« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • RTS246 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Seçmeli DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 2 UYGULAMA SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek izleme, Uygulama

Öğrencilerin yazdıkları sinopsisler dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciler sinopsislerine son halini verecek, ardından senaryoya dönüştüreceklerdir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Vize notu (%40): Vize sınavı öncesinde yapılan ödevlere ve her derste yapılan 3 puanlık minik sınavlara verilen notlar toplanarak vize notunu oluşturacaktır.
Final notu (%60): Final sınavı öncesinde yapılan ödevlere ve her derste yapılan 3 puanlık minik sınavlara verilen notlar toplanarak final notunu oluşturacaktır.

Derse %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Bu ders, öğrencilerin kısa film senaryosu yazma deneyimlerini arttırmayı amaçlamaktadır. Derste öğrencilerin bir kısa film fikrini geliştirme, sinopsis ve senaryo yazma konularında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Derse %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Her hafta dersin başında anlatılan bir konu o dersin sonunda 3 puanlık minik bir sınavla sorulacaktır. Vize öncesi haftalarda alınan puanlar vize notunun bir kısmını; final öncesi haftalarda alınan puanlar da final notunun bir kısmını oluşturacaktır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Hangi senaryo fikirlerinin kısa filme uygun olduğunu öğrenir.
 • Bir kısa film fikrini geliştirip sinopsis haline getirme konusunda deneyim kazanır.
 • Sinopsisleri senaryoya dönüştürme konusunda deneyim kazanır.
 • Gündelik yaşamı gözlemleyerek senaryo fikirleri bulma konusunda farkındalık kazanır.
 • Yazdığı senaryoları değerlendirme konusunda farkındalık geliştirir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-9: Bilgi birikimine ve estetik anlayışa dayalı her tür görsel-işitsel içeriği (kısa film, belgesel, fotoğraf, reklam, jenerik, haber) tasarlayabilir, yazabilir , çekebilir ve okuyabilir.
 • PY-15 : Zaman baskısı altında çalışabilir ve zamanı gerçekçi biçimde planlayabilir.
 • PY-17: Görsel-işitsel üretim sürecinde kendisinin ve diğerlerinin gerçekleştirdiği işlere ilişkin değerlendirme yaparak, kendi gelişimine ilişkin sağlam tercihlerde bulunabilir.
 • PY-21: Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı,sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir.
 • PY-27: Ürettiği her türlü içeriğin (görsel, işitsel,bilimsel, yazınsal vb.) sahip olması gereken niteliklerine ilişkin net bir bakışa ve kendi alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerde mesleki farkındalık ve sorumluluk sahibi olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Giriş. Dersin içeriğinin ve nasıl işleneceğinin konuşulması. Kısa film nedir? Uzun metrajlı filmden farkı nedir? Kısa film yapım süreci ve senaryonun önemi. Kısa film örneklerinin izlenmesi. İzlenen kısa filmlerden birinin sinopsinin yazılması ve bir sahnesinin senaryosunun dökümünün yapılması.
 • 2.hafta Senaryoda tema, çatışma, inandırıcılık, karakter yaratma, bakış açısı, olay örgüsü, merak yaratma, kırılma noktası, çarpıcı son gibi kavramların izlenen kısa filmler üzerinden hatırlatılması.
 • 3.hafta Senaryoda sinematografik ögeler nasıl kullanılır? Gözlemin önemi. Verilen bir öyküye farklı sonlar yazmak. Bu sonlardan biri seçilerek derste hep birlikte sinopsis ve senaryo haline getirilecektir. Bu sırada karakter yaratma, ortam ve atmosfer gibi unsurları geliştirme konusunda çalışma yapılacaktır.
 • 4.hafta Bir fotoğraftan yola çıkarak sinopsis yazmak.
 • 5.hafta Senaryoda diyalog ve ses.
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Bir öykünün farklı bakış açılarıyla senaryolaştırılması.
 • 9.hafta Bir anıdan yola çıkarak sinopsis yazmak.
 • 10.hafta Bir kavramdan yola çıkarak sinopsis yazmak.
 • 11.hafta Resimli taslak (storyboard) örneklerinin incelenmesi ve kısa bir resimli taslak çalışması yapılması.
 • 12.hafta Daha önce yazılan sinopsis ve senaryoların genel değerlendirmesi. Serbest konulu sinopsis yazımı ödevinin verilmesi.
 • 13.hafta Resimli taslakların genel değerlendirmesi.
 • 14.hafta Dersin genel değerlendirmesi.
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI I. HAFTA
 • 16.hafta FİNAL SINAVLARI II. HAFTA

KAYNAKLAR

 • Miller, William (2009). Senaryo Yazımı: Televizyon ve Sinema İçin. Çev., Yılmaz Büyükerşen vd. İstanbul: Hayalbaz Kitap.
 • Cooper, Pat ve Ken Dancyger (2005). Kısa Film Yazmak. Çev., Simten Gündeş. İstanbul: Es Yayınları.
 • Akyürek, Feridun (2004). Senaryo Yazarı Olmak. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Mamet, David (2007). Film Yönetmek Üzerine. Çev., Gülnur Güven. İstanbul: Hil Yayınları.
 • Nash, Patrick (2013). Kısa Film Senaryosu Yazmak. Çev., Barış Baysal. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Sinopsislerin gerektireceği diğer kaynakların listesi derste verilecektir.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi