« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • RTS206 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 3 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, grup çalışması.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Derse katılım ve bir final projesi değerlendirmeye dahil edilecektir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Derste öğrencilerin bir televizyon yapımının/programının planlama sürecini öğrenmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerin dönem sonunda teslim etmek zorunda oldukları dönem ödevleri sayesinde, bir yapımın tüm boyutları ve detaylarıyla planlanan bir süreç olduğunu kavramaları amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Günümüz yaşamında görsel ve işitsel medyanın önemini açıklar.
 • Kamu yayıncılığı ve tecimsel yayıncılık arasındaki farkları tanımlar.
 • TV programı ve belgesel film yapımının tüm aşamalarını tanır.
 • Program ya da film için ön araştırma yapar.
 • Program ya da film için bütçe hazırlar.
 • Program ya da filmin çekim aşamalarını planlar.
 • Yapım fikri geliştirirken bir konunun ilginç olup olmadığının yanında toplumsal değer taşıyıp taşımadığını ayırt eder.
 • Yapıma mali destek sağlayacak kurum veya kuruluşları bulabilir.
 • Yayın kuruluşlarına program önerisi hazırlar.
 • Çekim için gerekli ekip ve ekipmanı amaca uygun biçimde oluşturur.
 • Yapım tanıtımını planlar.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-5 Güncel görsel-işitsel medya endüstrisini oluşturan teknolojik araçlar ve süreçler hakkında bilgi sahibi olur ve alanın temel araçlarını kullanır.
 • PY-6 Görsel ve işitsel medyanın üretim süreçlerindeki temel unsurlar ve aşamalar hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY-7: Başta görsel işitsel alanlarla ilgili olmak üzere tüm toplumsal olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olur; kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • PY-9 Bilgi birikimine ve estetik anlayışa dayalı her tür görsel-işitsel içeriği (kısa film, belgesel, fotoğraf, reklam, jenerik, haber) tasarlayabilir, yazabilir, çekebilir ve okuyabilir.
 • PY-16: Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki görsel-işitsel faaliyetleri planlar ve örgütleyebilir.
 • PY-19: Medya kuruluşunun stratejik seçenekleri ve editoryal politikalarını değerlendirebilir.
 • PY-26: Çalışacağı mecranın izleyici-dinleyici yapısının ve üretim hedeflerinin bilincinde olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin nasıl işleneceğine dair bilgilendirme: televizyon yapımı/programı nedir? yapım fikri nasıl gelişir; hangi fikirler televizyon yapımı/programı haline dönüşebilir?
 • 2.hafta Yapım ekibi kimlerden oluşur, “ekip” ne demektir? Ekip üyeleriningörev ve sorumlulukları, yapımı ortaya çıkarmada takip edilecek yaklaşımlar.
 • 3.hafta Yapımcı kimdir, yönetmen kimdir, görevleri nelerdir? İyi bir yapımcının nitelikleri nelerdir? Program önerisinin hazırlanması.
 • 4.hafta Grup çalışması: Grupların yapım fikirlerinin sunumları, sunumlar arasından ele alınacak fikrin bir televizyon programı haline dönüşmesi için çalışmalara başlama.
 • 5.hafta Sorumlulukların dağıtılması.
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Yapımın çatısının oluşturulması, yapım safhaları
 • 9.hafta Yapımı gerçekleştirme aşamaları, yapım takviminin önemi ve hazırlanma aşamaları.
 • 10.hafta Yapım bütçesinin oluşturulması. Göz önünde bulundurulması gereken kriterler.
 • 11.hafta Canlı yayınlanacak bir televizyon programının yapımcısı olarak nasıl bir yol takip edersiniz, bütçelendirmeyi nasıl yaparsınız?
 • 12.hafta Sponsorluk sistemi nasıl çalışmaktadır, televizyon program yapımında sponsorluğun önemi.
 • 13.hafta Drama yapımcılığı.
 • 14.hafta Haber yapımcılığı. Yayın bandının teslimi. Yayın sonrası CD, kitapçık hazırlanması ve pazarlanması.
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Ders notları

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi