« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • COM406 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 1 AKTS KREDİSİ
 • İngilizce DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, alıştırma, uygulama, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Ders kitabındaki ilgili alıştırmaların yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, ödev olarak verilen uygulamaları derste sunulmasını sağlamak, birlikte alıştırmalar çözmek, uygulamalar yapmak, ilgili konu çerçevesinde tartışmalar yürütmek.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %30 Sunum
 • %30 Final

DERSİN AMAÇLARI

Öğrencilere sinema, yeni medya, reklam ve pazarlama alanlarına özgü İngilizce terimleri, kavramları, kalıpları ve uygulama biçimlerini öğreterek, bu alandaki çalışmalarında İngilizce’yi etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Film senaryosu yazımıyla ilgili temel unsurları ayırt eder
 • Film eleştirisi yazar.
 • Web sitesi tasarımıyla ilgili İngilizce terimleri hatırlar.
 • Web günlüğü yazar.
 • Yazılı ve görsel reklam hazırlar.
 • Tamamlanmış bir reklamı müşteriye sunar.
 • Bir ürünü pazara yeniden sürmekle ilgili planlama yapar.
 • Potansiyel müşterilere hizmet satmakla ilgili kavramları hatırlar.
 • Pazarlama iletişimi stratejisi oluşturur.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-21: Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı,sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir.
 • PY-26: Çalışacağı mecranın izleyici-dinleyici yapısının ve üretim hedeflerinin bilincinde olur.
 • PY-23: Mesleki pratiklerinde çalışmalarının gerektirdiği dil ve kişilerarası iletişim becerilerini uygular.
 • PY-6: Görsel ve işitsel medyanın üretim süreçlerindeki temel unsurlar ve aşamalar hakkında bilgi sahibi olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin tanıtımı
 • 2.hafta Senaryo yazımıyla ilgili gerekli teknik bilgileri öğrenmek, diyalog yazmayı öğrenmek
 • 3.hafta Film çekimi ve dağıtımıyla ilgili teknik terim ve kavramları öğrenmek
 • 4.hafta Film eleştirisi yazmak
 • 5.hafta Yeni medyaya özgü terim ve kavramları öğrenmek, internete özgü sorunlar ve çözüm yollarını anlamakk
 • 6.hafta Vize Sınavları
 • 7.hafta Vize Sınavları
 • 8.hafta Web günlüğü için metin yazmak, web yayınıyla ilgili süreçleri anlamak
 • 9.hafta İkna etme ve güven oluşturmayla ilgili teknikleri ve bunlara özgü teknik dili öğrenmek
 • 10.hafta Sloganların, beyin fırtınası yapmanın ve görsel reklamların kendine özgü dilini öğrenmek
 • 11.hafta İyi bir sunum için gerekli dilsel becerileri edinmek
 • 12.hafta Pazar eğilimleriyle ilgili kavram ve terimleri öğrenmek
 • 13.hafta İletişim stratejisi alanına özgü dili öğrenmek
 • 14.hafta Bir ürünü pazarlamakla ilgili teknikleri öğrenmek
 • 15.hafta Final Sınavları

KAYNAKLAR

 • Ceramella, N. ve Lee, E. (2008) Cambridge English for the Media, Cambridge University Press (bölüm 5-8).

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi