« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • RTS112 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 2 UYGULAMA SAATİ
 • 3 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Film Gösterimi
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Vize ve final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Ara sınav

DERSİN AMAÇLARI

Sinema derslerinin temelini oluşturan Sinematografi dersinde, öğrencinin sinematografinin temel bileşenlerini ayırt edebilmesi, temel kavramları öğrenmesi ve sinemada anlamın nasıl yaratıldığını açıklayabilmesi amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Çekim, sahne ve sekans gibi sinematografik kavramları tanımlar.
 • Filmlerin biçimsel özelliklerinin anlam yaratmaya nasıl katkıda bulunduğunu tartışır.
 • Açık ve kapalı formları tanır.
 • Çekim ölçeklerini ve kamera hareketlerini tanır.
 • Farklı mercek seçimlerinin neye hizmet ettiğini değerlendirir.
 • Klasik ve çağdaş kurgu arasındaki farklılıkları değerlendirir.
 • Klasik anlatının devamlılık kurgusunu çözümler.
 • Çağdaş sinemanın yeni kurgu biçimlerini tanır.
 • Renk, ses ve aydınlatmanın sinemada nasıl anlam yarattığını değerlendirir.
 • Tiyatro ve sinema oyunculuğunun farklarını ayırt eder.
 • Gerçekçi ve biçimci kuramları karşılaştırır.
 • Filmlerin gerçekçi ve biçimci yanlarını ayırt eder.
 • Bu bilgileri ilerde film tasarlar, planlar ve yaparken kullanır.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-5 Güncel görsel-işitsel medya endüstrisini oluşturan teknolojik araçlar ve süreçler hakkında bilgi sahibi olur ve alanın temel araçlarını kullanır.
 • PY-6 Görsel ve işitsel medyanın üretim süreçlerindeki temel unsurlar ve aşamalar hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY-7: Başta görsel işitsel alanlarla ilgili olmak üzere tüm toplumsal olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olur; kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • PY-9 Bilgi birikimine ve estetik anlayışa dayalı her tür görsel-işitsel içeriği (kısa film, belgesel, fotoğraf, reklam, jenerik, haber) tasarlayabilir, yazabilir, çekebilir ve okuyabilir.
 • PY-20 Görsel-işitsel metinlerde yer alan farklı anlatı düzeylerini ayırt edebilir; anlatıların türsel evrimini ve türleri oluşturan siyasal, kültürel, toplumsal ve ekonomik dinamikleri kavrayarak anlatıyı oluşturan temel araçları kullanabilir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Tanışma: Giriş, yöntem: Im Juli / Temmuzda (Fatih Akın, 2000)
 • 2.hafta Sinemada Anlam Yaratma. Çerçeve içi düzenleme. Çekim, sahne, sekans: North by Northwest (Alfred Hitchcock, 1959)
 • 3.hafta Klasik anlatının dramatik yapısı, görüş açıları, çekim ölçekleri, kamera hareketleri: Casablanca (Michael Curtiz, 1942)
 • 4.hafta Kapalı / açık form. Mercekler: Düello / Duel (Steven Spielberg, 1971)
 • 5.hafta Alan derinliği: Citizen Kane / Yurttaş Kane (Orson Welles, 1941)
 • 6.hafta VİZ SINAVLARI
 • 7.hafta VİZ SINAVLARI
 • 8.hafta Işık ve aydınlatma: Visions of Light (Glassman, 1992)
 • 9.hafta Kurgu 1- Potemkin Zırhlısı (Sergey Eisenstein, 1925)
 • 10.hafta Kurgu 2- Kameralı Adam (Vertov, 1929)
 • 11.hafta Renk ve Ses: Blue / 3 Renk: Mavi, (Krzysztof Kieslowski, 1993)
 • 12.hafta Ses: The Conversation (Francis Ford Coppola, 1974) ya da Renk: Manik Depresif / Living in Oblivion (T. Dicillo, 1995)
 • 13.hafta Oyunculuk: Persona (Ingmar Bergman, 1966)
 • 14.hafta Genel Tartışma: Caché / Saklı (Michael Haneke, 2005)
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • “Tanım ve Kavram Anahtarı: Sinematografinin Temel Öğeleri”, ders notları.
 • Abisel, Nilgün, “Sinematografinin Temel Öğeleri”, ders notları.
 • Öztürk, S. Ruken, “Oyunculuk”, ders notları.
 • Abisel, Nilgün (2006). Sessiz Sinema. Ankara: De Ki
 • Bordwell, David & Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki
 • Kehr, Dave (1995). “Dünyayı Kurtarmak: Kieslowski’nin Üç Renk Üçlemesi”, 25. Kare, sayı:12, s. 10-15.
 • Özön, Nijat (1965). “Orson Welles ve Yurttaş Kane”, Yurttaş Kane, Ankara: Bilgi, s.5-26.
 • Akbulut, Hasan (2004). “Bir Varoluş Sorunsalı: Persona”, Kültür ve İletişim, 7 (1): 71-100.
 • Büker, Seçil (1997). Ölümler Julie’yi Özgürleştiriyor: Mavi”, Sinema Yazıları (der: S.Büker), s.199-203. Ankara Doruk
 • Eco, Umberto (1994). “Casablanca: Kült Filmler ve Metinlerarası Kolaj”, Kazablanka, Howard Koch, çev: A.Çalışlar,s.5-16.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi