« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • HİL206 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, örnek olay inceleme.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin derse ve ders sırasındaki tartışmalara katılımı değerlendirilecektir. Ayrıca sınıf içi grup çalışmaları yapılacak, seçilen çalışmaların sınıf içinde sunumu istenecektir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Pazarlamanın yönetsel süreçleri için gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlar. Ders öğrencinin gerçek iş yaşamında karşılaşabileceği pazarlama problemlerini tanıyabilmesini, bunlara uygun çözüm önerileri geliştirebilmesini ve bunları uygulayabilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Temel pazarlama kavramlarını tanımlar.
 • İhtiyaç, istek ve taleplerin pazarlama ile ilişkisini kurar.
 • Güncel pazarlama yaklaşımlarını ve uygulamalarını açıklar .
 • Pazarlama anlayışındaki gelişmeleri açıklar.
 • Pazarlama yönetiminin stratejik unsurlarını açıklar.
 • Pazarlama planlaması sürecini yönetir.
 • Pazar fırsatlarını analiz eder.
 • Hedef pazar seçimi, pazar bölümlendirme ve konumlandırma uygulamalarını gerçekleştirebilir.
 • İşletmelerin pazarlama çabalarını yönetebilir.
 • Pazarlama çabalarını organize edebilir.
 • Pazarlama çabalarını yürütebilir.
 • Pazarlama çabalarını kontrol edebilir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY5-Halkla ilişkiler ve reklamcılığın pazarlama, tasarım, kamusal ilişkiler, kriz ve sorun yönetimi, kampanya yönetimi, siyasal ve örgütsel iletişim gibi alanlarla ilişkisini değerlendirir.
 • PY6-Örgütlerin (kamu/özel/STK/medya) hedefleri, finans ve piyasa koşulları, yapıları ve süreçleri, halkla ilişkiler ve reklamcılık yaklaşımları ve önceliklerini ayırt eder
 • PY8-Hedef kitlesini tanır ve bir konu ya da görüş açısının yararlı olup olmadığını belirler.
 • PY-10: Bilim, bilgi ve dünya görüşüyle ilgili yetkin bir kavrayışa sahip olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Pazarlama tanımı, temel pazarlama kavramları ve pazarlama anlayışındaki gelişmeler
 • 2.hafta Güncel pazarlama yaklaşımları-I
 • 3.hafta Güncel pazarlama yaklaşımları-II
 • 4.hafta Pazarlama yönetimi ve pazarlama stratejileri (stratejik planlama, pazarlama planlaması)
 • 5.hafta Pazarlama bilgi sistemi yönetimi ve pazarlama araştırması (nicel ve nitel araştırmalar)
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi, ürün farklılaştırma, ürün konumlandırma
 • 9.hafta Pazarlama karması kararları
 • 10.hafta Ürün kararları
 • 11.hafta Fiyatlandırma kararları
 • 12.hafta Dağıtım kararları
 • 13.hafta Tutundurma karması ve yönetimi
 • 14.hafta Hizmet pazarlaması ve uluslar arası pazarlama
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Korkmaz, S., Eser, Z., Öztürk, S.A ve Işın, B.F. (2009) Pazarlama: Kavramlar, İlkeler, Kararlar, Siyasal Kitabevi.
 • Baker, M. Ve Hart, S. (2008) Marketing Book, Elsevier
 • Blois, K. (2000) The Oxford Textbook of Marketing, Oxford University Press
 • Fisk, P. (2008) Pazarlama Dehası, Mediacat.
 • İslamoğlu, A.H. (2008) Pazarlama Yönetimi (4.baskı), Beta Yayınları
 • Kotler, P. (2000) Kotler Ve Pazarlama: Pazar Yaratmak, Pazar Kazanmak Ve Pazara Egemen Olmak, Sistem yay.
 • Kotler, P. (2008) 10 Ölümcül Pazarlama Günahı, Mediacat
 • Kotler, P. (2009) Kotler ve Pazarlama, Lifecycle Yayıncılık
 • Scott, D.M. (2010) Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları, Mediacat
 • Kotler, P. ve Armstrong G. (2009) Principles of Marketing 13e : Global Edition,Pearson Education

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi