makro Ekonomik Dengesizlikler: Enflasyon, Klasik İşsizlik, Stagflasyon
 • 14.hafta Neoklasik İktisadın Temel Tartışmaları : Uluslararası Ekonomik İlişkiler: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Fuat Ercan, Toplumlar ve Ekonomiler, Bağlam Yayınları, 2001.
 • Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2005.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi