« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • COM401 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 5 AKTS KREDİSİ
 • İngilizce DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Vize ve final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Etik ve erdemli bir insani varoluş biçimi arasındaki ilişkiyi farklı felsefi yaklaşımlara göre açıklayarak, medyadaki içerik üretimlerinde farklılıkları dışlamayan, demokratik katılımı teşvik eden, çatışmacı ve kutuplaştırıcı olmayan bir dil ve üslubun nasıl ortaya çıkabileceğini tartışmaktır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Felsefenin bir alt dalı olarak etik kavramını farklı kuramsal yaklaşımlara göre tanımlar.
 • Doğruyu söylemek, cesaret, erdem gibi kavramlar arasındaki ilişkiyi tanımlar.
 • Doğruyu söylemek, cesaret, erdem gibi kavramların etik bir insani duruş geliştirmede nasıl bir etkisinin olduğunu tartışır.
 • Etik kavramınnın çağdaş kuramsal yaklaşımlar içinde nasıl yaklaşıldığını ayırt eder.
 • Deontolojik yaklaşımın gazetecilik meslek etiğine uyarlanabilirliğini açıklar.
 • Teleolojik yaklaşımın gazetecilik meslek etiğine uyarlanabilirliğini açıklar.
 • Gazetecilik meslek etiğinin ortaya çıktığı tarihsel, sosyal ve ekonomik koşulları açıklar.
 • Değişen medya yapılanması içerisinde, medya etiğinin haber üretimi sürecinde hesap verilebilir bir meslek etiği yaratmada nasıl bir etkisinin olabileceğini tartışır.
 • Medya etiği ile medyada farklılıkları dışlamayan, demokratik katılımı teşvik eden, çatışmacı ve kutuplaştırıcı olmayan bir dil ve üslubun yaratılması arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
 • Medyadaki içeriklerin üretimi sürecinde, toplumsal sorumluluk kavramı ile etik bir duruş arasındaki ilişkinin önemini açıklar.
 • Toplumsal alandaki daha güçsüz ve kültürel donanım açısından daha zayıf konumda olanların medyada temsiline olanak sağlamanın medya etiği ile ilişkisini değerlendirir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 3: Toplumsal ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü üzerine derinliğine bir kavrayışa sahip olur.
 • PY 5: İletişim yapı ve süreçlerini bilir; ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY 14: Gazetecilikte haber ve bilgi üretimi sürecinde kamu nezdinde hesap verebilir.
 • PY 17: Bir gazeteci olarak kendi gelişimine ilişkin sağlam tercihler yapar.
 • PY 24: Toplumsal sorumluluk ve kamu hizmeti anlayışı zemininde etkili bir gazetecilik biçimi geliştirerek üretim sürecinde yer alır.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Tanışma ve Dersin Tanıtımı Medya Etiğine Tarihsel Bir Bakış
 • 2.hafta Medya Etiğinin Felsefi ve İdeolojik Boyutları
 • 3.hafta Medya Etiğinin Mesleki Boyutları
 • 4.hafta Medya Endüstrisinin Yapılanması Sürecinde Medya Etiğinin Yeri
 • 5.hafta Medyanın Toplumsal Sorumluluğu ve Hesapverebilirlik
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Tabloidleşme
 • 9.hafta Özel Yaşam, Kişilik Hakları, Maddi (Parasal) İlişkiler
 • 10.hafta Temsil ve Ayrımcılık
 • 11.hafta Toplumsal Krizler
 • 12.hafta Seçimler, Yargı Haberleri ve Çocuk Hakları
 • 13.hafta Yeni İletişim Teknolojileri ve İnternet Haberciliği
 • 14.hafta Genel değerlendirme
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Çaplı, Bülent ve Tuncel, Hakan (der. 2010). Televizyon Haberciliğinde Etik. Ankara: Fersa.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi