« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLE102 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 2 UYGULAMA SAATİ
 • 5 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin dersin okuma listesindeki ilgili haftanın kaynaklarını okuyup okumadıklarını denetlemek üzere öğrencilere yaptırılan 5'şer dakikalık sunuşlar, tartışmalara katılım
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Bu ders, bir disiplin olarak Siyaset Bilimi’nin sınırlarını tanıtmayı, diğer sosyal bilim disiplinleriyle ilişkisini anlatmayı hedeflemektedir. Derste, politika, güç, iktidar ve otorite kavramlarının tanıtılması ve bu kavramların iletişim disipliniyle ilişkilerinin açıklanması amaçlanmaktadır. İletişim bilimleri öğrencilerine siyaset bilimi formasyonu kazandırmak üzere tasarlanan bu ders, öğrencilere modern devleti tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirebilecekleri ve toplum-siyaset ilişkilerini yorumlayarak analiz edebilecekleri temel kavramsal birikimi kazandırmayı hedeflemektedir.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • İktidar kavramını açıklar.
 • İktidar biçimleri arasındaki farkları ayırt eder.
 • Siyasal iktidar kavramını ve unsurlarını açıklar.
 • Modern toplumlarda iktidar ilişkilerini açıklayan kuramları açıklar.
 • İdeoloji kavramını tanımlar.
 • İdeoloji kavramının tarihsel gelişimini açıklar.
 • Louis Althusser’in ideoloji kuramını tanımlar.
 • İdeoloji ile iktidar arasında ilişki kurar.
 • Demokrasiyi tanımlar.
 • Modern demokrasileri klasik demokrasilerden ayırt eder.
 • Modern demokrasilerin gelişimini açıklar.
 • Modern demokrasilerin unsurlarını ve özelliklerini açıklar.
 • Modern demokrasilerde seçkinlerin yerini ve seçkin sorununu açıklar.
 • Siyasal partilerin modern demokrasiler için önemini tanımlar.
 • Siyasal partilerin gelişimini açıklar.
 • Türkiye’de tarihsel süreç içinde siyasal partilerin gelişimini değerlendirir.
 • Seçim sistemlerini karşılaştırır.
 • Modern demokrasilerde kamuoyunun ve iletişim biçimlerinin değişimini değerlendirir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY1: Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY1: Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • 2.hafta İktidar kavramı ve toplumsal-siyasal ilişkiler içine yayılan iktidar ilişkileri
 • 3.hafta İktidar ile ideoloji arasındaki ilişki
 • 4.hafta İktidar ile ideoloji arasındaki ilişkİ
 • 5.hafta Roland Barthes: Anlatıların Yapısal Çözümlemesi; Umberto Eco ve anlatı ormanları; Post-klasik Anlatıbilim (Post-Classical Narratology; Değişen anlatıcı ve okur konumları: Italo Calvino, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Toplumsal farklılığının sınıf, etnik köken, ırk ve cinsiyet bağlamında politikleşmesi ve demokrasi kavramının tarihsel gelişimi.
 • 9.hafta Toplumsal Hareketler ve Günlük Hayatın Demokratikleşmesi
 • 10.hafta Modern demokrasilerde seçkinler sorunu
 • 11.hafta Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri
 • 12.hafta Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri
 • 13.hafta Bilim-kurgu:Baskı Grupları
 • 14.hafta Baskı Grupları
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Bilgi yayınevi, Ankara.
 • Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Blackwell Siyasal Düşünceler Ansiklopedisi, II Cilt, Ümit yay., Ankara
 • Blackwell Siyaset Bilimi Ansiklopedisi, II Cilt, Ümit yay., Ankara
 • Michel Foucault, Özne ve İktidar, 140-161
 • L. Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, 17-76
 • Ü. Doğanay, Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek, ss. 23-37
 • Alberto Melucci, Toplumsal Hareketler ve Günlük Hayatın Demokratikleşmesi
 • Nur Vergin, "Elit Teorisi ve Siyasetin Belirleyiciliği", Siyasetin Sosyolojisi.
 • Richard Scase, Sınıf, Rastlantı yay., Ankara, 2000

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi