« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • COM103 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 3 AKTS KREDİSİ
 • İngilizce DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatım ve tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Anlatım, soru-cevap ve tartışma
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

İletişimin ne olduğunu tanımlar;  kişisel ve toplumsal farklı düzeylerde nasıl işlediğini gösterir; iletişim süreçlerinin temel dinamiklerini ve iletişimin temel kavramlarını açıklar;  siyaset, ekonomi, kültür, toplumsal alan ve iletişim araçları arasındaki ilişkiyi sergiler.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • İletişim kavramını açıklar.
 • İletişimin temel bileşenlerini sıralar.
 • İletişimin farklı türlerini ve farklı düzeylerini tanımlar.
 • Değişik iletişim araçlarını ve araçların sundukları olanakları karşılaştırır.
 • İletişim ve iktidar arasındaki ilişkileri açıklar.
 • İletişim, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi tanımlar.
 • Gösterge ve kod kavramlarını açıklar.
 • İletişim olgusunu toplumsallık açısından değerlendirir.
 • Medya kurumlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
 • Kitle iletişimi açısından küreselleşme süreçlerini tanır.
 • Medya ile demokrasi arasındaki ilişkinin temel unsurlarını ayırt eder.
 • Ekonomi-politik yaklaşım açısından iletişim, iktidar ve medya kavramlarını tanımlar.
 • İzleyici/okuyucu kavramını tanımlar.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 5: İletişim yapı ve süreçlerini bilir; ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY 6: İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Tanışma ve dersin tanıtımı
 • 2.hafta İletişim kavramı, iletişim türleri. Kitle iletişiminin temel özellikleri, kitle iletişim araçları.
 • 3.hafta İletişim araştırmalarındaki iki temel okula ilişkin genel bir çerçeve çizilmesi.
 • 4.hafta Göstergebilim Okulu: İletişim, anlam ve göstergeler.
 • 5.hafta Anlam, anlamlandırma ve dil arasındaki ilişkilerin tartışılması.
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Anlam, anlamlandırma ve dil arasındaki ilişkilerin tartışılması.
 • 9.hafta İletişim, temsil ve ideoloji arasındaki ilişkilerin anlatılması.
 • 10.hafta İletişim, temsil ve ideoloji arasındaki ilişkilerin anlatılması.
 • 11.hafta Medya ve küreselleşme.
 • 12.hafta Medyanın kurumsal yapısı ve işleyişi.
 • 13.hafta Medya ve demokrasi.
 • 14.hafta Genel değerlendirme
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • John Fiske (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat
 • Ünsal Oskay (2007). İletişimin ABC’si. İstanbul: Der Yay.
 • John B. Thompson (2008). Medya ve Modernite. Çev. S. Öztürk. İstanbul: Kırmızı Yay.,
 • Lawrence Grossberg vd. (2006). Mediamaking, Mass Media in a Popular Culture. SAGE (özet çeviri).
 • Stuart Hall (1997). Representation:Cultural Representations and Signifying Practices. SAGE (özet çeviri).
 • Graeme Burton (1995). Görünenden Fazlası: Medya Analizlerine Giriş. Çev., Nefin Dinç. İstanbul: Alan.
 • Denis McQuail ve Sven Windhal. Kitle İletişim Modelleri. Çev., Konca Yumlu. İmge yay.
 • Raymond Williams (2005). Anahtar Sözcükler. Çev., Savaş kılıç. İletişim.
 • Erol Mutlu (2008). İletişim Sözlüğü.Ankara: Ayraç.
 • Sevda Alankuş (der.) (2005). Medya ve Toplum. İstanbul: IPS İletişim Vakfı.
 • John Keane (1993). Medya ve Demokrasi. Çev., Haluk Şahin. İstanbul: Ayrıntı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi