« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLE310 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 5 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Konu anlatımı; soru-cevap; tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencinin derse ve tartışmalara katılımı değerlendirilecektir
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Uluslararası ilişkilere farklı yaklaşımları karşılaştırmalı olarak ortaya koymak, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki işlevlerini açıklamak uluslararası ve bölgesel örgütleri, devletler arası ve hükümetler dışı örgütleri tanımak ve belli başlı uluslararası örgütlerin Türkiye’deki faaliyetlerini değerlendirmek.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Uluslararası ilişkilere farklı yaklaşımları karşılaştırır.
 • Uluslararası ilişkilerin farklı tarihsel dönemlerdeki şekillenişlerini analiz eder.
 • Uluslararası örgütler disiplininin temel sorunsallarına işaret eder.
 • Uluslararası örgütleri kategorize eder.
 • Uluslararası örgütleri ölçeklerine, kurucularına ve işlevlerine göre ayırt eder.
 • Farklı uluslararası örgütler arasındaki ilişkileri tanımlar.
 • Uluslararası örgütlerin süreç içinde değişen işlevlerinin ana hatlarını gösterir
 • Uluslararası örgütlerin örgütlenme yapılarını ve başlıca faaliyetlerini tanır.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY1: Ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Uluslararası ilişkilerde farklı yaklaşımlar
 • 2.hafta Uluslar arası ilişkilerin farklı dönemlerde aldığı tarihsel biçimler
 • 3.hafta 20'nci yüzyılda uluslararası ilişkiler ve örgütleri biçimlendiren gelişmeler
 • 4.hafta Uluslararası örgütler disiplinine ilişkin temel kavramlar
 • 5.hafta Milletler Cemiyeti
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Birleşmiş Milletler
 • 9.hafta Birleşmiş Milletler Kuruluşları ve bunların Türkiye'deki sistemi
 • 10.hafta Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası
 • 11.hafta Uluslararası Çalışma Örgütü, BM Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslar arası Göç Örgütü,
 • 12.hafta UNICEF, UNESCO, UNDP, UNDIO, UNCTAD, UNIC, OECD, WIPO, UNFPA
 • 13.hafta Avrupa Birliği
 • 14.hafta Arap Birliği, İslam Konferansı Örgütü,
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Brown, Chris ve Kristen Ainley (2006) Uluslar arası İlişkileri Anlamak, İstanbul, Yayınodası
 • Wood, Ellen Meiksins (2006) Sermaye İmparatorluğu, Ankara, Epos.
 • Hasgüler, Mehmet ve Mehmet B. Uludağ (2007) Uluslar arası Örgütler, İstanbul, Alfa.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi