28 Aralık 2017

İLEF Dergisi’nin 4.2. sayısı yayınlanmıştır. Bu sayıda Cemile Tokgöz’ün “Konum Tabanlı Mobil Oyunlar ve Mekân Algısı: Ingress Üzerine Etnografik Bir Araştırma”, Çağla Kubilay’ın “1923-1939 Yılları Arasında Türkiye’de Telekomünikasyon Politikaları”, Aslı Gön’ün “’Hiç-Bir Yer’de Yaşam: Konut Projeleri Görselleri” makaleleri yer almaktadır. İyi okumalar dileriz.


Makaleler erişim için:

http://ilefdergisi.org/

http://dergipark.gov.tr/ilef

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi