« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLE114 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Vize ve final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Öğrencilerin temel sosyolojik kavram ve bilgileri edinmesini sağlamak; bu bilgilerden hareketle karşılaşacakları sosyal sorun ve olgulara sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirme ve yorumlama yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmak bu dersin amacıdır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Toplum ve kültür ilişkisini açıklar.
 • Bir toplumsal kurum olarak Aileyi tanır.
 • Eğitim ve toplumsallaşma ilişkisini açıklar.
 • Kentleşmeyi bir sosyolojik olgu olarak tanımlar.
 • Yoksulluk, şiddet ve suç konularındaki eleştirel bakış açılarını ayırt eder.
 • Türkiye'nin güncel toplumsal sorunlarını tanımlar.
 • Türkiye’de çağdaşlık sorunlarını tanır.
 • Türkiye'de din ve laiklik etrafındaki tartışma ve gelişmeleri açıklar.
 • Toplumsal eylemler ve yeni kamusallık biçimlerini tanır.
 • Küreselleşmenin ne olduğunu ve toplum hayatı üzerindeki dönüştürücü etkilerini tanımlar.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 1: Yerel, ulusal ve ulus ötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY 3: Toplumsal ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü üzerine derinliğine bir kavrayışa sahip olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin tanıtımı
 • 2.hafta Kentler ve toplumsal yaşam
 • 3.hafta Kolektif davranışlar, toplumsal eylemler, yeni kamusallık biçimleri
 • 4.hafta Toplumsal değişme ve gündelik hayat
 • 5.hafta Yoksulluk
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Küreselleşme
 • 9.hafta Şiddet ve suç
 • 10.hafta Türkiye'de toplumsal sorunlar
 • 11.hafta Türkiye'de çağdaşlık sorunları
 • 12.hafta Türkiye'de din ve laiklik
 • 13.hafta Sosyal bilimlerde yöntem ve araştırma teknikleri üzerine
 • 14.hafta Toplumbilimsel kuramlar ve kuramsal tartışmalar
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Anthony Giddens, Sosyoloji, Ankara: Ayraç Yayınları, 2006.
 • Anthony Giddens, Sosyoloji:Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Ankara: Phoenix
 • Tom Bottomore ve Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara:Ayraç Yayınları.
 • Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Kadir Cangızbay, Sosyolojiler Değil Sosyoloji, Ankara: Ütopya Yayınev
 • Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • C. Wright Mills, Toplumbilimsel Düşün, İstanbul: Der Yayınları.
 • Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşır, İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.
 • Carlo Ginzburg, Peynir ve Kurtlar, İstanbul: Metis Yayınları, 1996.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi