« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • RTS246 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Seçmeli DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 2 UYGULAMA SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek izleme, Uygulama

Öğrencilerin yazdıkları sinopsisler dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciler sinopsislerine son halini verecek, ardından senaryoya dönüştüreceklerdir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Vize notu (%40): Vize sınavı öncesinde yapılan ödevlere ve her derste yapılan 3 puanlık minik sınavlara verilen notlar toplanarak vize notunu oluşturacaktır.
Final notu (%60): Final sınavı öncesinde yapılan ödevlere ve her derste yapılan 3 puanlık minik sınavlara verilen notlar toplanarak final notunu oluşturacaktır.

Derse %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Bu ders, öğrencilerin kısa film senaryosu yazma deneyimlerini arttırmayı amaçlamaktadır. Derste öğrencilerin bir kısa film fikrini geliştirme, sinopsis ve senaryo yazma konularında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Derse %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Her hafta dersin başında anlatılan bir konu o dersin sonunda 3 puanlık minik bir sınavla sorulacaktır. Vize öncesi haftalarda alınan puanlar vize notunun bir kısmını; final öncesi haftalarda alınan puanlar da final notunun bir kısmını oluşturacaktır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Hangi senaryo fikirlerinin kısa filme uygun olduğunu öğrenir.
 • Bir kısa film fikrini geliştirip sinopsis haline getirme konusunda deneyim kazanır.
 • Sinopsisleri senaryoya dönüştürme konusunda deneyim kazanır.
 • Gündelik yaşamı gözlemleyerek senaryo fikirleri bulma konusunda farkındalık kazanır.
 • Yazdığı senaryoları değerlendirme konusunda farkındalık geliştirir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-9: Bilgi birikimine ve estetik anlayışa dayalı her tür görsel-işitsel içeriği (kısa film, belgesel, fotoğraf, reklam, jenerik, haber) tasarlayabilir, yazabilir , çekebilir ve okuyabilir.
 • PY-15 : Zaman baskısı altında çalışabilir ve zamanı gerçekçi biçimde planlayabilir.
 • PY-17: Görsel-işitsel üretim sürecinde kendisinin ve diğerlerinin gerçekleştirdiği işlere ilişkin değerlendirme yaparak, kendi gelişimine ilişkin sağlam tercihlerde bulunabilir.
 • PY-21: Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı,sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir.
 • PY-27: Ürettiği her türlü içeriğin (görsel, işitsel,bilimsel, yazınsal vb.) sahip olması gereken niteliklerine ilişkin net bir bakışa ve kendi alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerde mesleki farkındalık ve sorumluluk sahibi olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Giriş. Dersin içeriğinin ve nasıl işleneceğinin konuşulması. Kısa film nedir? Uzun metrajlı filmden farkı nedir? Kısa film yapım sürecinde senaryonun önemi. Kısa film örneklerinin izlenmesi.
 • 2.hafta Hikaye anlatıcısı olarak senarist.
 • 3.hafta Senaryoda tür, yapı, olay örgüsü, çatışma, merak yaratma, suspense, kırılma noktası, çarpıcı son, tema kavramlarının izlenen kısa filmler üzerinden anlatılması.
 • 4.hafta Senaryoda karakter yaratma, bakış açısı, inandırıcılık, atmosfer kavramlarının kısa filmler üzerinden anlatılması.
 • 5.hafta Senaryo yazım aşamaları.
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Senaryo formatları ve yazım biçimleri.
 • 9.hafta Karakter yaratma ve işleme.
 • 10.hafta Sinematografik ögeler ve senaryoda nasıl kullanıldıkları.
 • 11.hafta Senaryoda diyalog ve ses.
 • 12.hafta Bir sahne nasıl yazılır?
 • 13.hafta Bir senaryo nasıl değerlendirilir?
 • 14.hafta Ders boyunca ödev olarak yazılan bütün sinopsislerin, senaryoların ve dersin genel değerlendirmesi.
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI I. HAFTA
 • 16.hafta FİNAL SINAVLARI II. HAFTA

KAYNAKLAR

 • Miller, William (2009). Senaryo Yazımı: Televizyon ve Sinema İçin. Çev., Yılmaz Büyükerşen vd. İstanbul: Hayalbaz Kitap.
 • Cooper, Pat ve Ken Dancyger (2005). Kısa Film Yazmak. Çev., Simten Gündeş. İstanbul: Es Yayınları.
 • Akyürek, Feridun (2004). Senaryo Yazarı Olmak. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Mamet, David (2007). Film Yönetmek Üzerine. Çev., Gülnur Güven. İstanbul: Hil Yayınları.
 • Nash, Patrick (2013). Kısa Film Senaryosu Yazmak. Çev., Barış Baysal. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Sinopsislerin gerektireceği diğer kaynakların listesi derste verilecektir.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi