23 Şubat 2015

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

50. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KAPSAMINDA ULUSLARARASI KONFERANS ÇAĞRISI

 

Ortadoğu’yu “İnşa Etmek”: Medya, İdeoloji ve Kültür

Bildiri özetleri için son başvuru tarihi: 30 Mart 2015

Konferans tarihi: 22-23 Ekim 2015

Yer: Ankara Üniversitesi

Davetli Konuşmacı: Profesör Juan Cole,  Michigan Üniversitesi

 

 

1965’te Türkiye’nin ilk İletişim Fakültesi olarak kurulduğundan beri eleştirel ve özgürlükçü bir akademik geleneğe sahip  İLEF bu yıl 50. yılını kutluyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlemek istediğimiz “Constructing” Middle East: Media, Ideology and Culture uluslararası konferansın ana eksenini medyanın, Ortadoğu’daki toplumsal mücadeleler ve iktidar ilişkilerinin yapılanmasında geçmişten bugüne oynadığı rol oluşturuyor. Modern siyasi tarih içerisinde her zaman dikkatlerin üzerinde olduğu bir bölge olarak Ortadoğu’daki son gelişmeler dünya kamuoyunun dikkatini yeniden buradaki gelişmelere çevirmiş durumda. Filistin meselesinde devam eden çözümsüzlük yanında son beş yılda Gezi İsyanı ve “Arap Baharı” gibi bölgenin siyasal ve ideolojik haritasını değiştiren toplumsal hareketler ve Suriye’de devam etmekte olan iç savaş Ortadoğu’nun geleceği ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu tartışmaların medyaya yansıyan görünümlerinde Ortadoğu’nun sadece İslam’la, otoriterlikle, terörizmle ve Batı karşıtlığı ile özdeşleştirildiği tarihsel olarak kalıplaşmış özcü temsillerin yeniden üretildiğine tanık oluyoruz. Diğer yandan ise medyanın, özellikle de internet medyasının, bölgedeki toplumsal muhalefetin şekillenmesinde ve yaygınlaşmasında kilit roller oynadığını gözlemliyoruz. Bu açıdan konferans medyayı Ortadoğu’daki siyasal ve toplumsal mücadelelerin bir alanı olarak ele almak suretiyle, Ortadoğu’nun tarihsel dönüşümünü ve güncel durumunu medya üzerinden okumaya çalışan tartışmalara odaklanmayı hedefliyor. Bu tartışmalar kapsamında aynı zamanda, anaakım medyanın bölgeyi “temsil ederken” önemini olduğundan az gösterdiği, üzerini örttüğü veya sessiz kaldığı toplumsal meseleleri de gündeme getirmeyi ve bunlar karşısında gösterilen bu tavrın bölgedeki siyasi ve toplumsal mücadeleler açısından ne anlama geldiğini sorgulamayı amaçlıyoruz.

 

Temel olarak bu konularla ilgilenen bilim insanları ve medya uzmanlarının, aşağıdaki konularla doğrudan veya dolaylı sunum özetlerini bekliyoruz:

 

İktidar İlişkileri, Toplumsal Çatışmalar ve Medya

Ortadoğu’da Toplumsal Cinsiyet ve Medya

Medya ve “Terörizm”in Sunumu

Geleneksel Medyada ve Yeni Medyada İslam’ın Temsili

İslamcılık ve İslamcı Medya

Ortadoğu’da İfade Özgürlüğü ve Otosansür

Ortadoğu’da Milliyetçilik, Ulusal/Etnik/Mezhepçi Kimlikler ve Medya

Ortadoğu’da Mülkiyet İlişkileri ve Medya

Ortadoğu’da Emperyalizm, Sömürgecilik ve Medya

İletişim Teknolojilerinin Dönüşümünün Toplumsal Etkileri

Toplumsal Hareketler ve Medya

Ortadoğu’da Muhalefet ve Mizah Basını

Ayaklanmalar, İsyanlar ve Medya

Ortadoğu’da Gazeteciliğin Sorunları

Orta Doğu’da Kamuoyu, Alımlama ve Kamuoyu

Sinema ve Edebiyatta Orta Doğu’nun Temsili

Görsel Kültür ve Orta Doğu

Konferans Medya Çalışmaları, Tarih, Siyasal Bilimler, Antropoloji, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Coğrafya, Edebiyat ve diğer ilişkili disiplinlerden araştırmacılara açıktır.

Bildiri Özetleri için Son Gün

Bildiri özetlerinin teslimi için son tarih 30 Mart 2015’tir. Kabul almış katılımcılar Nisan 2015 içinde bilgilendirilecektir. Özetler 500 kelimeyle sınırlıdır. Özetin yanında bildiri yazarının ismi, bağlı olduğu kurumlar, e-posta ve mektup adresi, bildirinin başlığı ve bildiri yazarının 150 kelimelik otobiyografik notu yer almalıdır. Lütfen bahsi geçen parçaları tek bir Word dosyası (pdf değil) içinde gönderin ve hem dosyanın hem de mesajın başlığına soyadınızı takiben ‘CME’ ekleyin. Dosya e-posta ile cmeilef2015@gmail.com adresine yollanmalıdır.

Konferansın dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Seyahat Masrafları

Katılımcılar seyahat ve konaklama masraflarını kendileri sağlayacaklardır. Sınırlı sayıda ve tez aşamasında doktora öğrencisinin konaklama masrafları karşılanacaktır.

 

Yayın

Seçilmiş konferans metinlerinin yayınlanması için çeşitli olanaklar sağlanacaktır. Bu husus konferans sonrasında tartışılacaktır.

Genişletilmiş özetler (500 kelime) 30 Mart 2015’ten önce gönderilmiş olmalıdır.

Değerlendirme: 15 Nisan 2015

 

Call For Papers “Constructing” Middle East: Media, Ideology and Culture

 

Deadline for submission of proposals: 30 March 2015

Conference Organized by the Faculty of Communication, Ankara University

Date: 22-23 October 2015

Venue: Ankara University

Keynote Speaker: Professor Juan Cole, University of Michigan

Founded in 1965 as the first faculty of communication in Turkey and well known with its unconventional and progressive academic tradition , this year Faculty of Communication of Ankara University celebrates its 50th anniversary. In the honor of its anniversary, Faculty of Communication is organizing a two days international conference. The focus of the conference “Constructing” Middle East: Media, Ideology and Culture will be media in the making of social struggles and power configurations in the Middle East. Particularly with the impetus of unfolding events such as Gezi Protests, “Arab Spring”, Palestine and Israeli conflict, and civil war in Syria, the Middle East has become a region that almost everyone “knows” and is felt obliged to know something about. On the one hand, global media has played a central role in the construction of stereotypical and essentialist representations of the Middle East. Accordingly, the region and its publics are represented as culturally defined by Islam, strongly anti-Western, and susceptible to authoritarianism as well as terrorism. On the other hand, media technologies have been utilized by the masses to influence and sometimes change the course of events in this one of the most dynamic regions of the world. Therefore this conference approaches media as sites of social and political struggles from a historical perspective. This conference also seeks to discuss those issues where mainstream media deliberately avoid to cover, diminish their significance or remain silent. We welcome papers from scholars and media practitioners that engage critically with the issues that may include, but are not limited to:

 

Power Relations, Social Conflicts and Media

Gender and media in the Middle East

Media and the Coverage of “Terrorism”

Representation of Islam in Conventional and New Media

Islamism and Islamist Media

Freedom of Expression and  (Self)Censorship in  the Middle East

Nationalism, National/Ethnic/Secterian Identities and Media in the Middle East

Property Relations and Media in the Middle East

Imperialism, Colonialism and Media in the Middle East

The Social Impacts of the Transformation of Communication Technologies

Social movements and media

Satirical Press and Opposition in the Middle East

Uprisings, Revolts and Media

The Problems of Journalism in the Middle East

Reception, audiences and Public Opinion in the Middle East

Representation of the Middle East in Cinema and Literature

Visual Culture and the Middle East

Public diplomacy

Images of the Middle East in Media

 

The conference invites proposals devoted to comparative perspectives on media-related
issues, empirical case studies as well as papers on theoretical approaches that need be
grounded in the Middle East. Disciplines represented include media studies, history, political
science, anthropology, sociology, international relations, political geography, literature, and related fields.
DEADLINE FOR ABSTRACTS
The deadline for abstracts is 30th of March 2015. Successful applicants will be notified in April 2015. Abstracts should be 500 words. They must be accompanied by the presenter’s name, affiliation, email and postal addresses, together with the title of the paper and a 150-word biographical note on the presenter. Please send all these items together in a single Word file, not as pdf, and give the file and message the title ‘ CME ’ followed by your last name. The file should be sent by email to the  cmeilef2015@gmail.com

Please note that the official languages of the conference will be English and Turkish.

TRAVEL EXPENSES
Participants fund their own travel and accommodation expenses. Limited numbers of advanced PhD students will be funded for accommodation.

PUBLICATION
There will be various openings for publication of selected conference papers, which will be discussed further after the conference.

Proposals (500 words) should be sent before the 30th of March 2015.

15th of April 2015: proposals selection

 

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi