« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLT408 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 5 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Ders anlatımı ve tartışma
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Öğrencilere iletişim hukukunun temel kavramlarını tanıtmak, temel hak ve özgürlükler ile iletişim alanı arasındaki bağı kavratmak  ve fikri haklarla ilgili bilgi kazandırmaktır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • İletişim alanını temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde değerlendirir.
 • İletişimin öznelerini ayırt eder.
 • İletişimin öznelerinin anayasal hak ve özgürlüklerini tanımlar.
 • İletişim alanı üzerinde denetim ve gözetim yetkisinin kimler tarafından ve nasıl kullanılabileceğini açıklar.
 • Devletin denetim ve gözetim yetkisine ilişkin temel ilkeleri açıklar.
 • Denetim ve gözetim yetkisine sahip devlet kuruluşlarını tanır.
 • Devlet dışı örgütlerin denetim yetkilerini açıklar.
 • Türkiye’de haberleşme özgürlüğünün gelişimi aşamalarını ayırt eder.
 • Haberleşme özgürlüğü kavramını analiz eder.
 • Haberleşme özgürlüğü ile bilgi edinme, yayma ve eleştirme hak ve özgürlükleri arasında ilişki kurar.
 • Haberleşme özgürlüğünün sınırlarını gösterir.
 • Haberleşme özgürlüğünün sınırlandırılma gerekçelerini ayırt eder.
 • Basın rejiminin unsurlarını ve ilkelerini açıklar.
 • Radyo televizyon rejiminin unsurlarını ve ilkelerini açıklar.
 • Teknolojik gelişmelere yanıt olarak iletişim hukuku içinde geliştirilen çözümleri değerlendirir.
 • Fikri hakların korunması rejiminin unsurlarını ve ilkelerini açıklar.
 • Fikri haklarla ilgili temel kavramları tanır.
 • Eser türlerini ayırt eder.
 • Korunan hakların kapsamını değerlendirir.
 • İdari ve yargısal korunma mekanizmalarını karşılaştırır.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY1:Yerel, ulusal ve ulus ötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY3: Toplumsal ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü üzerine derinliğine bir kavrayışa sahip olur.
 • PY 5: İletişim yapı ve süreçlerini bilir; ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde iletişim
 • 2.hafta Temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde iletişim
 • 3.hafta Türkiye’de haberleşme özgürlüğünün gelişimi
 • 4.hafta Haberleşme özgürlüğünün içeriği
 • 5.hafta Haberleşme özgürlüğünün içeriği
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Haberleşme özgürlüğünün içeriği
 • 9.hafta Basın rejimi, temel örgütlenme, idari, medeni ve cezai sorumluluk
 • 10.hafta Basın rejimi, temel örgütlenme, idari, medeni ve cezai sorumluluk
 • 11.hafta Radyo-TV rejimi
 • 12.hafta Radyo-TV rejimi
 • 13.hafta Fikri hakların korunması rejimi
 • 14.hafta Fikri hakların korunması rejimi
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Kayıhan İçel ve Yener Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları
 • Ahmet Kılıçoğlu, Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluuluk, Ankara: AÜHF Yayınları.
 • Sevda Alankuş (Der.) Medya ve Hukuk, Habercinin El Kitabı Dizisi 2, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Zakir Avşar ve Gürsel Öngören, Radyo ve Televizyon Hukuku, Ankara: Piramit Yayınları.
 • Zakir Avşar ve Vedat Demir, Medyada Denetim, Ankara: Piramit Yayınları.
 • Çetin Özek, Basın Özgürlüğünden Bilgilenme Hakkına, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hayrettin Ökçesiz (Haz), Düşünce Özgürlüğü, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gürsel Öngören, Medya ile Mücadele Rehberi, İstanbul: Çınar Yayınları.
 • Emrehan İnal, Reklamın Hukuku ve Aldatıcı Reklam, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Zakir Avşar ve Müge Elden, Reklam ve Reklam Mevzuatı, Ankara: Piramit Yayınları.
 • Mehmet Ali Şuğle, İş Hukuku Açısından Gazeteci, Ankara: ÇGD Yayınları.
 • Sahir Erman ve Çetin Özek, Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • RTÜK, Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri( Panel: 22 – 23 Ocak 2004), Ankara: RTÜK Yayınları.
 • RTÜK, Şiddet ve İntihar Haberleri( Panel: 23 Mart 2002), Ankara: RTÜK Yayınları.
 • RTÜK, Medyada Şiddete Duyarlılık( Panel: 26 Kasım 2004), Ankara: RTÜK Yayınları.
 • Medyakronik: Hakiki Örneklerle Medya Eleştirisi, İstanbul: Bilgi ÜniversitesiYayınları.
 • Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Şafak N.Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Virgina Brown Keyder, Fikri Mülkiyet Hakları ve Gümrük Birliği, İstanbul: İntermedia Yayınları.
 • Akın Beşiroğlu, Düşünce Ürünleri Üzerinde Haklar, Ankara: Ankara Patent Bürosu Ltd.Şti.Yayını.
 • UNESCO/PEN, Fikri Hakların ABC’si, İstanbul: Pen Yazarlar Derneği Yayınları.
 • Yrd.Doç.Dr.Tekin Memiş, Fikri Hukuk Bakımından İnternet Ortamında Müzik Sunumu, Ankara: Seçkin Yayınları.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi