21 Mart 2014

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ & ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

8-9 Mayıs 2014

Yer: Kültür ve Kongre Merkezi

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı, Güzelyurt

Bildiri özetleri için son tarih uzatılmıştır: 10 Nisan 2014

Özetlerin gönderileceği adres: ilefodtu@gmail.com 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun birlikte düzenledikleri 8-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Emek ve Temsil Ekseninde Günümüz Medyasında Kadınlar” başlıklı ulusal sempozyum için medya ve kadın araştırmaları alanında faaliyet gösteren akademisyenleri Kuzey Kıbrıs’a davet etmektedir.

Sempozyumun temel amacı, emek süreçleri ve temsil sorunu çerçevesinde medyada kadınların var oluş biçimlerini irdeleyen bir bilimsel platform oluşturmaktır. Bu bağlamda, sempozyum, “medya sektöründe çalışan kadınların konumları ve sorunları”, “medyada çalışan kadınlara yönelik yatay ve dikey ayrımcılık biçimleri”, “medya sektöründeki cinsiyetçi yapılanma karşısında çözüm önerileri”, “medyada kadınların temsil düzeyi ve biçimleri”, “medyada kadın imgeleri” gibi temalar başta olmak üzere medya ve kadın konusunda çalışan herkese açıktır.

Sempozyum hakkında notlar:

 • Bildiri özetleri için son gün 10 Nisan 2014’tür.
 • Başvurular ilefodtu@gmail.com adresinden online olarak yapılacaktır.
 • Bildiri özetlerinin 200-250 sözcük aralığında yazılması gerekmektedir. Bildiri özetlerine kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri de eklenmelidir.
 • Bildiri özetleri, isimsiz olarak hakemlere gönderilecek, hakemlerden geri bildirimler geldikçe yazarlara duyurulacaktır.
 • Bildiriler, daha önce bir başka yerde sunulmamış ya da yayımlanmamış olmalıdır.
 • Sunum dili Türkçedir. Her bir bildiri için sunum süresi 20 dakikadır.
 • Sempozyum katılım ücreti bulunmamaktadır.

Bilimsel Danışma/Değerlendirme Kurulu:

 • Prof. Dr. S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi İLEF)
 • Prof. Dr. Mine Gencel-Bek (Ankara Üniversitesi İLEF)
 • Prof. Dr. Mutlu Binark (Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi)
 • Doç. Dr. Özgür Erdur-Baker (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu)
 • Doç. Dr. Nilgün Tutal-Cheviron (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi)
 • Doç. Dr. Çiler Hatipoğlu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu)
 • Doç. Dr. Emine Uçar-İlbuğa (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi)
 • Dr. Hande Sözer (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu)
 • Dr. Özlem Ezer Boyd (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu)

Düzenleme Kurulu:

 • Prof. Dr. S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi İLEF)
 • Doç. Dr. Özgür Erdur-Baker (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu)
 • Doç. Dr. Abdülrezak Altun (Ankara Üniversitesi İLEF)
 • Doç. Dr. Çiler Hatipoğlu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu)
 • Yrd. Doç. Dr. Aslı Niyazi (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu)
 • Yrd. Doç. Dr. Çağla Kubilay (Ankara Üniversitesi İLEF)
 • Dr. Hande Sözer (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu)
 • Dr. Eren Yüksel (Ankara Üniversitesi İLEF)

 

Konaklama: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yer alan misafirhanede ya da yetmediği takdirde Kampus içindeki yurtta konaklamak mümkündür. Misafirhane ücretleri ile ilgili bilgi http://kkk.odtu.edu.tr/32/misafirhane.html adresinde yer almaktadır.

10 Mayıs’daki gezi programının ayrıntıları, sempozyum programı belirlendiği zaman duyurulacaktır.

http://kkk.odtu.edu.tr/

http://blog.metu.edu.tr/wwwkkadn/

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi