« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • HİL301 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, örnek olay inceleme.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin derse ve ders sırasındaki tartışmalara katılımı değerlendirilecektir. Ayrıca sınıf içi grup çalışmaları yapılacak, seçilen çalışmaların sınıf içinde sunumu istenecektir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Tüketici davranışının çeşitli bileşenlerini açıklamak ve bunları kar amaçlı olan ve/veya kar amaçlı olmayan örgütlerdeki pazarlama uygulamalarını geliştirebilmek için değerlendirmek amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel, psikolojik ve ekonomik etmenleri açıklar.
 • Tüketicilerin farklı özelliklerine göre değişen ilgi, beğeni, ihtiyaç ve isteklerini değerlendirir.
 • Tüketici davranışlarının farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar.
 • Tüketici davranışlarıyla ilgili farklı modelleri ve yaklaşımları tanır.
 • Tüketici davranışlarının bileşenlerini açıklar.
 • Tüketicilerin algı, hafıza, öğrenme, motivasyon, kişilik, yaşam biçimi, değer ve tutumlarının gelişme ve işleme süreçlerini yorumlar.
 • Tüketici satın alma sürecini değerlendirir.
 • Tüketici satın alma süreci sonrası davranışlarını değerlendirir.
 • Tüketici satın alma davranışları ile örgütsel kullanıcıların satın alma davranışları arasındaki farklılıkları açıklar.
 • Tüketicilerin pazarlama çabaları üzerindeki etkileri ile pazarlama çabalarının tüketiciler üzerindeki etkilerini yorumlar.
 • Tüketici davranışlarını pazarlama çabalarını geliştirmek için analiz eder.
 • Tüketici davranışları analizlerinden örgütlerde stratejik karar vermeyi geliştirebilmek için yararlanır.
 • Farklı tüketici segmentlerinin beğenilerini ve tüketim alışkanlıklarını değerlendirir.
 • Tüketici tatminini sağlamaya dönük pazarlama uygulamalarını geliştirir.
 • Tüketici haklarını ve tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemeleri açıklar.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 5 Halkla ilişkiler ve reklamcılığın pazarlama, tasarım, kamusal ilişkiler, kriz ve sorun yönetimi, kampanya yönetimi, siyasal ve örgütsel iletişim gibi alanlarla ilişkisini değerlendirir.
 • PY 8 Hedef kitlesini tanır ve bir konu ya da görüş açısının yararlı olup olmadığını belirler.
 • PY-10: Bilim, bilgi ve dünya görüşüyle ilgili yetkin bir kavrayışa sahip olur.
 • PY 17 Hedef kitleler, kaynak sahipleri, denetleyiciler ve karar alıcılarla karşılıklı iletişim kurar ve sürdürür.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Tüketici davranışlarına giriş, tüketici davranışı pazarlama ilişkisi, tüketici davranış modelleri
 • 2.hafta Tüketici davranışını biçimlendiren bireysel farklılıklar
 • 3.hafta Tüketici yaşam tarzları ve pazar bölümlendirme
 • 4.hafta Tüketici davranışını biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler
 • 5.hafta Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler (devam)
 • 9.hafta Tüketici karar verme ve satın alma davranışları
 • 10.hafta Tüketicilerin satın alma ve satın alma sonrası davranışları
 • 11.hafta Tüketiciler nasıl düşünürler? Tüketicilerin bilişsel yapıları
 • 12.hafta Tüketici davranışları araştırmaları
 • 13.hafta Yeni tüketici eğilimleri
 • 14.hafta Tüketim toplumu ve tüketim kültürü tartışmaları
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Yavuz Odabaşı ve Gülfidan Barış (2007). Tüketici Davranışı. MediaCat
 • Rob Walker (2010). Değişen Tüketici Kim? MediaCat
 • Gerald Zaltman (2003). Tüketici Nasıl Düşünür. MediaCat
 • Martin Lindstorm (2009). Buy.ology. MediaCat
 • Barry Schwartz (2008). Bolluk Paradoksu. MediaCat
 • Michael R. Solomon (2003). Tüketici Krallığının Fethi. MediaCat
 • Michael R. Solomon (2009). Consumer Behavior. Pearson International Edition.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi