« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • GZT106 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 3 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin dersin okuma listesindeki ilgili haftanın kaynaklarını okuyup okumadıklarını denetlemek üzere öğrencilere sorulan sorular ve ortak tartışmalar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Gazetecilik pratiğinin ortaya çıkışı ve bir meslek olarak kurumsallaşması sürecinin sosyo-ekonomik bağlamı içerisinde kavranmasını ve gazetecilik pratiklerine eleştirel bir bakışla yaklaşılmasını sağlamaktır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Gazetecilik pratiğinin kapsamını, bileşenlerini ve işlevlerini farklı yaklaşımlara göre tanımlar.
 • Haberin ve haber değerinin farklı tanımlarını ve bunların dayanaklarını sorgular.
 • Meslekte profesyonelleşmenin ve iletişim araçlarının kitleselleşmesinin mesleki pratiklere etkisini sorgular.
 • Tekelleşmenin ve kurumsal işleyişin gazetecilik pratiklerini nasıl etkilediğini sorgular.
 • Yapısal yanlılık sorununun gazetecilik pratiklerini nasıl etkilediğini sorgular.
 • Gazetecilik türlerini, onları yaratan toplumsal ve mesleki koşullar bağlamında ele alır ve analiz eder.
 • Farklı gazetecilik uygulamalarından örneklerle gazetecilik mesleğinin gereklerini ve amaçlarını tartışmaya açar.
 • Gazetecilik pratiklerindeki dönüşümleri tarihsel ve sosyo ekonomik perspektiften değerlendirir.
 • Enformasyon toplama ve yayma becerilerini, haber kaynakları ve etik ilkeler bağlamında analiz eder.
 • Gazetecilik mesleğini denetleyen ve örgütleyen kurumları sosyal güvenlik ve etik kavramları dolayımıyla değerlendirir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-2: Başta iletişim alanı olmak üzere toplumbilim, hukuk ve siyasetle ilgili kuram ve yöntem bilgisine sahip olur.
 • PY 3: Toplumsal ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü üzerine derinliğine bir kavrayışa sahip olur.
 • PY 4: Gazetecilik alanının özgül tarihsel koşullarını Türkiye toplumsal tarihi bağlamında ayırt edebilir.
 • PY 5: İletişim yapı ve süreçlerini bilir; ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY 6: İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Gazeteciliğin farklı tanımları ve gazetecilik pratiğinin ortaya çıkış koşulları
 • 2.hafta Liberal basın kuramına göre gazetecilik ve basın
 • 3.hafta Eleştirel yaklaşımlara göre gazetecilik ve basın
 • 4.hafta Medyada profesyonel meslek ideolojisi
 • 5.hafta Gazetecilik türleri ve türlerin ortaya çıkışı, dönüşümü, ortadan kalkması
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Ekonomi politik bağlamında medya ürününün serüveni
 • 9.hafta Üretimden tüketime medya çıktısında gazetecinin işlevi
 • 10.hafta Ticarileşme, tekelleşme ve neoliberal dönemde gazetecilik
 • 11.hafta Türkiye'de gazeteciliğin geçmişi ve gazetecilik türleri
 • 12.hafta Yeni medyalar ve yeni gazetecilik türleri
 • 13.hafta Konuk gazetecilerle tanışma ve sohbet
 • 14.hafta Konuk gazetecilerle tanışma ve sohbet
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Temel Gazetecilik, Oya Tokgöz, İmge Yayınevi, Ankara.
 • Gazeteciliğe Başlarken, Bia Yayınları, İstanbul.
 • Hak Haberciliği, Bia Yayınları, İstanbul.
 • Utanıyorum Ama Gazeteciyim, Doğan Tılıç, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Rüzgarlı Sokak Belgeseli, Gazi Ün. İletişim Fk. Yapımı, Ankara.
 • Gazetecilik, Ian Hargreaves, Dost Kitabevi Yayını, Ankara.
 • Haberden Yayına Gazetecilik, Cahit Özbay, Der Yayınları, İstanbul.
 • Ateş Altında Gazetecilik, Savaş ve Savaş Gazeteciliği, Mete Çubukçu, Metis Yayınları, İstanbul.
 • İnternet Çağında Gazetecilik, H.Akman, S.Yedig, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Tarih Olmuş Bir Meslek: Beyoğlu Muhabirliği, Toplumsal Tarih, Funda Şenol Cantek.
 • Araştırmacı Gazetecilik, Seyfettin Turhan, um.ag Yayınları, Ankara.
 • Türkiye'de Medya Endüstrisi, Neoliberalizm çağında mülkiyet ve kontrol ilişkileri, Gülseren Adaklı, Ütopya Yayınevi, Ankara.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi