« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLT207 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 2 UYGULAMA SAATİ
 • 6 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek olay inceleme
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencinin derse katılımı değerlendirmeye katılacaktır.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Genel olarak sosyal bilimler, özel olarak ise iletişim alanına özgü yöntem bilgisini kazandırmak bu dersin amacıdır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Bir araştırma projesinin temel aşamalarını ve içeriğini tanımlar.
 • Araştırma kaynaklarını (insanlar, referans kitaplar, veri tabanları, internet vs.) listeler.
 • Araştırmalarda kaynakların nasıl etkin ve verimli bir biçimde örgütlenebileceğini hesaplar.
 • Araştırmaları yöntembilimsel perspektiflere göre örneklendirebilir.
 • Araştırma yapılan kurumun ve kamuların ihtiyaçlarını gözeterek en doğru ve güvenilir enformasyonun nasıl edinileceğine ilişkin yöntemleri adlandırır.
 • Deney, anket, içerik çözümlemesi gibi nicel araştırma tekniklerini tanır.
 • Nitel ve nicel araştırmalarda betimleyici istatistiğin işlevini tanımlar.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY7- İletişim ve medya alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olur, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • PY15: İnsanlar, referans kitaplar, veri tabanları, haber ajansları ve internet gibi tüm gerekli kaynakları kullanır.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Bilim Felsefesine Giriş ve Sosyal Bilimler
 • 2.hafta Bilim Felsefesine Giriş ve Sosyal Bilimler (devam)
 • 3.hafta Kuram nedir?
 • 4.hafta Araştırmanın tanımı, boyutları, sahası
 • 5.hafta Nicel Araştırma Tasarımı
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Nitel ve Nicel Araştırmalarda Örneklem ve Betimleyici istatistik
 • 9.hafta Betimleyici istatistik (devam)
 • 10.hafta Deney ve iletişim araştırmalarında kullanımı
 • 11.hafta Yoklamalar (Saha Anketleri)
 • 12.hafta Yoklamalar (Saha Anketleri)
 • 13.hafta İçerik Çözümlemesi
 • 14.hafta İçerik Çözümlemesi örnekleri ve iletişim araştırmalarından örnekler
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Geray, H. (2004) Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Duverger, M. (1964) Sosyal Bilimlere Giriş. Oskay Ü. (çev), Ankara: Bilgi Yayınları
 • Karasar N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. 11. Baskı. Ankara: 3A Yayınları
 • Yıldırım A ve Şimşek H. (2000). Sosyal bilimlerde niteliksel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 2. Baskı.
 • Yıldırım C. (1995) Bilimin öncüleri. Ankara: Tübitak Yayınları.
 • Punch K. (205) Sosyal Araştırmalara Giriş. Siyasal Kitabevi yayınları
 • (Komisyon). (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi: Ankara.
 • Yayınoğlu, Pınar Eraslan. (2005). Halkla İlişkilerde Araştırma. Birsen Yayınevi.
 • Lewins, Frank (2011).Sosyal Bilim Metodolojisi. Lotus Yayınları.
 • Kuş, Elif (2009) Nicel ve Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yayıncılık: Ankara

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi