« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • COM405 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 1 AKTS KREDİSİ
 • İngilizce DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, alıştırma, uygulama, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Ders kitabındaki ilgili alıştırmaların yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, ödev olarak verilen uygulamaları derste sunulmasını sağlamak, birlikte alıştırmalar çözmek, uygulamalar yapmak, ilgili konu çerçevesinde tartışmalar yürütmek.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Öğrencilere basılı ve görsel-işitsel medyada yapım ve yayına özgü İngilizce terimleri, kavramları, kalıpları ve uygulama biçimlerini öğreterek, bu alandaki çalışmalarında İngilizce’yi etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • İngilizce haber metni yazar.
 • İngilizce mülakat sorusu hazırlar.
 • Radyonun kendine özgü dilini ayırt eder.
 • Radyo program içeriğini yapılandırır.
 • Farklı içerikteki dergiler için kapak sayfası hazırlar.
 • Fotoğraf çekim için gerekli talimatları düzenler.
 • Program çekim takvimi oluşturur.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-6: Görsel ve işitsel medyanın üretim süreçlerindeki temel unsurlar ve aşamalar hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY-21: Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı,sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir.
 • PY-6: Görsel ve işitsel medyanın üretim süreçlerindeki temel unsurlar ve aşamalar hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY-23: Mesleki pratiklerinde çalışmalarının gerektirdiği dil ve kişilerarası iletişim becerilerini uygular.
 • PY-16: Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki görsel-işitsel faaliyetleri planlar ve örgütleyebilir.
 • PY-6: Görsel ve işitsel medyanın üretim süreçlerindeki temel unsurlar ve aşamalar hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY-16: Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki görsel-işitsel faaliyetleri planlar ve örgütleyebilir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin tanıtımı
 • 2.hafta Haber başlığı ve altbaşlık oluşturma tekniklerini öğrenmek, bunları yazmak, haber girişi ve sonucu yazmayı öğrenmek
 • 3.hafta Gazete yazılarını ve haber metinlerini analiz etmek, haberde yanlılılığı tespit etmek, gazete yazısı planlamak
 • 4.hafta Radyo dilini anlamak, radyo program yapım sürecini öğrenmek
 • 5.hafta Radyo için haber listesi oluşturmak, yapım sonrası sürecin işleyişini anlamak
 • 6.hafta Vize Sınavları
 • 7.hafta Vize Sınavları
 • 8.hafta Farklı dergi kategorileri ve kendilerine özgü dil ve üsluplarını anlatmak, dergi kapağı için spot yazmak
 • 9.hafta Dergi içeriği planlamak, fotoğraf çekimi için gerekli teknik bilgileri öğrenmek
 • 10.hafta Dergi için gerçek yaşam öyküsü planlamak ve yazmak
 • 11.hafta Televizyonda yapım öncesi süreci öğrenmek, televizyonun kendine özgü dilini anlamak
 • 12.hafta Program çekim takvimi oluşturmak
 • 13.hafta Çekim sürecinin işleyişini ve bu süreçle ilgili terimleri öğrenmek
 • 14.hafta Televizyon belgeselini kurgulama sürecini öğrenmek
 • 15.hafta Final Sınavları

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi