01 Aralık 2016

Milli Savunma Üniversitesindeki Harp Okulları ve Meslek Yüksekokullarına ara
sınıflardan öğrenci alımı yapılacağı hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan yazı ektedir.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi