« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLT208 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 2 UYGULAMA SAATİ
 • 6 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek olay inceleme
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin derse katılımı değerlendirmeye katılacaktır.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Sosyal bilimlerde toplumsal eylemin anlamını çözümlemeye ve yorumlamaya elverecek nitel araştırma tekniklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Nitel araştırma tekniklerini tanımlar.
 • Göstergebilim, söylem analizi, etnografik çalışma, derinlemesine mülakat, odak grup gibi nitel araştırma tekniklerini tanımlar.
 • Göstergebilim, söylem analizi, etnografik çalışma, derinlemesine mülakat, odak grup gibi nitel araştırma tekniklerini karşılaştırır.
 • Göstergebilim, söylem analizi, etnografik çalışma, derinlemesine mülakat, odak grup gibi nitel araştırma teknikleriyle yapılmış araştırma sonuçlarını yorumlar.
 • Nicel ve nitel araştırma tekniklerini birbirleriyle karşılaştırır.
 • Nitel araştırma teknikleriyle yapılmış araştırmaları yorumlar.
 • Farklı yöntemler esas alınarak hazırlanan araştırmaları değerlendirir.
 • Araştırmalarda etik sorumluluğu tanımlar.
 • Araştırmalarda etik sorumluluğa aykırı fiilleri ayırt eder.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY1: PY 7- İletişim ve medya alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olur; kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • PY2: PY9- İletişim ve halkla ilişkiler ve tanıtım alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanabilme.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta İletişim ve halkla ilişkiler ve tanıtım alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • 2.hafta Sosyal Bilimlerde Yöntemsel Yaklaşımlar (Yorumsamacı Yaklaşım)
 • 3.hafta Sosyal Bilimlerde Yöntemsel Yaklaşımlar (Realist Yaklaşım)
 • 4.hafta Sosyal Bilimlerde Yöntemsel Yaklaşımlar (Feminist ve Postmodern Yaklaşım)
 • 5.hafta Marx ve Tarihsel Materyalizm
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta İdeoloji Eleştirisi
 • 9.hafta Toplumsal Eylem ve Toplumsal Eylemin Anlamı
 • 10.hafta Sosyal Bilimlerde Nitel Çözümleme ve Nicel Çözümlemeden Farkları
 • 11.hafta Görüşme Teknikleri
 • 12.hafta Etnografi
 • 13.hafta Dil, Söz ve Toplum
 • 14.hafta Göstergebilim/Söylem ve söylem çözümlemeleri
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Geray, H. (2004) Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Duverger, M. (1964) Sosyal Bilimlere Giriş. Oskay Ü. (çev), Ankara: Bilgi Yayınları
 • Karasar N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. 11. Baskı. Ankara: 3A Yayınları
 • Yıldırım A ve Şimşek H. (2000). Sosyal bilimlerde niteliksel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 2. Baskı.
 • Yıldırım C. (1995) Bilimin öncüleri. Ankara: Tübitak Yayınları.
 • Punch, K.(2005) Sosyal Araştırmalara Giriş : Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Neuman, W.L. (2008). Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II, İstanbul: Yayınodası.
 • (Komisyon). (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi: Ankara.
 • Yayınoğlu, Pınar Eraslan. (2005). Halkla İlişkilerde Araştırma. Birsen Yayınevi.
 • Lewins, Frank (2011).Sosyal Bilim Metodolojisi. Lotus Yayınları.
 • Kuş, Elif (2009) Nicel ve Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yayıncılık: Ankara

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi