« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLE 311 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 5 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Konu anlatımı; soru-cevap; tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin dersin okuma listesindeki ilgili haftanın kaynaklarını okuyup okumadıklarını denetlemek üzere soru-cevap, tartışmalara katılım
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Türkiye siyasal hayatının önemli olay ve gelişmeleri, başlıca düşünce akımları ve Türkiye siyasal hayatında yer tutan kurumlar hakkındaki temel bilgiyi aktarmak.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Türkiye siyasal hayatının önemli dönüm noktalarını açıklar.
 • Türkiye siyasal hayatında rol oynayan önemli aktörleri ve kurumları tanır.
 • Türkiye siyasal hayatında belirleyici rolü olan siyasal akımları ve düşünceleri açıklar.
 • Türkiye siyasal hayatında öne çıkan belli başlı siyasal partileri tanır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş evrelerinin ana hatlarını gösterir.
 • Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecinin başlıca değişkenlerini analiz eder.
 • “Türk devrimi”nin temel ilkeleri arasındaki ilişkiyi kurar.
 • “Türk devrimi”nin ardındaki siyasal felsefeyi yorumlar.
 • Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde rol oynayan temel dinamikleri değerlendirir.
 • Yasama, yürütme ve yargı kurumları arasındaki ilişkinin Türkiye siyasal hayatında oynadığı rolü çözümler.
 • Toplumsal kesimlerin Türkiye siyasal hayatındaki rollerini değerlendirir.
 • Siyasal elitlerin Türkiye siyasal hayatındaki etkinliğini değerlendirir.
 • Belli başlı düşünce akımları ve Türkiye’nin demokratikleşme süreci arasındaki ilişkiyi kurar.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 1 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY 4: Gazetecilik alanının özgül tarihsel koşullarını Türkiye toplumsal tarihi bağlamında ayırt edebilir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasal Yapısı, Rejimi ve Ardındaki Siyasal Felsefe
 • 2.hafta Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri: 19. yüzyıl ve Jön Türk dönemi.
 • 3.hafta Ulusal Bağımsızlık Hareketi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hazırlayan gelişmeler
 • 4.hafta Türkiye Cumhuriyeti’nin Siyasal Yapısı, Rejimi ve Ardındaki Siyasal Felsefe
 • 5.hafta Türkiye Cumhuriyeti’nin Siyasal Yapısı, Rejimi ve Ardındaki Siyasal Felsefe
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Tek Parti Dönemi ve Çok Partili Düzen’in Kuruluşu
 • 9.hafta “Çok Partili Düzen”in Kuruluşu :1945-60 Dönemi ve 27 Mayıs
 • 10.hafta 1960-65 Askeri Yönetim, “Sivil Düzen”e Geçiş ve 12 Mart Muhtırası
 • 11.hafta 1971-1980 Dönemi siyasal gelişmeler
 • 12.hafta 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonraki gelişmeler
 • 13.hafta Sol Üzerindeki Kemalist Miras: Türkiye'de Sol Hareketler ve Yeni Solun Yükselişi
 • 14.hafta Sağ: Irkçı-Milliyetçi, İslamcı, Liberal Versiyonları
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Timur, Taner (2003), Osmanlı Mirası, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 12-38, (İstanbul: Belge Yayınları).
 • Zürcher, Erik Jan, (1998,) Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde “Batı’nın Etkisi ve İlk Modernleşme Girişimleri”,, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 21-136
 • Levent Köker, (2002) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm içinde “ Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme, Devlet ve Demokrasi” İletişim Yayınları, İstanbul, s. 97-112
 • Nur Betül Çelik, (2002) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm içinde “ Kemalizm: Hegemonik Bir Söylem” İletişim Yayınları, İstanbul, s. 75-92
 • Nuray Mert, (2002) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm içinde “ Cumhuriyet Türkiyesi’nde Laiklik ve Karşı Laikliğin Düşünsel Boyutu” İletişim Yayınları, İstanbul, s. 197-210
 • Yerasimos, Stefanos (2003), Tek Parti Dönemi, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 76-112, (İstanbul: Belge Yayınları).
 • Eroğlu, Cem (2003), Çok Partili Düzen’in Kuruluşu, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 112- 158, (İstanbul: Belge Yayınları).
 • Belge, Murat (2003), Sol, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 159-188, (İstanbul: Belge Yayınları).
 • Ağaoğulları, M. Ali (2003), Aşırı Milliyetçilik, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 189-236, (İstanbul: Belge Yayınları).
 • Toprak, Binnaz (2003), Dinci Sağ, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 237-249, (İstanbul: Belge Yayınları).
 • Niyazi Berkes (2011), Türkiye'de Çağdaşlaşma, (16. basım) İstanbul, Yapı Kredi Yayınları
 • Eroğul, Cem (2009) Anatüzeye Giriş (Anayasa Hukukuna Giriş", Ankara, İmaj

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi