31 Ekim 2017

Okulumuzda 22 yıl görev yapan ve binlerce öğrencisine Türkçe sevdası, okuma
bilinci aşılayan saygıdeğer hocamız Emin Özdemir, İLEF’te adının verildiği okuma
salonunda yaşamaya devam edecek. 1996 yılında emekli olduğu İLEF’te, en son 16
Mart 2017 tarihinde öğrencileriyle buluşan Emin hocamızı 1 Eylül 2017 tarihinde
yitirmiştik. Kendisi hayattayken İLEF Yönetim Kurulu fakültede yeni oluşturulacak
okuma salonuna adının verilmesi yönünde bir karar almıştı. İnşaatına yaz aylarında
başlanan okuma salonunun tefrişine hocamızın ailesi de katkıda bulunmak inceliğini
gösterdi. Böylece, öncesinde 35 olan okuma salonu kapasitesi 65’e yükseltildi.
Öğrencilerin odaklanarak bireysel çalışma yapabilecekleri biçimde düzenlenen
okuma salonunda, hocamızın öz yaşam öyküsü, fotoğrafları ve kitapları ile ilgili
görsellere de yer verilecek. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı’nın çalışmasıyla Fakültenin arka bahçesinde yeni bir kantin
binasının inşasıyla, eskiden kantin olarak kullanılan salona yerleştirilen okuma salonu
özellikle engelli erişimi açısından bütün ihtiyaçları karşılayacak biçimde düzenlendi.
İLEF’in arka girişinden sağlanan erişimle, okuma salonu 24 saat hizmet verebilecek
hale getirildi. Eski okuma salonundan farklı olarak, kütüphane çalışanları için de
hizmet verebilecekleri ayrı bir ofis oluşturuldu.


 

Emin hoca hakkında

Emin Özdemir, 1931 yılında Kemaliye’de (Eğin) doğdu. 1948 yılında Pamukpınar Köy Enstitüsü’nü bitirdi ve üç yıl köy öğretmenliği yaptı. 1953 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü (Gazi Üniversitesi) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Ortaokul öğretmenliğinin ve askerlik görevinin ardından 1957 yılında bitirdiği Gazi Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne asistan ve öğretim görevlisi olarak geri döndü. 1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavı kazanarak ABD’ye gitti; Columbia ve Indiana üniversitelerinde üç yıl değişik düzeylere göre “metin hazırlama ve anlatım teknikleri” konusunda eğitim gördü. 1968-1972 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümü’nde bölüm başkanı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Öğretim görevlisi olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda, şimdiki adıyla İletişim Fakültesi’nde 1974 yılında başladığı görevini 1996 yılına kadar aralıksız sürdürdü ve aynı yıl emekli oldu. 1997 yılında TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik ile Bilim Çocuk dergilerinde yayın danışmanlığı yaptı. 1966 yılında üye olduğu Türk Dil Kurumu’nda (TDK) 1983 yılına kadar etkin olarak çalıştı. Bu süre içinde TDK Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu, Terim Kolu Başkanlığı yaptı.


Türkçenin özleştirilmesi, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi konusundaki savaşımını yaşamının her aşamasında sürdürdü. Bu bağlamda, edebiyat yapıtının dille ilişkisi, dilin işlevi ve kullanım düzeyleri, toplumsal yapıyla bağları gibi konular üzerinde yoğunlaştı. Bunları Dil ve Yazar, Öz Türkçe Üzerine, Türk ve Dünya Edebiyatında Dönemler-Yönelimler, Yazı ve Yazınsal Türler adlı yapıtlarında işledi.


Dil ve edebiyat bilgilerinin bir donanım ve beceri olarak yaşama uyarlanmasını konusunda Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Anlatım Sanatı, Okuma Sanatı, Yazmak Sanatı, Eleştirel Okuma, Okuma ve Metin İnceleme adlı yapıtları kaleme aldı.


Dil Devrimi’ne ve Türkçenin doğurganlığına yönelik çalışmalarını da Dil Devrimimiz, Terim Hazırlama Kılavuzu, Erdemin Başı Dil adlı kitaplarında topladı.


Türkçenin söz varlığıyla ilgi çalışmaları ise Öz Türkçe Kılavuz Sözlük, Edebiyat Sözlüğü, Açıklamalı Deyimler Sözlüğü, Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü adlı kitaplarında yer aldı.


Son yıllarda ağırlıklı olarak deneme ve çocuk yazını alanında yoğunlaştı.


Denemeleri: Yüzler ve Sözcükler, Düşüncenin Toprağı, Sözcüklerin Vicdanı, Kurmaca Kişiler Kenti, İnsan Yüreğine Yolculuk, Düz Yazının Sorgulayan Gücü, Anadilin Toprağında, Dilin Öte Yakası, Düşüncenin Canı, O iyi Kitaplar Olmasaydı.


Çocuk kitapları: Türkçemi İlerletiyorum, Sözcük Sözcük İçinde, Öykülerle Atasözleri, Eğlenceli Dilbilgisi, Yalnızlığı Seven Kırlangıç, Bizler Büyüyünce, Ölümsüzlük Gezegeni, Yarışmalar Kenti, Mutlukent’in Yöneticisi.


İnceleme alanında ise Mustafa Nihat Özön adlı kitabı bulunuyor.


1 Eylül 2017’de Ankara’da yaşamını yitirdi.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi