« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLE109 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 3 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Derse katılım ve katkı, okunacak kaynakların okunup okunmadığını anlamak için soru sorma.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Uygarlık tarihine ilişkin genel kavramların ve dünya tarihine ilişkin farklı perspektiflerin tanıtılması hedeflenmektedir.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Kültürün doğuşunu açıklar.
 • Uygarlık kavramını tanımlar.
 • Dünya tarihindeki farklı uygarlıkların kökenlerini karşılaştırır.
 • Dünya tarihindeki farklı uygarlık örneklerini değerlendirir.
 • Aydınlanmanın uygarlık tarihinde ortaya koyduğu dönüşümleri analiz eder.
 • Yeni keşifler ve sömürgeciliğin uygarlık tarihindeki yerini analiz eder.
 • Yirminci yüzyılda, bilim, sanat ve felsefe alanındaki arayışları yorumlar.
 • Küreselleşme, yeni sömürgecilik ve emperyalizmin uygarlık tarihindeki rolünü analiz eder.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 1: Yerel, ulusal ve ulus ötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY 3: Toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü hakkında derinliğine bir kavrayışa sahip olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta "İnsan Nasıl İnsan Oldu?"- Kültürün doğuşu
 • 2.hafta Uygarlık nedir? Farklı uygarlıklar: Pirinç, Mısır ve Buğday
 • 3.hafta Ortadoğu ve Akdeniz dünyası (Mezopotamya)
 • 4.hafta Ortadoğu ve Akdeniz dünyası (Mısır, Roma ve Yunan)
 • 5.hafta Uzakdoğu: Hint ve Çin
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Amerika: Mayalar, İnkalar ve Aztekler
 • 9.hafta İslam uygarlığı
 • 10.hafta Uygarlıklar beşiği" Anadolu
 • 11.hafta Büyük dönüşüm: Aydınlanma (bilim ve teknoloji)
 • 12.hafta Büyük dönüşüm: Aydınlanma (sanat ve felsefe)
 • 13.hafta Yeni keşifler ve sömürgecilik: Asya, Afrika ve Amerika, yirminci yüzyılın getirdikleri: Bilim, sanat ve felsefede arayışlar
 • 14.hafta Küreselleşme, Yeni Sömürgecilik ve Emperyalizm Tartışmaları

KAYNAKLAR

 • McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara.
 • Botter, Jean (2005). (Der.). Eski Yakın Doğu, Sümer'den Kutsal Kitap'a. Dost Kitabevi. Ankara.
 • Childe, Gordon. (1995). Tarihte Neler Oldu. Alan Yayıncılık. İstanbul.
 • Lindholm, Charles (2004). İslami Ortadoğu. İmge Kitabevi. Ankara.
 • Campbell, Joseph (2003). Yaratıcı Mitoloji, Tanrının Maskeleri. İmge Kitabevi. Ankara.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi