27 Aralık 2018

İLEF Dergisi’nin 5.2. sayısı yayımlanmıştır. Bu sayıda Özge Özdemir’in “Politik Mizahın ve Toplumsal Muhalefetin Alternatif Söylemsel Alanı Olarak Zaytung ”, Ergin Şafak Dikmen’in “Yüksek Öğretim Kurumlarının Video Paylaşım Stratejileri: Türkiye’deki Üniversitelerin YouTube Kanalları Üzerine Bir İnceleme ”, Sevgi Can Yağcı Aksel’in “Macar Basınında Türkiye: “Küçük Asya”nın Büyük Direnişi (1920-1923)”, Tezcan Durna, Nehir Durna’nın “Aydın Otobiyografilerinde Modern Benlik İnşası: Belleğin İzinde Mücadele ve Hesap”,  B. Pınar Özdemir’in “Branding a Millennia-old Turkish City: Case of Gaziantep makaleleri yer almaktadır.

Dikmen’in çalışmasının İLEF Dergisi’nde interaktif etkileşimli olarak tasarlanan ilk makale olduğunu da kayda geçirelim. Bu ilk denemeyle birlikte makalenin dijital uzantısı tasarlanarak, metin içinde yer verilemeyecek büyüklükteki meta verileri ve diğer etkileşimli dokümanları NETlab’in dijital yayın platformu üzerinden okurun kolay erişimine sunmuş oluyoruz.

İyi okumalar dileriz.


İLEF dergisi’ne erişim için:

http://ilefdergisi.org/

http://dergipark.gov.tr/ilef

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi