18 Şubat 2019

Gazetecilik Bölümü Öğretim Elemanımız Arş. Gör. Dr. Çağrı Kaderoğlu Bulut’un doktora tezine dayanan “Sınıfın Sınırlarında: Gazeteciler ve Proleterleşme” kitabı çıktı.

Kaderoğlu Bulut, kendi alanında Türkiye’de gazeteciler üzerine yapılmış en kapsamlı saha araştırmasının verileriyle, çalışma koşulları ışığında “orta sınıf” kavramını tartışıyor. Kaderoğlu Bulut, gazetecilerin yaşadığı proleterleşmenin örüntü ve evrelerinin analizine de yer veriyor.Arka kapaktan:

Gazeteciler, bu çalışmada, neoliberal dönüşümün sonuçlarına tabi edilgen varlıklar olarak resmedilmiyorlar; aksine, toplumsal sınıf ilişkileri içindeki nesnel yerleri ve sahip oldukları mücadele kapasitesi ile kendi tarihlerinin yapıcıları olarak kavranıyorlar. Kavramsal düzlemdeki varlıkları, “Ankaralı gazeteciler” şahsında ete kemiğe bürünüyor; meşakkatli saha çalışmasının sonuçları; emek süreci, gündelik yaşam ve örgütlenme deneyimleri olarak analiz ediliyor.

Gazeteciliği; tarihsel bakımdan kapsamlı ve derinlikli, kuramsal bakımdan eleştirel ve açıklayıcı, olgusal bakımdan da zengin bir içerikle çözümleyen bu eser, hem Gazetecilik hem de Sosyal Sınıf çalışmaları için vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır.

Metin Özuğurlu

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi